План работы

ОшМУнун Карьера борборунун 201 6-2017-окуу жылы үчүн

ИШ ПЛАНЫ

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

У Уюштуруу иштери:

· 20016-2017- окуу жылы үчүн иш пландар түзүү, талкуулоо жана бекитүү.

· Ош МУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоо максатында “Сыймыктуу бүтүрүүчү” аттуу китеп басып чыгаруу.

· Ош областтык, шаардык жана райондук денгээлде Ош МУнун алкагында “Бош орундар жарманкесин” уюштуруу жана өткөрүү.

сентябрь

Карьера борбору. жана

факультеттердин

жооптулары

жыл бою

Апрель

2

1. Студенттер менен иштөө:

· ОшМУнун студенттери жана бүтүүүучүлөрү үчүн тренингдерди, семинарларды, тегерек столдорду, мастер - класстарды жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү

· Студенттерге түрдүү “Жаштар сөздөн ишке өтөлүү”аттуу дебаттар уюштуруу жана өткөрүү.

Октябрь

Карьера борбору. жана

факультеттердин

жооптулары

Ноябрь

3

  • Бүтүрүүчүлөр менен иштөө:

· Ош МУ нун бүтүрүчүлөрүнүн жумушка жайгашуусу боюнча маалымат топтоо жана анализдөө.

· Педогогикалык адистиктердин (бюджет) бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашусун көзөмөлдөө жана аларды ишке жайгаштыруу боюнча отчет даярдоо.

· Бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды иштеп чыгуу.

Анкетирлөө жүргүзүү. Анкетирлөөнүн жыйьштыктары боюнча инстанцияларга отчет берүү

· Педогогика жана медицина адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү:

а) б1)бюджеттик негизде

  • Б2)келишимдик негизде

Сентябрь

Карьера борбору.

Октябрь

Жыл бою

Апрель

4

Жумуш берүүчүлөр менен иштөө:

• Вакансиялар боюнча кулактандырууларды издөө, табуу жана ОшМУнун студенттерине жана бутурүүчүлөрүнө алынган материалдарды таратуу.

• Потенциялдуу иш берүүчүлөр (Мамлекеттик структуралар, бизнес компаниялар, эл аралык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар ж.б )менен ийкемдүү келишимдерди түзүү иштерин жүрүузуу. Потенциялдуу иш берүүчүлөрдүн маалымат базасын чогултуу жана толуктоо.

• Окуу программаларынын практикалык түзүүчүлөрүн күчөтүү максатында иш берүүчүлөр менен факультеттердин администрацияларынын өз ара байланышын уюштуруу

Жыл бою

Карьера борбору

4

Карьера күнүнө карата иш чаралар:

  • Карьера күнүн жана

вакансиялардын

ярмаркасын өткөрүү:

  • Иш чарага караштуу жеке ишкана мекемелерди презентациялоо үчүн иш берүүчүлөрдү чакыруу.

· Бүтүрүүчүлөргө жана студенттерге пландалып жаткан иш чара тууралуу маалымат берүү

· Карьера борборунун ишине кызыктар тараптарга бардыгына информациялык колдоо көрсөтүү

Февраль

Карьера борбору. жана

факультеттердин

жооптулары

Май

Макулдашылды: Ош МУнун

ББСдепартаментинин директору,

проф. Алтыбаева М.

План работы Центра карьеры ОшГУ на 2013-2014 учебный год: № Мероприятия: Сроки проведения: Ответственные: 1 Обновление базы данных о студентах и выпускниках ОшГУ Сентябрь Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 2 Предоставление отчета Министерству образования и науки КР о трудоустроившихся выпускниках педагогических специальностей ОшГУ Октябрь Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. 4 Организация тренингов совместно с Центром дополнительного образования АУЦА для Центров карьеры при ВУЗах г. Ош, преподавателей ОшГУ Октябрь, Март Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. 3 Ярмарка вакансий: Сбор базы данных вакансий Приглашение работодателей для участия в мероприятии и презентации своих компаний Информирование студентов и выпускников о планируемом мероприятии Ноябрь Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра Распределение молодых специалистов педагогического направления ОшГУ и предоставление отчета Министерству образования и науки КР Апрель-Май Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. 4 Организация и проведение обучающих тренингов по успешному трудоустройству и деловому общению для студентов-выпускников ОшГУ Разработка анкеты для студентов-выпускников. Проведение анкетирования. Предоставление отчета руководству. Май Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 5 Создание памятки-пособия, содержащей практические рекомендации для выпускников и студентов ОшГУ в продвижении карьеры. Июнь Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 6 Организация и проведение тренингов, семинаров, круглых столов, мастер-классов, встреч для студентов и выпускников ОшГУ В течение всего года Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 7 Налаживание контактов с потенциальными работодателями: бизнес компаниями, госструктурами, международными организациями, НПО и т.д., организация и участие в совместных мероприятиях В течение всего года Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 8 Предоставление информационной поддержки для всех заинтересованных лиц Центра карьеры В течение всего года Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 9 Осуществление деятельности по обучению и оказанию консалтинговых услуг студентам и выпускникам ОшГУ по вопросам трудоустройства и планирования карьеры В течение всего года Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра 10 Поиск объявлений о вакансиях и распространение материала среди студентов и выпускников ОшГУ В течение всего года Руководитель ЦК ОшГУ Сагындыкова З. и волонтеры центра