Научно-исследовательская работа
Конференциялар: Ар жыл сайын илимий тегерек столдорго жана илимий конференцияларга студенттерди кафедранын окутуучулары тарабынан уюштурулуп, жетектөө менен бирге илимий макалаларын окутуучулар, студенттер баяндап, жарык көрүүгө жарыялашат. Студенттердин илимий изилдөө иштери-кафедра окуу, практикалык, илимий-изилдөө иштериндеги өзүнүн позитивдүү тажрыйбаларын жалпылоого жана таратууга умтулат.