Связь с производством
Практика менен байланыш-кафедранын окутуучулары окутуучулук жана илимий ишмердүүлүктөрүн практика менен ийгиликтүү айкалыштырышат. Кафедранын окутуучулук курамында: адвокат Б.Т.Токтобаев, соттук мед.эксперт С.И.Исаков, отставкадагы милициянын генерал-майору Р.Раимбердиев, психолог А.О.Жолдошева кафедранын окутуучулары мыйзамдардын жана укук колдонуучу практикалардын ар түрдүү суроолору боюнча жыйынтык берүүгө жана чечмөөлөгө өз тажрыйбалары менен катышышат.