Цель, миссия и задачи кафедры
Негизги илимий багыты-юриспруденция адистиги боюнча адистерди даярдоо максатында, студенттерге атайын окуу дисциплинасы боюнча теориялык жактан билим берүү менен бирге укук коргоо органынын келечектеги кадрлары даярдоо багыты боюнча билим берүү жана аларды даярдоо болуп саналат. Кафедранын миссиясы-студенттерди бардык адистиктер жана багыттар боюнча даярдоону кылмыш-жаза укугу жана кылмыш-жазык процессуалдык укук, прокурордук көзөмөл жана криминалистикалык укуктук чөйрөсүндө кесиптике даярдоону камсыз кылуудан турат. Кафедранын ишмердүүлүгүнүн максаты: - илимди өнүктүрүү; - “юриспруденция” адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдоо; - өзүбүздүн кылмыш-жаза укугу жана кылмыш-жазык процессуалдык мыйзамдарыбызды жана ага негизделген укуктук таанышуу, өндүрүштүк, мамлекеттик практикасын жакшыртуу; Кафедранын негизги милдеттери: Мамлекеттик окуу стандартына жана окуу планына, окуу жумушчу планына, окуу семестрдик пландарына ылайык, окуу дисциплиналарынын бекитилиши боюнча, кафедрада окутуучулар тарабынан лекциялык жана практикалык сабактардын өтүлүшүн камсыздоо болуп саналат.