17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01    Грант Посольства США в Кыргызской Республике.       14:48 21-01    Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01   Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01    sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет математики и информационных технологий / Кафедры / Информационные технологии и автоматизированные системы

Информационные технологии и автоматизированные системы

Тарыхы
Профессордук - окутуучулук курамы
Илимий-изилдөө иштери
Окуу–усулдук колдонмолор
Илимий эмгектери
Окутулуучу дисциплиналар
Электрондук окуу китептер
Окуу-усулдук иштери
Студент. илимий–изилдєє иштери
Профориентациялык иштер
Сыйлыктар
Кафедра мүчөлөрү
Силлабустар
Стратегический план работы кафедры
Основные методы преподавания и обучения

Кафедранын девизи: Жаңы информациялык технологиялар менен жарыша жаңылануу!

Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар (ИТАС) кафедрасы Ош мамлекеттик университетинин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин (30.05.01, пр.№8 ) негизинде ректордун 2001-жылдын 1-июнундагы №121- буйругу менен Программалоо кафедрасы деген аталыш менен уюшулуп 2004-жылдын 1-июнунан баштап жаңы жогорудагы аталыш менен ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө.

Максаты:
• «Эсептөө техникасы жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо» (ЭТАСПК), «Информациялык системалар жана технологиялар» (ИСТ, «Информацияларды иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары» (ИИБАС) адистиктер боюнча жогорку квалификациялуу адистиктерди даярдоо;
• Адистиктерди даярдоодо окуу-тарбиялык иштерди жогорку деңгээлде уюштурууну камсыздоо;
• жаңы информациялык технологиялар боюнча фундаменталдык жана прикладдык изилдөөлөрдү аткаруу;
• кафедранын ишин сапаттуу пландаштыруу;
• лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарды азыркы педагогикалык талаптарга ылайык жаңы информациялык технологияларды, заманбап усулдарды колдонуу менен өтүү;
• жаңы актуалдуу атайын курстарды, атайын семинарларды жана факультативдик курстарды кийирүү жана иштеп чыгуу;
• окутуучулар жана студенттер үчүн илимдин жаңы багыттары жана окутуунун жаңы технологиялары менен байланышкан окуу-методикалык, илимий-педагогикалык колдонмолорду иштеп чыгуу;
• кафедранын методикалык ишин уюштуруу жана окуу-методикалык адабияттарды чыгаруу;
• студенттер менен тарбиялык иштерди алып баруу;
• кафедранын багытына ылайык илимий- изилдөө иштерди жүргүзүү, окутуучу –профессордук курамдын сапатын жогорулатуу;
• студенттердин илимий, профессионалдык жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү;
• ж.б.

Кафедранын жайгашкан дареги, иш телефону: Ош шаары, Ленин көчөсү- 331, Ош МУ, Башкы имарат, 2-кабат, 205-каана, тел:2-11-85

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com