Фармациялык технология сабагынан
Жоробаева Кумушай эжеке студенттерге
өз алдынча дарыларды жасатып жаткан мезгили.

<
br>


Фармациялык технологиялар сабагынан
Исраилова Дамира эженин студенттердин
өз алдынча иштерин текшерүү учурунда.


>

ОЭФ сабагынан Закирова Барчынай эжекенин
студенттер менен иштөө учурунда.

>

Фармациялык химия сабагынан студенттер өз алдынча иштөө учурунда ароматные воды Шеранова Миранын илимий изилдөө иши. Тема:Органопрепараты Муктарова Жанаранын илимий изилдөө иши. Тема:Фитопрепараты и соки свежих растений