16:23 28-10   ТТГФнин кезектеги Окумуштуулар кенешмеси болду.       15:47 28-10    Морфологиялык дисциплиналар кафедрасынын окутуучусу Камал кызы Гулира магистратурада окуу үчүн Германиядагы Йена Университетине барат.       14:34 28-10   ОРУС ФИЛОЛОГИЯСЫ ФАКУЛЬТЕТИ       14:27 28-10   “ Муниципалдык кызматтагы көйгөйлөр жана андагы перспективалар”       14:10 28-10   "Барсбек" аттуу спектакл       14:01 28-10   "Ишкерлер үчүн реклама жана бренд семинары "       13:58 28-10   "Барсбек" аттуу спектакл       13:44 28-10   Международные и образовательные прогрпммы и тренинги        11:38 28-10    ӨЗБЕКСТАН ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК СТУДЕНТТЕРДИ ОКУТУУДА КЫРГЫЗСТАНДАН ҮЛГҮ АЛАТ       09:57 28-10    ОшМУнун базасында “Лицензиялоо: бүгүнкү күндүн талаптары жана келечеги” деген аталыштагы эки күндүк семинар-тренинг жүрүп жатат     


Вы здесь: Университет / Колледжи / Ошский медицинский колледж / Кафедры / Кафедра фармацевтических дисциплин / Электрондук окуу китептер

Электрондук окуу китептер

Электрондук китептер Фармакология В.С.Чабанова Тємїнкї электрондук китептер Ош МУнун IBooks китеп дїйнєсїнє катталды

«Фармакогнозия» 1. И.Н.Сокольский, И.А.Самылина. Мед.2012. изд.

2. Мелентьева Г.А., Антонова Л.А. «Фармацевтическая химия». Медицина. М., 2003г

«фармакология с рецептурой, технология лекарств.форм» Т.С.кондротевой Москва «Мед» 1991г

3.«Клиническая фармакология» Н.Б.Анисимова, Л.И.Литвинова Растов-на-Дону

4. «Организация и экономика фармации» И.В.Косовой Москва Академия 2004г

5.«Клиническая формакология» С.А.Крыжановский Москва 20003г 6.«Фармацевтическая технология» И.И.Краснюк Г.В.Михайлова Л.И.Мурадова. Медиа.2011г

8.Мелентьева Г.А., Антонова Л.А. «Фармацевтическая химия». Медицина. М., 2003г

«фармакология с рецептурой, технология лекарств.форм» Т.С.кондротевой Москва «Мед» 1991г

9.«Клиническая фармакология» Н.Б.Анисимова, Л.И.Литвинова Растов-на-Дону

10.«Организация и экономика фармации» И.В.Косовой Москва Академия 2004г

11.«Клиническая формакология» С.А.Крыжановский Москва 20003г 12.«Фармацевтическая технология» И.И.Краснюк Г.В.Михайлова Л.И.Мурадова. Медиа.2011г 13.

«Фармакогнозия» И.Н.Сокольский, И.А.Самылина. Мед.2012. изд.

14Мелентьева Г.А., Антонова Л.А. «Фармацевтическая химия». Медицина. М.,Т.С.кондротевой Москва «Мед» 1991г

15.«Клиническая фармакология» Н.Б.Анисимова, Л.И.Литвинова Растов-на-Дону

16.«Организация и экономика фармации» И.В.Косовой Москва Академия 2004г

17.«Клиническая формакология» С.А.Крыжановский Москва 20003г

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com