Нормативная база
- Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаменти жөнүндө Жобо .

- КРдин "Билим берүү жөнүндө" мыйзамына кийрилген өзгөрүүлөр жөнүндө ( Шилтеме ).

- КРдин Улуттук Аккредитациялык Кеңеш (УАК) жөнүндө токтому жана УАК жөнүндө жобо ( Шилтеме ).