Нормативная база
2) КРдин "Билим берүү жөнүндө" мыйзамына кийрилген өзгөрүүлөр жөнүндө. Шилтеме .

1) КРдин Улуттук Аккредитациялык Кеңеш (УАК) жөнүндө токтому жана УАК жөнүндө жобо. Шилтеме .