Планы работ

Аккредитация жана билим берүүнүн сапаты департаментинин 2017-2018-окуу жылы үчүн иш планы ().


Билим берүүнүн сапаты департаментинин 2016-2017-окуу жылы үчүн иш планы (Шилтеме).

Билим берүүнүн сапаты департаментинин 2015-2016-окуу жылы үчүн иш планы (Шилтеме).