Планы работ
Билим берүүнүн сапаты департаментинин 2015-2016-окуу жылы үчүн иш планы (Шилтеме).
Билим берүүнүн сапаты департаментинин 2016-2017-окуу жылы үчүн иш планы (Шилтеме).