Кафедры
Кафедра башчыларыФ.А.А.: Каримов Салы Каримович
Ээлеген кызматы: Матанализ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.д., профессор
Ф.А.А.: Сопуев Адахимжан Сопуевич
Ээлеген кызматы: Программалоо кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.д., профессор
Ф.А.А.: Матиева Гүлбадан Матиевна
Ээлеген кызматы: Алгебра жана геометрия кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.д., профессор
Ф.А.А.: Сопуев Уланбек Адахимжанович
Ээлеген кызматы: Жогорку математика кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Чамашев Марат Какарович
Ээлеген кызматы: ИТАС кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
Ф.А.А.: Аттокурова Анаркан Джалиловна
Ээлеген кызматы: МИОУ кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: п.и.к.,доцент
Ф.А.А.: Ободоева Гүмүшай Сансызбаевна
Ээлеген кызматы: Информатика кафедрасынын башчысы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент