Грантовые места (Бюджет)
2017-2018 - окуу жылына карата ОшМУ үчүн берилген
мамлекеттик билим берүү гранттык орундары
КОД БАГЫТТАР / АДИСТИКТЕР МИЛДЕТТҮҮ ПРЕДМЕТТИК ТЕСТ ГРАНТ. ОРУНД. САНЫ АНЫН ИЧИНЕН МАКСАТТУУ
550300 Филологиялык билим берүү: 60 10
Профили: Кыргыз тили жана адабияты Тарых 20 3
Профили: Орус тили жана адабияты Тарых 20 3
Профили: Англис тили Англ. тили 20 4
550100 Табигый-илимий билим берүү: 40 6
Профиль: Биология Биология 14 2
Профиль: Химия Химия 13 2
Профиль: География 13 2
550700 Педагогика: Профили б-ча Тарых же биология 25 6
Профиль: Башталгыч билим берүү
550200 Физика-математикалык билим берүү: Математика же физика 45 10
Профиль: Математика 15 4
Профиль: Информатика 15 3
Профиль: Физика 15 3
540200 Социалдык иш 15
560001 Дарылоо иши Химия, биология 25
560003 Медициналык профилактика иши Химия, биология 15
710100 Информатика жана эсептөө техникасы: Математика же физика 40
Профили: Эсептөө техникасынын жана автоматташтырылган системалардын программалык жабдылышы (ПОВТАС) 20
Профили: Маалыматтарды кайра иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары (АСОИУ) 20
710200 Информациялык системалар жана технологиялар: Математика же физика 35
Профили: Экономикадагы информациялык системалар жана технологиялар
710300 Колдонмо информатика Математика же физика 25
510200 Колдонмо математика жана информатика Математика же физика 25
550400 Социалдык-экономикалык билим берүү - Тарых Тарых 10
532000 Дене тарбия ЖРТ милдет.эмес 15 3
550600 Көркөм билим берүү: ЖРТ милдет.эмес 25 5
Профили: Музыкалык искусство 15 3
Профили: Көркөм өнөр искусствосу 10 2
Жеңилдиги бар абитуриенттерге квота 10
2002-жылдын 17-18-мартында, 2010-жылдагы апрель-июнь окуяларында курман болгондордун балдары жана кайрылман статусу барлар үчүн квота 5
Баары: 415 40