Курамы
                  ОшМУнун бириккен профсоюз комитетинин курамы: 
 
 1.Аккулов Абдыжапар Ураимович -       ОшМУнун профкомунун төрагасы

2.Рысалиев Эстебес Турганбаевич  - Профкомдун башкы эсепчиси,орун басары

3.Эргешбай кызы Айзирек - Профкомдун иш алып баруучусу

4.Момунов Равшанбек Жапарович -  Башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы

5.Арзыбаева Динара Абакировна - Тейлөө бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы

6.Маматалиев Курсан Ажибекович - Чарба департаментинин профбюросунун төрагасы

7.Жумаев Нурбек - Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин профбюросунун төрагасы

8.Токурова Чынар Маматжалиловна - Орус филологиясы факультетинин профбюросунун төрайымы

9.Тургунбаева Бактыгүл Бекназаровна - Дүйнөлүк тилдер факультетинин профбюро төрайымы

10.Көчкөнбаева Сонайым Исмаиловна - Эл аралык мамилелер факуьтетинин профбюросунун төрайымы

11.Мамутов Мансур Тайлович - Педагогика жана дене-тарбия факультетинин профбюросунун төрагасы

12.Мангиева Фарида Апазовна - Искусство факультетинин профбюросунун төрайымы

13.Бегматов Студент Искендерович- Педагогика психология борборунун профбюросунун төрагасы

14.Исманалиев Курманбек Искандарович- Бизнес жана менеджмент факультетинин профбюросунун төрагасы

15.Манасов Насырбек Абдувалиевич- Медицина факультетинин профбюросунун төрагасы

16.Шаанов Талант Мурадиллаевич - Тарых факультетинин профбюросунун төрагасы

17.Акматов Абдилазиз Алиевич - Математика жана информациялык технологиялар фак-нин профбюросунун төрагасы

18.Закирова Толгонай Адинабаевна - Физика – техника факультетинин профбюросунун төрайымы

19.Султанов Жанарбек Маматкулович - Табият таануу жана география факультетини профбюросунун төрагасы

20.Муратова Чолпон - Финансы-юридикалык колледжинин профбюросунун төрагасы

21.Жусубалиев Али Бурканович -Теология факультетинин профбюросунун төрагасы

22.Орунбаева Гүлкайыр - Медициналык коллеждин профбюросунун төрайымы

23.Тойгелди кызы Айчүрөк -Өзгөн медициналык коллежинин профбюросунун төрагасы

24.Айтибаева Жыпаргүл -Мамлекеттик тил кафедрасынын профбюросунун төрайымы

25.Рысбаев Мейманбек Рысбаевич -Ревком төрагасы

26.Сагынбаева Нурила -Билим лицейинин профбюросунун төрайымы

27.Сулайманов Чыңгыз Миталович - Юридика факультетинин профбюросунун төрагасы

28.Молдомырзаева Жамиляхан Самаковна - “Зирек” балдар бакчасынын профбюросунун төрайымы

29.Кулушева Айжамал -Конфуции институтунун профбюросунун төрайымы

30.Маткалыков Азирет-Аалы - Жаштар комитетинин торагасы

31.Жээнбеков Аман - Ыйман лицейинин профбюросунун төрагасы

32.Базаркулова - Тазагүл Амановна - Философия ж/а политология кафедрасынын профбюросунун төрайымы

33.Акматов Советбек - Эл аралык мамилелер факультетинин профбюросунун төрагасы

34.Кубанычбек уулу Нурсултан - Студ.иштер боюнча төраганын орун басары

                       ОшМУнун профкомунун президиумунун курамы:

Президиумдун төрагасы: Аккулов Абдыжапар Ураимович – ОшМУнун профкомунун төрагасы.

                              Президиумдун мүчөлөрү:

1. Рысалиев Эстебес Турганбаевич - Профкомдун башкы эсепчиси,орун басары.

2. Момунов Равшанбек Жапарович -  Башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.

3. Сейитказыева Гүлнара - ОшМУнун аялдар кеңешинин төрайымы.

4. Токурова Чынар Маматжалиловна - Орус филологиясы факультетинин профбюросунун төрайымы.

5. Манасов Насырбек - Медицина факультетинин профбюросунун төрагасы.

6. Исманалиев Курманбек - Бизнес жана менеджмент факультетинин профбюросунун төрагасы.

7. Маматалиев Курсан Ажибекович - Чарба департаментинин профбюросунун төрагасы.

8. Мангиева Фарида - Искусство факультетинин профбюросунун төрайымы.

9. Султанов Жанарбек Маматкулович -Табият таануу жана география факультетини профбюросунун төрагасы.

10. Сулайманов Чыңгыз Миталович - Юридика факультетинин профбюросунун төрагасы.

11. Орунбаева Гүлкайыр - Медициналык коллеждин профбюросунун төрайымы.

12. Маткалыков Азирет-Аалы - Жаштар комитетинин торагасы.

13. Анарбаев Арап Анарбаевич - ОшМУнун аксакалдар кеңешинин төрагасы.

14. Кубанычбек уулу Нурсултан- Студ.иштер боюнча төраганын орун басары.