Научные работы
22-ноябрда 2016-жылы ОШМУда студенттердин илимий конференциясы болду.Конференцияга педагогика дене тарбия факультетинен он студент катышты.Айбек кызы Клара НО1-14 группасынын студенти үчүнчү орунду багындырды.

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын илимий изилдөө иштери. 2012-2013-окуу жылында ага окутуучусу Х. Ибайдуллаев Ош Мунун “Мыкты окутуучус” конкурсуна катышып, Ош Мунун сыйлыктарына эгедер болду. Кафедра мүчөлөрү ар жыл сайын университеттик деңгээлде тарбиялык иш чараларды уюштурууда. Мисалы: ушул эле окуу жылында кафедранын доценти маркум К.Исаковдун эскерүү кечесине МИТ, Филология, искусство факультетинин өкүлдөрү, маркумдун туугандары достору, студенттер катышып кеңири масштабтагы кече өткөрүлдү. 2014-жылдын октябрь айында Ош МУнун 75 жылдыгына карата бир топ иш чаралар пландаштырылып аткарылды. Айрыкча “ Мамлекетибиздин эртеңи жаштардын колунда”-деген иш чара кафедра башчысы М. Шайимкулова тарабынан жогорку деңгээлде уюштурулуп Ош телевидениясы аркылуу элге көрсөтүлдү. 2013-2014 окуу жылында Байгазиев К. “Мыкты лектор” конкурсуна катышып байгелүү орунга ээ болду. 2014-2015-окуу жылы Н. Капарова “Кыргызстан токойлору аларды туруктуу өнүктүрүүнүн жолдору” деген темада магистрдик диссертациялык ишин коргоду. Ж. Аблабекованын “Гигиена жана дене маданиятынын гигиенасы” окуу колдонмосу, “Кишинин жана булчуң иш аракетинин физиологиясы” лекциялар жыйнагы 2014-жылы жарык көрдү. К. Байгазиевдин “Тексттүү маселелерди чыгаруунун теориясы жана технологиясы” окуу колдонмосу “Мыкты окуу колдонмо-2015” сынагында Ош МУнун III даражадагы дипломуна ээ болду. 2015-2016 окуу жылында кафедранын окутуучулары Б. Идаев, М. Молдомырзаева, Т. Маткеримова, Н. Сарыгулова “Магистр” даражасына ээ болушту. 2015-жылдын ноябрь айында окутуучу К. Джанибае Ош шаарынын , ОшМУнун деңгээлинде көргөзмө уюштурду. Анкени көргөзмөгө ЕГО, искусство факультеттеринин окутуучулары, Ош шаарындагы Г. Айтиев атындагы сүрөт мектебинин сүрөтчүлөрү катышышты. Окуу методикалык иштерден тышкары кафедра мүчөлөрү кайрымдуулук иштерин дагы алып барышат. 2016-жылдын 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы №1 балдар үйүнө кайрымдуулук көрсөтүштү. 2016-жылы кафедранын доценти М. Шайимкулова, окутуучу Р. Алдашүкүров тарабынан “Анатомия” окуу китеби КРнын Билим берүү жана илим министирлигинин грифи менен басмага сунушталды. Доцент Р. Анаркулов “Башталгыч класстарда математиканы окутууда таяныч схемаларды пайдалануу” Вестник БАТГУ Кызыл-Кыя 2016-жыл. Доцент Т. Турдубаев акыркы беш жыл ичинде “Оштой кенен жер барбы”, “Ыр тумар”, “Энекем”, “Апакем”, “Полковник”, “Жарк деп койчу”, Жаңы жыл”, “Арманым болбос” деген чыгармаларын жаратты. А. Гапаров “Башталгыч класстар үчүн 1001 маселе, мисалдар мугалимдер үчүн методикалык колдонмосу 2016-жылы жарык көрдү. Акыркы жылдары башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы профилинин бүтүрүүчүлөрүнө талап көбөйүүдө. Мамлекетибиз башталгыч класс мугалимдерине материалдык жана моралдык жактан зор конүл бөлуп, ыңгайлуу шарттарды түзүп жаткандыктан жогоруда аталган профиллге, башталгыч класстарда билим берүү адистиктерине тапшырган абитуриенттердин саны да арбыды. Натыйжада кафедранын аткаруучу окуу жүктөмү 2016-2017-окуу жылында 26684 саатты түздү. Окуу жүктөмдүн көбөйүшү менен профессордук-окутуучулардын курамы да өсүп, кафедрада 28 мүчөсү эмгектенуудө. Бүгүнкү күндө кафедрада 51 дициплинадан аудиториялык окуу методикалык иштери алып барылат. Бул предметтер боюнча ОМК, силлабустар, СӨАИлер, жумушчу программалар түзүлүп, ОшМУнун сайтына жуктөлүүдө. Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын илимий изилдөө иштери.2012-2013-о Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын илимий изилдөө иштери.2012-2013-окуу жылында ага окутуучусу Х. Ибайдуллаев Ош Мунун “Мыкты окутуучусу” конкурсуна катышып, Ош Мунун сыйлыктарына эгедер болду. Кафедра мүчөлөрү ар жыл сайын университеттик деңгээлде тарбиялык иш чараларды уюштурууда. Мисалы: ушул эле окуу жылында кафедранын доценти маркум К.Исаковдун эскерүү кечесине МИТ, Филология, искусство факультетинин өкүлдөрү, маркумдун туугандары достору, студенттер катышып кеңири масштабтагы кече өткөрүлдү. 2014-жылдын октябрь айында Ош МУнун 75 жылдыгына карата бир топ иш чаралар пландаштырылып аткарылды. Айрыкча “ Мамлекетибиздин эртеңи жаштардын колунда”-деген иш чара кафедра башчысы М. Шайимкулова тарабынан жогорку деңгээлде уюштурулуп Ош телевидениясы аркылуу элге көрсөтүлдү. 2013-2014 окуу жылында Байгазиев К. “Мыкты лектор” конкурсуна катышып байгелүү орунга ээ болду. 2014-2015-окуу жылы Н. Капарова “Кыргызстан токойлору аларды туруктуу өнүктүрүүнүн жолдору” деген темада магистрдик диссертациялык ишин коргоду. Ж. Аблабекованын “Гигиена жана дене маданиятынын гигиенасы” окуу колдонмосу, “Кишинин жана булчуң иш аракетинин физиологиясы” лекциялар жыйнагы 2014-жылы жарык көрдү. К. Байгазиевдин “Тексттүү маселелерди чыгаруунун теориясы жана технологиясы” окуу колдонмосу “Мыкты окуу колдонмо-2015” сынагында Ош МУнун III даражадагы дипломуна ээ болду. 2015-2016 окуу жылында кафедранын окутуучулары Б. Идаев, М. Молдомырзаева, Т. Маткеримова, Н. Сарыгулова “Магистр” даражасына ээ болушту. 2015-жылдын ноябрь айында окутуучу К. Джанибае Ош шаарынын , ОшМУнун деңгээлинде көргөзмө уюштурду. Анкени көргөзмөгө ЕГО, искусство факультеттеринин окутуучулары, Ош шаарындагы Г. Айтиев атындагы сүрөт мектебинин сүрөтчүлөрү катышышты. Окуу методикалык иштерден тышкары кафедра мүчөлөрү кайрымдуулук иштерин дагы алып барышат. 2016-жылдын 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Ош шаарындагы №1 балдар үйүнө кайрымдуулук көрсөтүштү. 2016-жылы кафедранын доценти М. Шайимкулова, окутуучу Р. Алдашүкүров тарабынан “Анатомия” окуу китеби КРнын Билим берүү жана илим министирлигинин грифи менен басмага сунушталды. Доцент Р. Анаркулов “Башталгыч класстарда математиканы окутууда таяныч схемаларды пайдалануу” Вестник БАТГУ Кызыл-Кыя 2016-жыл. Доцент Т. Турдубаев акыркы беш жыл ичинде “Оштой кенен жер барбы”, “Ыр тумар”, “Энекем”, “Апакем”, “Полковник”, “Жарк деп койчу”, Жаңы жыл”, “Арманым болбос” деген чыгармаларын жаратты. А. Гапаров “Башталгыч класстар үчүн 1001 маселе, мисалдар мугалимдер үчүн методикалык колдонмосу 2016-жылы жарык көрдү. Акыркы жылдары башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы профилинин бүтүрүүчүлөрүнө талап көбөйүүдө. Мамлекетибиз башталгыч класс мугалимдерине материалдык жана моралдык жактан зор конүл бөлуп, ыңгайлуу шарттарды түзүп жаткандыктан жогоруда аталган профиллге, башталгыч класстарда билим берүү адистиктерине тапшырган абитуриенттердин саны да арбыды. Натыйжада кафедранын аткаруучу окуу жүктөмү 2016-2017-окуу жылында 26684 саатты түздү. Окуу жүктөмдүн көбөйүшү менен профессордук-окутуучулардын курамы да өсүп, кафедрада 28 мүчөсү эмгектенуудө. Бүгүнкү күндө кафедрада 51 дициплинадан аудиториялык окуу методикалык иштери алып барылат. Бул предметтер боюнча ОМК, силлабустар, СӨАИлер, жумушчу программалар түзүлүп, ОшМУнун сайтына жуктөлүүдө.