Магистратура

Педагогика жана дене тарбия факультетинин 550700 «Педагогика» багытындагы магистратура бөлүмү 2014-2015- окуу жылында «Башталгыч билим берүү» жана «Дене тарбия» адистиктери боюнча ачылган. Бүгүнкү күндө башталгыч билим берүү адистигинде 32 студент, ал эми дене тарбия адистигинде 24 студент билим алууда.

Магистратура бөлүмүндө илимдин канддаттары, профессор окутуучулар сабак беришүүдө. Мисалга алсак, С.Момуналиев педагогика илиминин доктору, профессор, А.Закиров психология илиминин кандидаты, профессор, Б.Укуева ф.и.д., профессор, о.э. илимдин кандидаттары М.Бабаев жана А.Боронбаев. Ал эми дене тарбия адистигине сабак берген мугалимдер спорттун чеберлери, эл аралык деңгээлдеги калыс, спорттун чеберчилигине талапкер окутуучулар. Атап айтсак, Т. Оморов,А. Изамаматов, Т. Сатиев. Магистратура бөлүмүндөгү сабактар факультеттин 206, 315-аудиторияларында саат 14:00дө башталат.

Бөлүмдү бүгүнкү күндө башталгыч билим берүүнүн педагогикасы, психологиясы кафедрасынын улук окутуучусу К. Алиева жетектөөдө.