Окурмандын укугу,милдети
                         
1. Окурмандардын укуктары
1.1. Университеттин профессордук-окутуучу курамы, аспиранттар, магистрантар, докторанттар, студенттер, кызмакерлер, дистанттык жана даярдоо бөлүмдөрүнүн угуучулары, лицейлердин окуучулары илимий китепканадан пайдаланууга;
1.2. Илимий изденүүчүлөр, убактылуу кызматкерлер,башка ЖОЖдордун студенттери китепкананын жетекчисинин уруксаты менен өздүгүн тастыктаган паспорттун негизинде окуу залдардан гана пайдаланууга;
1.3. Университеттин абитуриенттери паспорт менен окуу залдардан пайдаланууга;
1.4.Бардык факультеттердин окурмандары университеттин окуу залдарынан пайдаланууга;
1.5.Окурмандар китепти убактылуу пайдаланууга, китепканалык фонддон керектүү чыгармаларды, басылмаларды, материалдарды алууга, библиографиялык-маалымат алууга жана башка тейлөөнүн формаларын пайдаланууга укуктуу;
5. Окурмандын милдети
5.1.Окурмандар китепкананын фондуна тиешелүү болгон китептерге, мезгилдүү басылмаларга жана башка материалдарга аяр мамиле жасоого милдеттүү, белгиленген убакытта кайтарууга, китепканадан сырткары уруксатсыз алып чыкпоого, китепке белги койбоого, сызбоого, барактарын бүктөбөөгө жана айрыбоого, ачык фонддун жайгашуусун бузбоого, каталогдон жана картотекадан карточкаларды сууруп албоого;
5.2. Китеп алууда ар бир басылманы жана материалды окурман көңүл коюу менен карап чыгуусу керек. Басылмадан айрылган же башка кемчиликти байкаса ошол замат китепканачыга билдирүүсү зарыл, болбосо акыркы пайдалануучу китептин кемчилиги үчүн жоопкерчилигин алат.
5.3. Окурмандар окурмандык билетке жоопкерчилик менен мамиле жасаш керек. Окурмандык билетти башка бирөөгө берүүгө, башка бирөөнөнүн окурмандык билетин колдонууга катуу тыюу салынат. Ушул эрежени бузган окурмандар 1 жыл тейлөө укугунан четтетилет.
5.4. Жаңы окуу жылдын башында окурмандык билеттерди узартуу керек. Окурмандык билети узартылбаган окурмандар тейленбейт.
Окурмандык билети узартуу өзүң окуган факультеттин китепканаларында жүргүзүлөт.
5.5. Окурмандык билетин жоготуп алган окурмандар тез арада окурмандык билет алган жерге кайрылуусу зарыл. Справканын бланкасын толтурат. Справканын негизинде окумандык билеттин дубликаты берилет.
5.6. Окуу жайдан которулуп, жумуштан бошоп жана окуу жайдан четтетилген окурмандар китепканадан алган китептерин тапшырып, окурмандык билетин кайтаруу керек.
5.7. Китепканага сырткы кийим, баш кийим, чоң сумка ж.б. кирүүгө уруксат берилбейт.Китепкананын астанасына буюм коюуга тыюу салынат.
5.8. Жайкы өргүүгө жана жайкы эс алууга чыгаар алдында окурмандар китепканадан алган китептерин китепкананын эрежесине ылайык белгиленген тартипте тапшырууга милдеттүү.
5.9. Окурмандар китепканада тынчтыкты, тазалыкты жана тартипти сактоого милдеттүү.
5.10. Окурмандар алган китептерин кайтарбаган учурда КР мыйзамынын, ОшМУнун уставдарынын, буйруктарынын жана илимий китепкананын жобосунун негизинде чара көрүлөт.
Окурмандардын жоопкерчилиги
6.1. Китепкананын фондуна зыян келтирген окурмандар университеттин буйругунун негизинде жоопко тартылат.
6.2.Окурмандар тарабынан кайтарылбаган китептер менен эсептешүүдө ОшМУнун ИКнын китеп фодун сактоо максатында 2012-жылдын 9-январында “Китепкананын китеп фондун сактоо жана фондуну текшерүүнүн ЖОБОСУ”, 16-ноябрь 1998-жылы №145 КРнын өкмөтүнүн токтомунун негизинде “ОшМУнун китепканалык фондунун эсеп-кысабын тактоо жана сактоо максатында” деген 2012-жылдагы №206, 2012-жылдын 6-декабрындагы №545, 2014-ж.9.06 №286 буйруктардын негизинде эсептелип 2014-жыл 24.06 № 319, 2014-ж.9.06 № 286 буйруктун негизинде РСК банк аркылуу ОшМУнун эсебине которулат.
6.3.Китепкананын эрежесин бузган окурмандар китепкананын админстрациясы тарбынан белгиленген мөөнөткө пайдалануу укугунан четтетилет.Китепканада нпайдалануу эрежесин бузган убакта админстарция күнөөлүүнү кайра тикелөө укугунан ажыратуу менен китепкананын каттоосунан чыгарат.
Эрежени бузгандыгы жөнүндө материалдар факультеттердин декандарына карап чыгууга берилет.
7. Китепкананын окурмандарды тейлөө милдети
7.1. Окурмандарга тейлөөнүн бардык түрлөрү жөнүндө маалымат берүү.
7.2. Окурмандарды бардык китепканалардан пайдаланууну камсыз кылуу.
7.3. Окурмандардын суроо-талаптарын канааттандыруу жана байкоо.
7.4. Иштин натыйжалуу формасы жана усулун жайылтуу аркылуу окурмандарды китепканалык жана маалымат-библиографиялык материалдар менен тейлөөнү жакшыртуу;
7.5. Жогорку деңгээлдеги маданияттуу тейлөөнү камсыз кылуу: чыгармаларды жана башка материалдарды тандоодо окурмандарга ооз эки кеңеш берүү менен жардам көрсөтүү. Библиографиялык-маалымат материалдарды, каталог жана картотекаларды пайдалануу, китеп көргөзмөлөрүн уюштуруу, даталуу күндөр боюнча маалымат берүү жана башка иш чараларды уюштуруу;
7.6.Окурмандарга керек болгон чыгармалар жана башка материалдар фонддо жетишпей калган учурда башка китепканалардын абонементинен сурап билүү аркылуу камсыздоого аракеттенүү.
7.7. Китепканалык фонддо жайгашкан китептерди, чыгармаларды жана башка материалдарды китепкананын эрежесине ылайык каттоого алуу, аларды рационалддуу пайдаланууну жана сактоону камсыз кылуу;
7.8. Китепканадан берилген китептердин, адабияттардын жана башка материалдардын өз убагында кайтаруусун көзөмөлдөө.
7.9. Китепканада окурмандарга ыңгайлуу шарт түзүү жана ой-пикирлерине колдоо көрсөтүү;
Бул эреже төмөнкү иш кагаздардын негизинде иштелип чыкты:
16-ноябрь 1998-жылы №145 КРнын өкмөтүнүн токтому
2012-жылдын 9-январында “Китепкананын китеп фондун сактоо жана фондуну текшерүүнүн ЖОБОСУ”. ОшМУнун окумуштуулар кеңешмесинин чечиминин негизинде ректор тарабынан бекитилген.
“ОшМУнун китепканалык фондунун эсеп-кысабын тактоо жана сактоо максатында” деген 2012-жылдагы №206, 2012-жылдын 6-декабрындагы №545 5-п. б),в) бөлүкчөсү, 2014-жыл 24.06 № 319,2014-ж.9.06 №286 буйруктар.ОшМУнун ректору тарабынан бекитилген.