Китепти сактоо бөлүмү (К С Б)


Ф.И.О: Жапаркулова Салийма Меймановна

Ээлеген кызматты: Китепти сактоо бөлүмүнүн башчысы.

Байланыш телефону: +996-3222 4 71 67

Мобилдик телефону: +996-772 23 18 43

Электрондук почтасы: Salima68-68@mail.ru

Аткарган милдетти: Китепкана ресурстарын уюштуруу борбору тарабынан иштелип чыккан адабияттарды факультет аралык китепканаларга,окуу залдарга бөлүштүрөт, каттоо журналдарга жазат жана өткөрүп берет; Китепкана фондунун эрежеге ылайык жайгашуусун жана сакталуусун көзөмөлдөйт; Тиешелүү документтердин негизинде жоголгон, эскирген, окуу программадан чыккан,табигый кырсыктарга учураган китептерди фонддун эсебинен чыгарат; Фонддун эсебинен чыгарган китептердин карточкаларын китепкана ресурстарын уюштуруу борборуна тапшырат; Жоголгон китептердин ордуна коюлган китептерди атайын ар бир факультеттин каттоо журналдарына жазат, китепкана ресурстарын уюштуруу борборуна кайра иштеп чыгууга акт менен тапшырат. Факультеттердеги китепкана, окуу зал, кабинеттердин китеп фондун ректордун буйругунун, кызматтык нусканын жана китепти сактоо боюнча кабыл алынган жобонун негизинде текшерет. Илимий китепкананын директоруна ай сайын, бухгалтерияга бир жылды бир жолу китепканалык фонддун эсеп-кысабы боюнча отчет берет. “ИРБИС-64” системасынын “Китеп берүүчү”, “Окурман” жана “Администратор” программасы менен иш алып барат.