Китепкананын эрежеси

2.Окурмандарды каттоо
2.1. Китепканага каттоо боюнча толук түшүндүрмөнү ОшМУнун китепканасынын cайтынын "Окурмандарды каттоо" парталынан карагыла 2.2. Окурмандык билет китепканадан пайдаланууда негизги документ болуп эсептелет. 3. Окуу залдардан пайдалануу эрежелери. 3.1. Окурмандар окуу залдарга келгенде окурмандык билетин көрсөтүү менен каттоо китепчесине катталат, окуу залынан пайдаланууга уруксат берилет. 3.2. Окурман адабияттарды окуу үчүн окурмандык билетин көрсөтөт, китеп формуляры толтурулат: окурмандык билеттин номери,аты-жөнү,кол коет. Китеп формулярында: китептин аталышы, автору, чыккан жылы, баасы, инвентардык жана каттоодон өткөн номери жазылат. Китеп менен китептин формулярынын дал келишин текшерүү керек. Китептин барактарынын толук экендигине ынынгандан кийин китепти алса болот. Эгерде китептин барактары айрык болсо китепканачыга эскертүү керек же болбосо китепти алмаштырып алса болот. Себеби китепти ким акыры алган окурман жоопкер болот. 3.3. Окуу залда китепти жана башка материалдарды пайдалануу чектелбейт. Таңсык адабияттар 5даанадан ашпайт жана белгилүү убакытка берилет. 3.4.Окуу залга өзү менен кошо китеп, газета-журнал, башка материалдарды алып кирүүгө тыюу салынат.Эгерде окурман сураган адабият окуу залда жок болсо, анда китепканачынын уруксаты менен текшерүү баракчасына белгилетип, жанындагыматериалдарды колдонсо болот. 3.5.Окуу залдан уруксатсыз китеп алып чыгууга катуу тыюу салынат. Эгерде уруксатсыз китеп алып чыкса эскертүү берилет. Китепкананын эрежесин одоно бузгандар 3 айлык мөөнөткө тейлөө укугунан ажыратылат. 3.6.Окурман китепти тапшырууда каттоо китепчесине кол коет. Абонементтен пайдалануу эрежеси 4.2. Абонементте илимий адабияттар 2 айлык мөөнөт менен төмөнкү санда берилет: профессордук-окутуучу курамга, аспиранттарга, докторанттарга, илимий кызматкерлерге, студент- диплом жазуучуларга – 20 даанага чейин, башка категориядагы окурмандарга – 10 даанага чейин. 4.3. Окуу программасынын негизинде окуу адабияттары бир семестрге же бир окуу жылына берилет. 4.4. Көркөм адабияттар жана мезгилдик басылмалар 5 даанадан 15 күндүк мөөнөткө берилет. Филология жана журналистика факультетинин окурмандарына көркөм адабияттар 10 даанага чейин берилет. 4.5.Окурмандар колдонуп жаткан адабияттардын мөөнөтүн узартууга болот, эгерде ал адабиятка суроо-талап жок болсо. 4.6. Баалуу жана таңсык китептер, бир даанадагы китеп, басылма үйгө берилбейт. 4.7. Жарыяланбаган материалдар (диссертациялар, фонодокументтер ж.б.), чектелген адабияттар белгиленген тартипте берилет. 4.8. Жайкы өргүүгө жана жайкы эс алууга чыгаар алдында окурмандар китепканадан алган китептерин китепкананын эрежесине ылайык белгиленген тартипте тапшырат. Бул эреже төмөнкү иш кагаздардын негизинде иштелип чыкты: 16-ноябрь 1998-жылы №145 КРнын өкмөтүнүн токтому. 2012-жылдын 9-январында “Китепкананын китеп фондун сактоо жана фондуну текшерүүнүн ЖОБОСУ”. ОшМУнун окумуштуулар кеңешмесинин чечиминин негизинде ректор тарабынан бекитилген. “ОшМУнун китепканалык фондунун эсеп-кысабын тактоо жана сактоо максатында” деген 2012-жылдагы №206, 2012-жылдын 6-декабрындагы №545 5-п. б),в) бөлүкчөсү, 2014-жыл 24.06 № 319,2014-ж.9.06 №286 буйруктар.ОшМУнун ректору тарабынан бекитилген.