Китепкана ресурстарын уюштуруу борбору (К Р У Б)


Ф.И.О: Козубай кызы Гүлшайыр

Ээлеген кызматты: Китепкана ресурстарын уюштуруу борборунун башчысы

Байланыш телефону: 03222 2 24 42

Мобилдик телефону: 0779 86 82 74

Электрондук почтасы: mail.ru

Аткарган милдетти: 1. Окурмандардын суроо-талабына жараша берилген билдирүүлөр менен иштейт;
2.Билдирүүлөрдү китепти кабыл алуу комиссиясына даярдайт;
3. Кабыл алынган адабияттар студенттердин адистиктерине жараша, студенттерге билим берүүдөгү окуу программасынын негизине таянып комплектелет жана келип түшкөн адабияттар кайра иштелип чыгат;
4. Адабияттарды кайра иштеп чыгуу: китепке илимдин тармагына жараша шифр коюлат жана кайталангыс инвентардык жеке номер жазылат. Келип түшкөн адабияттар тиешелүү факультеттерге бөлүштүрүлөт, карточкалардын артына китеп жөнөтүлгөн факультеттин аталышы, жылы көрсөтүлөт жана китептин инвентардык номери жазылат. Келип түшкөн китептин карточкасы мурда болбосо, кайрадан жаңы карточка жазылат. Китепке чөнтөкчө чапталып, формуляр жазылат. Карточкалар алфавиттик, систематикалык жана жумушчу каталогдорго жайгаштырылат. Карточканын бирден нускасы китептер менен бирге факультеттерге жөнөтүлөт. Жоголгон китептин ордуна коюлган, таберикке келген адабияттар да жаңы адабияттарды кайра иштеп чыккандай иштелип чыгат. Адабияттар иштелип бүткөндөн кийин актынын негизинде китеп фондун сактоо бөлүмүнө өткөрүлөт. Китепти сактоо бөлүмүнөн келген карточкалардын негизинде алфавиттик, систематикалык жана жумушчу каталогдордун карточкалары эсептен чыгарылып, ирээттелет.
5. Бухгалтерияга кварталда бир жолу финансылык отчётторду тапшырат.
6. “ИРБИС-64” тутумунун “Каталогдоочу” жана “Комплектөөчү” программасы менен иштейт.