Байланыштар


      ИРБИС-64 программасын иштетүү боюнча өнөктөштөр


1.Талас мамлекеттик университетинин китепканасы

Дареги: 722720 Талас Карла-Маркса көчөсү 25

Телефон: +0996(3422)5-37-18

Факс: +0996(3422)5-25-80

Эл.почта: tsu@ktnet.kg

2. А. Ж.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунун китепканасы

Дареги: 714003 Ош Исанова көчөсү 25

Телефон: +0996(3222)5-24-90

Факс: +0996(3222)5-22-90

Эл.почта: ovk@oshmail.kg

3.И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин китепканасы

Дареги: 720026 Бишкек Раззаков көчөсү 51

Телефон: +0996(312)66-03-47

Факс: +0996(312)66-05-88

Эл.почта: kmpu_50@netmail.kg

4.Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясынын илимий китепканасы

Дареги: 720040 Бишкек Панфилов көчөсү 237

Телефон: +0996(312)62-31-00

Факс: +0996(312)66-36-14

Эл.почта: reseption@amp.aknet.kg


      Адрес: 720044 Кыргызстан, г.Бишкек, пр.Мира 66


      Приёмная ректора: +996-312-54-51-25


      E-mail: rector@kstu.kg


      Fax: +996-312-54-51-62


            Website: http://kstu.kg