Новости Архив

Куттуктоолор
2015-жылдын 29-яанварында Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын чечими менен "Кыргызстан тарыхы" кафедрасынын улук окутуучусу С.Арстановго тарых илимдеринин кандидаты диплому ыйгарылды. Куттуктайбыз.

2015-жылдын 23-январында Бишкек шаарында тарых факультетинин окутуучусу Чыныкеева Г. "1989-2009-жж. Жалал-Абад облусунун демографиялык өнүгүүсү" деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду. Ага чоң ийгиликтерди каалайбыз

2014-жылдын 1-апрелинде Жусуп Баласагын атындагы КУУ алдындагы Диссертациялык Кенеште 07.00.07-этнография,этнология, антропология адистиги боюнча "Традиционные свадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганы (конец 19-нач 20 вв.)"аттуу темада "Археология, этнология жана Борбордук Азия тарыхы" кафедрасынын улук окутуучусу Осмонова Самаранын кандидаттык диссертациясын ийгиликтуу коргошу менен чын журоктон куттуктайбыз. Ага чын ден-соолук, уй-булолук бакыт жана чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.