Новости Архив

Магистратура
Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде магистратура 3 багытта жүргүзүлөт: 531000. Филология 550300. Филологиялык билим берүү (Кыргыз тили жана адабияты) 531100. Лингвистика (котормо жана котормо таануу)
Магистратура – бул адистерди филология жана филологиялык билим берүү боюнча даярдоого багы      
Магистратурада окуунун артыкчылыктары:  филология жана филологиялык билим берүү багытында тереңдетилген билим алууга;  филологиялык багытта илимий-изилдөөчүлүк иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгү;  магистрдик диссертация жазуу келечекте PhD докторантурада окууга негизги база боло алат;  магистрдик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуу.
Магистрдик окуунун мөөнөтү: Магистр даражасын алуу программасынын нормативдик мөөнөтү – 2 жыл (күндүзгү формада жана окутуунун дистантык технологиясын колдонуу менен ишке ашырылат). Магистратурага тапшыруу үчүн абитуриент тиешелүү багыт боюнча бакалавр академиялык даражасы же тектеш адистик боюнча адис квалификациясы ыйгарылган жогорку кесиптик билимге ээ болуусу зарыл.
Магистратура – бул адистерди филология жана филологиялык билим берүү боюнча даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деңгээли болуп саналат.