Научно-исследовательская работа студентов

Студенттик илимий-изилдөө иштери

Билим берүүдө адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууда студенттик илимий-изилдөө иштери маанилүү орунду ээлери талашсыз.

ОшМУда студенттердин илимий-изилдөө иштери негизинен төмөнкү формаларда жүргүзүлөт: курстук, дипломдук жумуштар, дипломдук долбоорлорду, рефераттарды, баяндамаларды жазуу, илимий конференцияларга, семинарларга, конкурстарга, долбоорлорго, илимий ийримдерге катышуу ж.б.

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүн, натыйжасын жана сапатын текшерүүнүн негизги формаларынын бири катары көп жылдардан бери адатка айланган илим жумалыктарын өткөрүү болуп эсептелет. 2016-жылдын март айынан июнь айына чейин университеттин бардык факультеттеринде алдын-ала бекитилген график боюнча илим жумалыктары уюштурулду.

Илим жумалыгынын алкагында факультеттерде төмөнкү иш-чаралар өткөрүлдү:

· илимий конференциялар, семинарлар: профессордук-окутуучулук курамдын, аспиранттардын, студенттердин илимий баяндамалары;

· илимдин тиешелүү маселелерине багытталган тегерек столдор;

  • инновациялык сабактар;

· илимдин өнүгүү жолдоруна, багыттарына жана көйгөйлөрүнө багытталган дебаттар;

  • дубал гезиттер, кроссворддор, акыл-таймаш оюндары, конкурс, сынактар;

· адистик предметтерден жана жалпы кесиптик дисциплиналар боюнча олимпиадалар;

· студенттик илимий ийримдердин иштеринин көргөзмөсү;

· дипломдук иштердин алдын-ала жана курстук иштердин корголуусу;

· чыгармачылык көргөзмө жана отчеттук концерттер;

  • «Мыкты илимий баяндама» сынактары;
  • «Мыкты кафедра» көргөзмөсү.

Факультеттерде өткөрүлгөн илим жумалыктарындагы иш-аракеттерге кыскача токтололу.

Факультеттерде өткөрүлгөн илим жумалыктарынын алкагында 2016-жыл “Тарых жана маданият” жылына да арналып иш-чаралар өткөрүлдү. Негизинен, дээрлик бардык факультеттерде тарых, маданиятка байланыштуу баяндамалар угулуп, семинарлар, тегерек столдор ж.б. иш-чаралар өткөрүлдү.

11-майда МИТ факультетинде тар.и.к., доцент Т. Өмүрзакова “Тарыхый инсандардын тарыхдагы орду. Алымбек Датка коомдук жана мамлекеттик ишмер” аттуу, профессор Т. Кадырбаева тарабынан “Ош мамлекеттик университетинин өнөрпоздору” деген темадагы баяндамалар жасалды. Пленардык жыйындан кийин 4 секцияда окутуучулардын жана студенттердин 68 баяндамасы жасалып, талкууланды. 12-майда математиканын, информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары аттуу I илимий конференция өткөрүлдү. Конференцияда 2 пленардык баяндама жана 5 секцияда 66 баяндама угулду. 13-майда “Үркүндүн 100 жылдыгы” деген темадагы тегерек стол болуп өттү.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде илим жумалыгынын алкагында “Лингвистиканын жана лингводидактиканын актуалдуу маселелери” деген темада жана тарых жана маданият жылына карата “Илим – өнүгүүнүн булагы” аттуу жаш илимпоздордун жана студенттердин V илимий-практикалык конференциясы жана магистранттардын катышуусу менен “Азыркы тил илиминин актуалдуу маселелери” деген темадагы тегерек стол өткөрүлдү.

Эл аралык мамилелер факультетинде “Эл аралык мамилелердин актуалдуу проблемалары” деген темада студенттик илимий конференция өткөрүлдү.

Тарых факультетинде “Кыргызстандын учурдагы этнодиний кырдаалы” деген темада тегерек стол, “Тарыхтын кара тактары” аттуу талкуу өткөрүлдү.

Физика-техника факультетинде илим жумалыгынын ачылышында тар.и.к., доцент С.А. Смадияров тарабынан “1916-жыл – Улуу үркүнгө 100 жыл”, профессор

Т.Т. Кадырбаева тарабынан “ОшМУ даярдаган атактуу музыканттар” аттуу баяндамалар жасалды. Илимдин багыттары боюнча 4 секцияда 43 баяндама жасалып, талкууланды.

Бизнес жана менеджмент факультетинде предметтер боюнча студенттик олимпиадалар өткөрүлдү. 1-апрелде “Улуттук экономиканын өнүгүшү – тарых жана маданият контекстинде” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Ушул эле күнү финансы жана кредит кафедрасы тарабынан “Инвестиция в образовательный процесс как приоритетное направление социально-экономического развития региона” деген темада илимий-практикалык конференция болуп өттү. 2-апрелде бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистигинин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү менен студенттердин жолугушуусу өткөрүлдү.

Медицина факультетинде салтка айланып калган XXI студенттик илимий конференция өткөрүлдү. Бул илимий иш-чара маркум доцент И.К. Каримованын жаркын элесине арналып уюштурулду. Конференцияда 34 студенттин баяндамасы угулуп, талкууланды.

Теология факультетинде 23-24-майда “Ислам маданиятынын пайдубалы” атту эл аралык илимий студенттик конференция өткөрүлдү. Конференцияга Түркиянын жогорку окуу жайларынан 15 илимпоз, 30 студент жана Кыргыз-Түрк “Манас” университети менен Арашан гуманитардык институтунан 4 студент келип катышышты.

Орус филологиясы факультетинде студенттик илимий конференция өткөрүлүп, 40 илимий баяндама талкууланды жана илимий, илимий-усулдук семинарлар өткөрүлдү.

Эл аралык медицина факультетинде 22-23-апрелде “Эпидемиология, патогенез и саногенез заболеваний в измененных климатогеографических условиях” деген темадагы II эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

Искусство факультетинде тарых жана маданият жылына карата комплекстүү иш-чаралардын системасы өткөрүлдү. Маселен, “Маданият – улуттун күзгүсү” деген темада студенттик концерттик прогораммалар уюштурулду. “Эстраданын музыка өнөрү” боюнча отчёттук концерт өткөрүлүп, бул иш-чарага окутуучулар жана студенттер катышышты. Окутуучу Э. Жалаловдун отчёттук чыгармачылык концерти тартууланды. Окутуучулар, магистрант, аспиранттар үчүн илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. “Эң мыкты сүрөт чыгармасы” конкурстары өткөрүлүп, жыйынтыкталды.

Финансы-юридикалык коллежинде семинарларда баяндамалар угулуп, талкууга алынды. “Математикалык сармерден”, экологиялык кече ж.б. бир топ иш-чаралар өткөрүлдү.

Мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан университеттик деңгээлде студенттик олимпиада, жаш окутуучулардын арасында “Мыкты макала” сынагы, “Мамлекеттик тил: сабаттуу жазуу маселеси” деген темадагы тегерек стол өткөрүлдү.

Студенттик илимий ийримдерди өткөрүү математика жана информациялык технологиялар, орус филологиясы, табият таануу жана география, педагогика жана дене тарбия, бизнес жана менеджмент, эл аралык мамилелер факультеттеринде жакшы жолго коюлгандыгын белгилөөгө болот.

Студенттердин илимий изилдөөгө, издеп табууга болгон кызыгуусун күчөтүү жана алар менен биргеликте көргөзмөлөргө, конкурстарга ар түрдүү техникалык курамаларды даярдоо максатында 2016-жылдын 22-ноябрында өткөрүлгөн ОшМУнун №3 Окумуштуулар кеңешинин чечиминин жана 23-ноябрындагы №1196 буйругу менен физика-техника факультетинин алдында “Эврика” аттуу студенттик конструктордук бюро ачылып, анын жобосу бекитилди жана жетекчиси катары тех.и.к., доцент З.Ш. Айдарбеков дайындалды.

2016-жылы 9-апрелде БатМУда V аймактык студенттик олимпиада өткөрүлдү. Олимпиадага февраль-апрель айларында университеттин бардык факультеттеринде даярдык активдүү түрдө жүргүзүлүп, студенттик олимпиаданын 1-туру өткөрүлүп, мыктылар 2-турга тандалды. Бардык адистиктерде адистик жана предмет боюнча олимпиадага жооптулар дайындалып, тиешелүү тапшырмалар, тесттик суроолор, маселелер, мисалдар, педагогикалык ситуациялык маселелер кылдат даярдалып, БатМУ менен биргеликте, активдүү иш алып барылды.

Натыйжада, V аймактык студенттик олимпиадага ОшМУнун командасы 26 предметтен катышты. Алардын ичинен: 1-орунга 36 студент, 2-орунга 15 студент, 3-орунга 20 студент, 4-орунга 14 студент татыктуу болушуп, ОшМУ жогорку окуу жайлардын арасында 1-орунду ээледи. Жеңүүчүлөргө жана аларды даярдаган жетекчилерине 10-ноябрда Илим күнүнө арналган салтанаттуу жыйында дипломдор жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды.

2016-жылы көптөгөн студенттер жана магистранттар чет элдик программалар менен долбоорлорго, кароо-сынактарга, семинарларга катышышкан, курстардан өтүшкөн ж.б.

2016-жылы 82 студент жана магистранттар Мевлана, Эразмус +, УШОС, Ош Декларациясы жана ЖОЖдор аралык эки тараптуу келишимдердин негизинде Түркия, КЭР, Япония, Казакстан, Испания, Россия, Молдова, Эстония, Белоруссия, Индия, Швеция ж.б. мамлекеттерге барып билим алышып, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келишкен.

2016-жылдын 22-ноябрында Ош мамлекеттик университетинде илим күнүнө карата “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу III аймактык студенттик илимий конференция өткөрүлдү.

Конференцияга ОшМУ, ОшМУнун Арашан гуманитардык институтунан, ОшТУ, ОшМСУ, ОГПИ, ЖАМУ, ЖАМУнун Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинен, Майлы-Суу коллежинен, БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту, Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунан 300дөн ашуун студенттер катышышты.

Илимдин тармактары боюнча актуалдуу маселелерди изилдеген 5 пленардык баяндама жогорку деңгээлде жасалып, катышуучулар тарабынан суроолор берилип, чоң кызыгууну жаратты. Илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 8 секцияда алдыңкы 123 студенттин баяндамалары жасалды жана мыкты деп табылган баяндамаларга дипломдор ыйгарылды. Конференцияда ОшМУдан жалпысынан 72 студент баяндамаларын талкууга коюшту жана алардын ичинен 28 студент алдыңкы орундарга ээ болушту.

Мындай илимий иш-чара студенттердин идеяларын бириктирүүгө, алардын илимий байланыштарын жандандырууга өбөлгө түзүп келет. ОшМУда аймактык студенттик илимий конференция 3-ирет өткөрүлдү жана жыл сайын өткөрүлүүчү илимий иш-чарага айланмакчы.