Научно-исследовательская работа студентов

Студенттик илимий-изилдөө иштери

Билим берүүдө адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууда студенттик илимий-изилдөө иштери маанилүү орунду ээлери талашсыз.

ОшМУда студенттердин илимий-изилдөө иштери негизинен төмөнкү формаларда жүргүзүлөт: курстук, дипломдук жумуштар, дипломдук долбоорлорду, рефераттарды, баяндамаларды жазуу, илимий конференцияларга, семинарларга, конкурстарга, долбоорлорго, илимий ийримдерге катышуу ж.б.

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жүрүшүн, натыйжасын жана сапатын текшерүүнүн негизги формаларынын бири катары көп жылдардан бери адатка айланган илим жумалыктарын өткөрүү болуп эсептелет. 2017-жылдын март айынан июнь айына чейин университеттин бардык факультеттеринде алдын-ала бекитилген график боюнча илим жумалыктары уюштурулду.

Илим жумалыгынын алкагында факультеттерде төмөнкү иш-чаралар өткөрүлдү:

· илимий конференциялар, семинарлар: профессордук-окутуучулук курамдын, аспиранттардын, студенттердин илимий баяндамалары;

· илимдин тиешелүү маселелерине багытталган тегерек столдор;

· инновациялык сабактар;

· илимдин өнүгүү жолдоруна, багыттарына жана көйгөйлөрүнө багытталган дебаттар;

· дубал гезиттер, кроссворддор, акыл-таймаш оюндары, конкурстар, сынактар;

· адистик предметтерден жана жалпы кесиптик дисциплиналар боюнча олимпиадалар;

· студенттик илимий ийримдердин иштеринин көргөзмөсү;

· дипломдук иштердин алдын-ала жана курстук иштердин корголуусу;

· чыгармачылык көргөзмө жана отчеттук концерттер;

· «Мыкты илимий баяндама» сынактары;

· «Мыкты кафедра» көргөзмөсү.

Факультеттерде өткөрүлгөн илим жумалыктарындагы иш-аракеттерге кыскача токтололу.

Орус филологиясы факультетинде профессор К. Зулпукаровдун 70 жылдык юбилейине арналган “Русская филология в этнокультурном пространстве Кыргызстана” аттуу студенттик илимий конференция өткөрүлдү.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде илим жумалыгынын алкагында 2 илимий конференция өткөрүлдү. “Билим берүүдөгү туруктуу өнүгүүнүн маселелери” деген темадагы салтка айланган конференция өтүлүп, пленардык жыйында 4 баяндама жасалды жана 5 секция иш алып барды. “Ааламдашуу доорунда билим берүүдөгү туруктуу өнүгүү жана лингвистиканын маселелери” деген темадагы жаш илимпоздор жана студенттердин VI илимий-практикалык конференциясы жогорку уюшкандыкта өтүп, резолюция кабыл алынды.

Эл аралык мамилелер факультетинде “Актуальные проблемы международных отношений регионоведения” аттуу илимий-практикалык конференция өткөрүлүп, пленардык отурумда 2 баяндама жасалды жана 2 секцияда баяндамалар талкууланды.

Тарых факультетинде Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 100 жылдыгына карата “Октябрь революциясынын дүйнөлүк тарыхтагы орду: жаңы көз караштар” деген темада тегерек стол жана “Кыргыз элинин салттык маданиятынын изилдениши” деген темадагы илимий семинар өткөрүлдү.

МИТ факультетинде “Математиканын, информатиканын учурдагы маселелери жана алардын колдонулуштары” аттуу студенттер жана магистранттар үчүн конференция өткөрүлдү.

Медицина факультетинде профессор М.А. Арстанбековдун 70 жылдык юбилейине арналган XXII студенттик конференция өткөрүлүп 22 студенттин баяндамасы талкууланды.

Эл аралык медицина факультетинде II студенттик илимий конференция өткөрүлүп анда 39 студент баяндамаларын жасашты.

Физика-техника факультетинде студенттик илимий семинар өткөрүлүп 4 секцияда 49 баяндама угулду.

Теология факультетинде 10-апрелден 2-майга чейин илим жумалыгынын алкагында комплекстүү иш-чаралар өткөрүлдү. Иш-чаралар Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны боюнча брейн-рингден башталды. Студенттердин арасында хутба окуу, Куран окуу, диний риторика, азан айтуу, араб тили жана адабияты боюнча сынактар ж.б. иш-чаралар өткөрүлдү. ОшМУнун теология факультетинин жана Түркия Диянет Фондунун атайын чакыруусу менен келген Түркиянын Стамбул Шехир университетинин исламий илимдер факультетинин деканы, профессор Мехмет Али Бүйүккара теология факультетинде "Учурдагы салафийлик" деген темада окутуучу-профессордук курамга жана студенттерге семинар өттү.

Финансы-юридикалык коллежинде студенттик олимпиада, программалоо багытында студенттик конференция, илимий семинарлар ж.б. иш-чаралар өткөрүлдү.

Медициналык коллежде илим жумалыгынын алкагында “Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата уюштурулган “Кыргызстандагы медициналык орто билим берүү мекемелеринде ден соолукка кам көрүүнүн жана жакшыртуунун эффектүүлүгүн көтөрүүдөгү актуалдуу маселелер” аттуу аймактык илимий-практикалык конференция өткөрүлүп анда 60тан ашуун баяндамалар жасалды.

Искусство факультетинде адистик өзгөчөлүгүнө жараша февраль

айынан баштап “Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана КРдин Эл артисти Ж. Алыбаевдин 70 жылдык юбилейине карата студенттер үчүн комплекстүү иш-чаралардын системасы уюштурулду. 28-мартта эл артисти Ж. Алыбаев менен студенттердин жолугушуусу жана концерттик программалар өткөрүлдү.

17-апрелден 28-апрелге чейин өткөрүлгөн “Илим жана искусство” жумалыгында бул багытта илимий жана илимий-чыгармачылык иш-чараларды өткөрүү улантылды. Кафедралар тарабынан илимий-чыгармачылык семинарлар, концерттик программалар, студенттердин отчёттук көргөзмө-конкурстары өткөрүлдү. Факультеттин окутуучулары жана студенттери үчүн “Искусство багытындагы музыканттарды даярдоо жана музыка, сүрөт-чийүү сабактарын мектепте окутуунун проблемалары” деген темада илимий семинар өтүлүп, баяндамалар талкууланды.

Факультеттерде өткөрүлгөн илим жумалыктарынын алкагында 2017-жыл “Ыйман, адеп жана маданият” жылына да арналып көптөгөн иш-чаралар өткөрүлдү.

Башка факультеттерде, структураларда да планда белгиленген иш-чаралар өткөрүлдү.

Студенттик илимий ийримдерди өткөрүү математика жана информациялык технологиялар, табият таануу жана география, финансы-юридикалык коллежде, бизнес жана менеджмент, кыргыз филологиясы жана журналистика, орус филологиясы, эл аралык мамилелер, физика-техника факультеттеринде, медицина факультетинин адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы кафедрасы жана мамлекеттик тил кафедраларында жакшы жолго коюлгандыгын белгилөөгө болот.

Студенттик илимий иштерди өркүндөтүү багытында илимий ийримдердин иш-аракеттерин мындан ары да өркүндөтүү кажет.

2017-жылы 15-апрелде Жалал-Абад Экономика жана ишкердик университетинде өткөрүлгөн VI аймактык студенттик олимпиадага ОшМУнун студенттери активдүү катышышты. Олимпиадага февраль-апрель айларында университеттин бардык факультеттеринде активдүү даярдык жүргүзүлүп, 1-2-турлар факультеттик, университеттик деңгээлде өткөрүлүп, мыктылар 3-турга тандалды. Бардык адистиктерде адистик жана предмет боюнча олимпиадага жооптулар дайындалып, тиешелүү тапшырмалар, тесттик суроолор, маселелер, мисалдар, педагогикалык ситуациялык маселелер кылдат даярдалып, Жалал-Абад Экономика жана ишкердик университети менен биргеликте, активдүү иш алып барылды.

Түштүк аймагындагы 9 жогорку окуу жайдын студенттери катышышкан бул чоң сынакта ОшМУнун студенттери 28 предмет боюнча ат салышышты. Жыйынтыгында, 54 студент байгелүү орунга ээ болуп, ОшМУнун студенттери жалпы командалык эсепте 1-орунга татыктуу болушту. Экономика багытындагы 12 командадан 14 студент байгелүү орунга ээ болуп, алардын ичинен 7 студент 1-орунду ээлешти. Ал эми англис тили жана котормо таануу багытындагы 3 командадан 7 байгелүү орун ээленип, алардын ичинен 5 студент 1-орунга жетишишти. Математика, информатика багытындагы 5 командадан 10 студент байгелүү орунга жетишишсе, алардын ичинен 7 студент 1-орунга татыктуу болушту ж.б. 1-орунду ээлеген жеңүүчүлөргө жана аларды даярдаган жетекчилерине май айында өткөн салтанаттуу жыйында дипломдор жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды.

Белгилей кетсек, ОшМУнун студенттери 2012-жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан аймактык олимпиадада үзгүлтүксүз 1-орунду алып келишет.

2017-жылы көптөгөн студенттер жана магистранттар чет элдик программалар менен долбоорлорго, кароо-сынактарга, семинарларга катышышкан, курстардан өтүшкөн ж.б.

2017-жылы 332 студент жана магистрант Мевлана, Эразмус+, УШОС ж.б. түрдүү программалардын алкагында, Ош Декларациясы жана ЖОЖдор аралык эки тараптуу келишимдердин негизинде Түркия, КЭР, Япония, Корея, Германия, Казакстан, Испания, Россия, Эстония ж.б. мамлекеттерге барып билим алышып, илимий-изилдөө иштерин жүргүзүп келишкен.

201 7 -жылдын 2 9 -ноябрында Ош мамлекеттик университетинде илим күнүнө карата “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу I V аймактык студенттик илимий конференция өткөрүлдү.

Конференцияга ОшМУ, ОшМУнун Арашан гуманитардык институтунан, ОшТУ, ОшКУУ, ОГПИ, ОшМЮИ, БатМУ, ЖАМУ, ЖАМУнун Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык факультетинен 300дөн ашуун студенттер катышышты.

Илимдин тармактары боюнча актуалдуу маселелерди изилдеген 4 пленардык баяндама жогорку деңгээлде жасалып, катышуучулар тарабынан суроолор берилип, чоң кызыгууну жаратты. Илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 9 секцияда алдыңкы 150дөн ашуун студенттердин баяндамалары жасалды жана мыкты деп табылган баяндамаларга дипломдор ыйгарылды. Конференцияда ОшМУдан жалпысынан 79 студент баяндамаларын талкууга коюшту жана алардын ичинен 31 студент алдыңкы орундарга ээ болушту.

Мындай илимий иш-чара студенттердин илимий байланыштарын жандандырууга, алардын идеяларын бириктирүүгө өбөлгө түзүп келет. ОшМУда аймактык студенттик илимий конференция 4-ирет өткөрүлдү жана жыл сайын өткөрүлүүчү традициялык илимий иш-чарага айлангандыгын белгилөөгө болот.

2016-жылы өткөрүлгөн III аймактык студенттик конференциянын материалдары «ОшМУнун жарчысынын» 2017-жылдагы №7 атайын чыгарылышында жарык көрдү.