Деятельность диссертационных советов

Диссертациялык кеңештердин иш-аракеттери

2016-жылы ЖАКтын уруксаты менен университетте 6 диссертациялык кеңеш илимдин 15ке жакын адистиктери боюнча кандидаттык жана доктордук диссертацияларды коргоону уюштурушууда.

ОшМУ жана КРдин Улуттук илимдер академиясынын Түштүк бөлүмүнүн жаратылыш ресурстар институтунун алдындагы “01.01.02 – дифференциалдык теңдемелер, динамикалык системалар жана оптималдык башкаруулар”, “01.01.04 – геометрия жана топология”, “01.04.07 – конденсирленген абалдын физикасы” адистиктери боюнча К 01.15.504 Диссертациялык кеңешинде (төрайым – ф.-м.и.д., профессор

Г.М. Матиева) 7 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргошкон. Алардын ичинен ага окутуучу Н.С. Беделова МИТ факультетинде эмгектенет. Улук окутуучу Н.Н. Курбанбаева жана окутуучу У.З. Эркебаев – ОшМУнун аспиранттары.

ОшМУ жана КРдин өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу Мамлекеттик комитетинин алдындагы энергетика жана экономика илимий-изилдөө институтунун алдындагы “05.14.08 – кайрадан калыбына келүүчү энергия түрлөрүнүн негизиндеги энергетикалык курамдар”, “05.14.02 – электростанциялар жана электроэнергетикалык системалар адистиктери боюнча (төрагасы – т.и.д., профессор

И.Г. Кенжаев) Д 05.17.541 Диссертациялык кеңешинде 3 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргошкон.

ОшМУ жана И. Арабаев атындагы КМУнун алдында “25.00.24 – экономикалык, социалдык жана саясий география”, “25.00.36 – геоэкология”, “25.00.23 – физикалык география, биогеография, топурактын географиясы жана ландшафттардын геохимиясы” адистиктери боюнча (төрагасы – г.и.д., профессор Т.М. Чодураев, төраганын орун басары – г.и.д., проф. К.М. Матикеев) Д 25.15.515 Диссертациялык кеңеши иш алып барды.

ОшМУ жана И.К. Ахунбаев атындагы КММАнын алдында “14.03.01 – адамдын анатомиясы”, “03.03.04 – клеткалык биология, цитология, гистология”, “14.03.02 – патологиялык анатомия” адистиктери боюнча (төрагасы – м.и.д., профессор

М.Ш. Мурашев, төраганын орун басары – м.и.д., профессор Ж.Ж. Жээнбаев) Д 14.15.517 Диссертациялык кеңеши иш алып барды.

ОшМУ жана Жалал-Абад экономика жана ишкердүүлүк университетинин алдындагы “08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча

К 08.15.510 Диссертациялык кеңеште (төрагасы – э.и.д., проф. К.Ш. Токтомаматов, төраганын орун басары – э.и.д., проф. П.К. Купуев) 2016-жылы 20 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргошкон. Алардын ичинен окутуучу А.Б. Токоева БжМ факультетинде эмгектенет жана окутуучулар А.М. Эргешова, Н.М. Ташиевдер ОшМУнун аспирантурасында окуп жатышып мөөнөтүнөн мурда кандидаттык диссертацияларын ийгиликтүү коргошту.

Кыргыз-Россия Славян университети жана ОшМУнун алдындагы “10.02.20 – тектештирме-тарыхый, типологиялык жана салыштырмалуу тил илими”, “10.02.19 – тилдин теориясы” адистиктери боюнча (төрагасы – филол.и.д., проф. К.З. Зулпукаров)

Д 10.14.500 Диссертациялык кеңешинде 11 изденүүчү кандидаттык диссертацияларын коргошту, алардын ичинен А.К. Кайкыбашева, М.Н. Абдыкеримова,

Р.Ж. Сагындыковалар дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде,

Г.Ж. Болотакунова, Р.К. Ормокеевалар орус филологиясы факультетинде эмгектенишет.

Университеттин илимий потенциалын жогорулатууда, илимий жана илимий педагогикалык кадрларды даярдоодо Диссертациялык кеңештердин орчундуу салым кошуп келе жаткандыгын баса белгилөөгө болот.

Мындан ары да Диссертациялык кеңештердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана тиешелүү багыттар боюнча Диссертациялык кеңештерди ачуу мүмкүнчүлүгүн кароо зарыл.

Учурда ОшМУнун бир топ окумуштуулары республикада көптөгөн адистештирилген Диссертациялык кеңештерде төрага, төраганын орун басары жана мүчөлөрү катарында тиешелүү илимий адистерди даярдоого өз салымдарын кошуп келишет. Мисалы, профессорлор Д. Алтыбаева, Б. Арапов, К. Алымкулов, К. Исаков,

Т. Жумабаева, С. Момуналиев, А. Низамиев, А. Сопуев, Б. Үкүева, С. Шатманов,

Ы. Джолдубаев, Ж. Жеенбаев, А. Мамасаидов, И. Тайчиев, Ф. Юсупов, А. Ешиев, А. Тажибаев ж.б.