Участие преподавателей в международных научных мероприятиях, повышение квалификации

Эл аралык илимий байланыштар жана кызматташтыктар

Учурда ОшМУ бирдиктүү эл аралык билим берүү жана илимий-изилдөө аймагына ийгиликтүү интеграцияланууда. Дүйнөнүн 170ке жакын университети, 35 мамлекети, 31 эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта иштеп жаткан окуу жайыбызда илимий байланыш-алакалардын жогорку деңгээлде жүргүзүлүп жатканы – илимий багыттагы ийгиликтердин негизги критерийлеринин бири экендиги талашсыз.

Кафедралардын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга жана башка илимий иш-чараларга катышуусу, стажировкалардан, билимдерин өркүндөтүү курстарынан өтүшү, квалификацияларын жогорулатуусу жана тажрыйба алмашууларынын жыйынтыктары.

2017-жылы университетте көптөгөн окутуучулар ОшМУда, Республиканын чегинде, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларга, семинарларга, симпозиумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышышып, баяндамаларын жасашты жана стажировкалардан, билимдерди өркүндөтүү курстарынан өтүшүп, квалификацияларын жогорулатышкан жана тажрыйба алмашышкан (9-таблица).

Маселен, кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинен доцент М. Мурзакметов Түркиянын Стамбул шаарындагы Айдын университетинде өткөн “Турак-жай, үй-бүлө жана үй-бүлөлүк баалулуктар” аттуу Алтай элдеринин симпозиумуна, Казань шаарында өткөрүлгөн “Өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү түрк элдеринин салттуу маданияты” аттуу I эл аралык конференцияга, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинен улук окутуучулар М. Назарова, Х. Абдрахмановалар Индия мамлекетинин Крукшетра шаарында болуп өткөн “Exporing self-in digital age” аттуу эл аралык конференцияга, орус филологиясы факультетинен профессор

К.З. Зулпукаров Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн “Петербургский образовательный форум” аттуу илимий иш-чарага, профессор В.К. Сабирова Дүйшөмбү шаарында өткөн Ага Хан фондунун Адамтаануу долбоору боюнча эл аралык юбилейлик конференцияга катышышып, баяндамаларын жасашкан. МИТ факультетинен профессорлор К. Алымкулов, Д. Турсунов, доценттер К.С. Ободоева, У. Эркебаев, Н. Беделова, Д. Кедейбаева, Д. Зулпукарова, ага окутуучу Б. Азимовдор Астана шаарында өткөн түрк тилдүү өлкөлөрдүн математикалык коомунун VI конгрессине, академик М. Отелбаевдин 75 жылдык юбилейине арналган эл аралык конференцияга, тарых факультетинен доценттер Г. Чыныкеева Австриянын Вена шаарында өткөрүлгөн “Second international conference on scientific development in europe” аттуу конференцияга, Н. Маразыков Санкт-Петербург шаарында өткөрүлгөн “Революция 1917 года: нового взгляды и новые подходы” аттуу, С. Осмонова Минск шаарында өткөн “Антропология семьи” аттуу эл аралык илимий конференцияга жана Түркия шаарында өткөн “Турак-жай, үй-бүлө жана үй-бүлөлүк баалулуктар” аттуу Алтай элдеринин симпозиумуна катышып келишкен. Медицина факультетинен доценттер А.Э. Саттаров РФнын Чебоксары шаарында өткөрүлгөн “Научное и образовательная пространство: перспективы развития” аттуу эл аралык конференцияга, доцент Ф.Т. Рысматова Берлин шаарында “Bringing Cardiovascular medicine center stage: new trends today and tomorrow” аттуу эл аралык симпозиумга, Италиянын Рим шаарында өткөн “Ishemic heart disease: The main cause of morbidity and mortality worldwide. What can we improve?” аттуу илимий конференцияга, эл аралык медицина факультетинен профессор А. Курбаналиев Новосибирск шаарында өткөн “Газоразрядная плазма и её применение” аттуу эл аралык конференцияга, доценттер Н.М. Ташматова, Л.М. Джумаева жана улук окутуучу М.К. Нуруевдер Воронеж шаарына “Актуальные проблемы преподавания анатомии человека” аттуу конференцияга, профессор А.Т. Мамасаидов Санкт-Петербург шаарында өткөн кардиологдордун Россиялык улуттук конгрессине, профессор Г.В. Белов Москва шаарында өткөн “Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения” аттуу эл аралык конгресске, профессор

Г.В. Белов жана доцент Н.М. Ташматова Түркиянын Кемер шаарында өткөрүлгөн “Медицинская, психологическая и образовательная поддержка человека в экстремальных климато-экологических и социальных условиях” аттуу эл аралык конференцияга катышышып, баяндамаларын жасашкан. Арашан гуманитардык институтунан доцент Э.Т. Иманкулова Самара мамлекеттик педагогикалык университетинде “Роль профессионального обучения персонала организации” аттуу форумга жана Хабаровск мамлекеттик экономика жана укук университетинде өткөн “Усиление гуманитарного компонента содержания технического образования” аттуу конференцияга, доцент С.Ө. Базаркулов Түркияда Стамбул шаарында өткөн “Yüksek Din Öğretimi” аттуу эл аралык конгресске катышышкан. Теология факультетинен улук окутуучу А. Жусубалиев, доценттер С. Мырзаибраимов, Т. Козукулов,

З. Ажимаматов ж.б. Түркиянын Кастамону, Приштина ж.б. университеттерине илимий иш-чараларга катышып келишкен. Эл аралык мамилелер факультетинен доцент Ж.М. Сулайманов Дүйшөмбү шаарындагы Борбордук Азиядагы университетке Адамтаануу программасынын 20 жылдыгына арналган эл аралык конференцияга, доцент С.С. Ибраимова Улуу Британиянын Түндүк Ирландиядагы Королеванын университетине “Мектепке чейинки жаштагы балдардын өнүгүүсү” аттуу ЮНИСЕФ фонду тарабынын уюштурулган илимий конференцияга катышышкан. Физика-техника факультетинен доцент А. Усаров Түркиянын Анталия шаарында өткөн “International Turkish World Engineering and Science Congress” аттуу конгресске, доцент М. Өскөнбаев Казакстандын Астана шаарында өткөн “Abstracts of VI congress of the Turkic world matemathical society” аттуу конгресске жана Дубай шаарында болуп өткөн “The goals of the WorId Science -2017аттуу III эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышышып, баяндамаларын жасашкан ж.б.

ОшМУнун 115 окутуучусу Мевлана, Еразмус+ ж.б. түрдүү программалардын алкагында, эки тараптуу келишимдердин негизинде илимий сапарларга барышып, стажировкалардан өтүшүп, квалификацияларын жогорулатышып жана тажрыйба алмашышып Россия, Түркия, КЭР, Германия, Индия, Япония, Тажикстан, Казакстан ж.б. өлкөлөрдүн окуу жайларында, илимий мекемелеринде болушкан.

Медицина факультетинен Ф.Т. Рысматова Америкада “Healthcare administration” боюнча 20 күн стажировкадан өтүп келген.

Эл аралык медицина факультетинен окутуучу Д.Б. Исмаилов АКШнын Вашингтон шаарында “Развитие политики правовых институтов в плоскости современного международного публичного права и прав человека” аттуу саясий жана юридикалык иш-аракеттерге арналган долбоордун алкагында 4 ай тренингге катышып келген.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинен улук окутуучулар

Ж. Тургунбаева, Ч. Сарикова Erasmus + KA 107 программасынын алкагында Испания мамлекетинин Кадиз шаарынын Кадиз Университетинде 2 айлык тилдик курстан өтүшкөн. Улук окутуучу А. Жороева Венгрияда өткөн аймактар аралык мобилдүүлуккө жол салуу жана анын шайкештигин, сапатын жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо (PAWER) долбоорунун алкагындагы тренерлер үчүн уюштурулган тренингге катышып келген.

Университетте факультеттер, кафедралар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар, илимий мекемелер менен тыгыз илимий байланышта болуп, кызматташтыкта иштешет.

Орус филологиясы факультети Казакстандын Назарбаев атындагы университети, Карелия Республикасындагы Петрозаводск университети, МИТ факультети Россиянын Томск, Новосибирск мамлекеттик университеттери жана Казакстандын М. Ауэзов атындагы түштүк Казакстан мамлекеттик университети ж.б. окуу жайлар, эл аралык медицина факультети Россиянын Н.Н. Бурденко атындагы Воронеж медициналык университети, Ташкент медициналык академиясы, Түркиянын Аднан Мендерес, Акдеңиз, Чанаккале, 18-Март университеттери менен, медицина факультети Асфандияров атындагы Казак улуттук медициналык университети, Россиянын Киров мамлекеттик медициналык академиясы, Алматы мамлекеттик университети, Волгоград клиникалык жана эксперименталдык ревматология илимий изилдөө институту, И.М. Сеченов атындагы 1-МММУ, Санкт-Петербургдагы Аскер-медициналык академиясы, Ярославль шаарындагы мамлекеттик медициналык университети ж.б. окуу жайлар менен тыгыз илимий кызматташтыкта иштеп келишет. Билим берүү жана илимий ишмердүүлүктөрүнө жараша теология факультети Түркия мамлекетинин Анкара университети, Чорум университети, Кастамону университети, Иззект Байсал университети жана Йылдырым Бейазит университеттери, Арашан гуманитардык институту Түркия мамлекетинин Мармара, Стамбул, Кастамону университеттери менен илимий кызматташтыкта эмгектенишет. Физика-техника факультетинде ШОС мамлекеттеринин – Россия Федерациясынын, Казакстандын, Кытай Эл Республикасынын жана Тажикстандын алдыңкы университеттери, Новосибирск мамлекеттик техникалык университети, Б. Ельцин атындагы Урал федералдык университети, М. Осими атындагы Тажик техникалык университети, Москва мамлекеттик техникалык университети, Алматы энергетика жана байланыш институту, Түндүк-Кытай электротехникалык университети жана Харбин политехникалык университети менен макулдашууларды түзүп ШОС Университетинин курамында тыгыз иштешүүдө ж.б.

2017-жылда ОшМУ менен Анжиян мамлекеттик университетинин (АнМУ) илимий алакалары жакшырды. 2016-жылдын 26-октябрында ОшМУнун ректору проф. К.А. Исаков жана АнМУнун ректору проф. А.С. Юлдашев билим берүү жана илимий ишмердүүлүк багытында кызматташуу боюнча өлкөлөр ортосундагы меморандумга кол коюшту. Бул меморандумдун негизинде 2017-жылдын 10-ноябрында АнМУдан ОшМУга делегация келип, университет менен жакындан таанышып кетишти. Ал эми 2017-жылдын 5-декабрында ОшМУдан профессор И.Г. Кенжаев жетектеген 11 окумуштуудан турган делегация АнМУга иш сапарга барып, алар менен биргеликте Фергана өрөөнүндөгү актуалдуу маселелер боюнча илимий-изилдөөлөрдү жүргүзүү иш-аракеттери талкууланып, макулдашылды. Эки университеттин тарых факультеттери жакынкы убакытта илимий конференция өткөрүүнү пландаштырып жатышат. Учурда Анжиян шаарындагы башка жогорку окуу жайлары менен да мобилдүүлүк, биргелешкен мамлекеттер аралык диссертациялык кеңештерди ачуу жана эл аралык илимий конференцияларды өткөрүү боюнча келишимдер түзүлдү.

9-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарлар , ж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем. ж.б. илимий иш-чараларга катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын жогорулат уу

А втордук күбөлүк төр

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

6

4

14

2

11

-

2.

Орус филологиясы

9

9

-

2

39

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

7

9

2

2

12

-

4.

Бизнес жана менеджмент

17

5

-

1

44

-

5.

Эл аралык мамилелер

10

6

-

-

-

-

6.

Тарых

7

13

5

1

4

-

7.

Юридика

4

7

-

-

48

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

8

25

4

9

36

-

9.

Физика-техника

5

10

4

2

10

2

10.

Табият таануу жана география

7

22

5

1

24

-

11.

Медицина

16

6

2

2

11

-

12.

Эл аралык медицина

9

35

-

4

6

-

13.

Теология

6

8

6

1

1

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

2

4

1

-

11

-

15.

Искусство

5

-

5

-

7

14

16.

Кыргыз кытай

-

5

-

6

11

-

17.

Кыргыз-Европа факультети

-

1

-

1

2

-

18.

Финансы-юридикалык коллеж

5

6

-

-

22

-

19.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

4

22

-

1

50

-

20.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

8

-

-

-

33

-

21.

Гуманитардык-педагогикалык коллеж

3

-

-

-

19

-

22.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

5

-

3

-

6

-

23.

Арашан гуманитардык институтунун теология факультети (Бишкек шаарында)

5

21

6

1

5

-

24.

Мамлекеттик тил кафедрасы

3

1

1

2

5

-

25.

Философия жана политология кафедрасы

1

1

-

-

6

-

Баары:

152

220

58

38

423

16