Участие преподавателей в международных научных мероприятиях, повышение квалификации

Эл аралык илимий байланыштар жана кызматташтыктар

Учурда ОшМУ бирдиктүү эл аралык билим берүү жана илимий-изилдөө аймагына интеграцияланууда. Дүйнөнүн 124 университети, 28 мамлекети, 27 эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта иштеп жаткан окуу жайыбызда илимий байланыш- алакалардын жогорку деңгээлде жүргүзүлүп жатканы – илимий багыттагы ийгиликтердин негизги критерийлеринин бири экендиги талашсыз.

Кафедралардын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга жана башка илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары.

2016-жылы университетте көптөгөн окутуучулар ОшМУда, Республиканын чегинде, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн конференцияларга, семинарларга, симпозиумдарга ж.б. илимий иш-чараларга катышышып, баяндамаларын жасашты (8-таблица).

Маселен, МИТ факультетинен профессор А.М. Сайипбекова, доцент

Р.И. Арапбаевдер Кишинев шаарында өткөн “Евробиримдик жана Борбордук Азиянын информациялык-коммуникациялык технологиялар аймагында кызматташуусу” аттуу эл аралык форумга катышып келишкен. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинен улук окутуучу А. Кайкыбашева Москва шаарына “Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” аттуу, доц. С.Б. Алымкулова, улук окутуучу М.М. Усманова Казакстандын Караганды мамлекеттик университетине “Языковое образование в условиях социокультурной трансформации современного общества” деген темадагы илимий конференцияларга катышышып, баяндамаларын жасашкан. Бизнес жана менеджмент факультетинен М.Р. Рысбаев Алма-Ата шаарындагы Кайнар университетинде өткөн илимий-практикалык конференцияга катышкан. Медицина факультетинин улук окутуучусу А.К. Жаанбаева Россиянын Чуваш мамлекеттик университетинде жана Харьков улуттук педагогикалык университетинде өткөрүлгөн “Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития” деген темадагы II эл аралык илимий-практикалык конференцияга, ага окутуучу А.Э. Саттаров Чебоксары шаарында өткөрүлгөн “Научное и образовательная пространство: перспективы развития” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференцияга, доцент Ф.Т. Рысматова Германиянын Берлин шаарында өткөн “Проблемы кардиоваскулярной медицины: новые тренды сегодня и завтра” аттуу кардиологдордун эл аралык конгрессине, доцент К.Ш. Сакибаев жана ага окутуучу Н.М. Ташматовалар Сочиде өткөрүлгөн “Перспективы развития ВУЗовской науки” деген темадагы эл аралык илимий конференцияга катышышып, баяндамаларын жасашкан. Эл аралык медицина факультетинен ага окутуучу Н.М. Ташматова Россиянын Петрозаводск мамлекеттик университетинде болуп өткөн морфологдордун XIII эл аралык ассосациясына, Сеченов атындагы I Москва мамлекеттик медициналык университетинде өткөрүлгөн “Учителя и ученики: преемственность поколений” аттуу илимий-практикалык конференцияда баяндама жасаган. Окутуучу Г.С. Рысбекова Москвада өткөн «Достижения персонализированной медицины сегодня – результаты практического здравоохранения завтра» аттуу илимий-практикалык конференцияга, Германиянын Мюнхен шаарында, Италиянын Брешия шаарында өткөрүлгөн конгресстерге жана Россиянын Санкт-Петербург шаарында жыл сайын өткрүлө турган эндокринологдордун мектебине катышып келди. Профессор А.Т. Мамасаидов Ташкент шаарында өткөн Өзбекстандын ревматологдорунун 1-съездине, Минскиде өткөн Беларусь Республикасынын ревматологдорунун 1-съездине жана Лондон шаарында өткөн ревмотологдордун 41-Европалык конгрессине катышып, баяндамаларын жасаган.

У.Н. Исаков Анталия шаарында өткөн Түркиянын офтальмологдорунун улуттук конгрессине катышып, баяндамасын талкууга койду. Эл аралык мамилелер факультетинен доцент Ж.М. Сулайманов АКШнын Принстон университетинде, Германиянын Бони университетинде илимий конференцияларга катышып баяндама жасаган. Финансы-юридикалык коллежинен доцент Г. Калдыбаева Ташкент шаарында өткөрүлгөн “Инновация – 2016” деп аталган эл аралык илимий конференцияга катышып келген. Бекмухамедова Н.Х. Нью-Йорк, Москва, Новосибирск, Махачкала шаарларында болуп өткөн эл аралык илимий-практикалык конференцияларга катышып баяндамасын жасап келди.

2016-жылы университеттин көптөгөн окутуучулары ОшМУда, Кыргызстандын чегинде, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө стажировкалардан, билимдерин өркүндөтүү курстарынан өтүшүп, квалификацияларын жогорулатышкан жана тажрыйба алмашышкан.

Маселен, ОшМУнун 61 окутуучусу Мевлана, Еразмус+ ж.б. түрдүү программалардын алкагында эки тараптуу келишимдердин негизинде илимий сапарларга барышып, стажировкалардан өтүшүп, квалификацияларын жогорулатышкан жана тажрыйба алмашышып Россия, Түркия, КЭР, Германия, Индия, Япония, Молдова, Тажикстан, Казакстан ж.б. өлкөлөрдүн окуу жайларында, илимий мекемелеринде болушкан.

Тарых факультетинен доцент Ж. Адилбаев КЭРдин Шанхай шаарына, педагогика жана дене тарбия факультетинен доцент А. Изамаматов жана окутуучу Р. Камиловдор Астана шаарына илимий сапарга барып келишкен. Бизнес жана менеджмент факультетинен доцент Т.О. Бекешов Алма-Ата шаарына илимий сапарга, доцент

Б.Т. Максытов Москва шаарына “Летняя школа в высшей школе экономики РФ” деп аталган семинарга катышып, стажировкадан өткөн. Медицина факультетинен доцент

Ф.Т. Рысматова АКШда өткөн “Атайын Америкалык ишкерликти окутуу” программасы боюнча стажировкадан өтүп келген. Эл аралык мамилелер факультетинен доцент

Ж. Сулайманов Алма-Ата шаарына китепканаларда иштөө үчүн илимий сапарга чыккан.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинен улук окутуучу Д. Пахирова Германия мамлекетине “Немис тили – мугалимдер үчүн” деген аталыштагы курска катышкан, улук окутуучулар Ж.Л. Сарыкбаева, Ж.Г. Усмановалар да Германиянын Зиттау университетинен стажировкадан өтүп келишкен. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин окутуучусу Ж. Сарыкбаеава Еразмус+ программасынын алкагында Испания мамлекетинин Кадиз шаарындагы Кадиз университетинде 6 ай магистрлик билимин улантып келди. Орус филологиясы факультетинен окутуучулар Н.А. Ешенова,

Т.П. Апполонова, А.А. Джээнбекова, С.К. Абдраманова, Ж.А. Абдибаитова,

Дж.Н. Досматова, С.А. Мирзаджановалар 2016-жылдын 23-26-июнунда Санкт-Петербург шаарында орус тилин чет тили катарында окутуу боюнча курска катышышып сертификаттарга ээ болушту.

Университетте факультеттер, кафедралар жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөгү окуу жайлар, илимий мекемелер менен тыгыз кызматташып илимий байланышта болуп келишет.

МИТ факультети Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Россиянын окуу жайлары менен илимий байланышта иштешүүдө. Табият таануу жана география факультети Ленин атындагы Москва педагогикалык мамлекеттик университети, Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университети менен илимий байланышта болуп келишет. Физика-техника факультетинин энергетика кафедрасы Москва мамлекеттик техникалык университети, Новосибирск мамлекеттик техникалык университети, Б. Ельцин атындагы Урал федералдык университети, М. Осими атындагы Тажик техникалык университети,

Алма-Ата энергетика жана байланыш институту, Түндүк Кытай электротехникалык университети жана Харбин саясий университети менен макулдашууларды түзүп, ШОС университетинин курамында иштөөдө. Медицина факультетинин окумуштуулары Асфандияров атындагы Казак улуттук медициналык университети, Россиянын Киров мамлекеттик медициналык академиясы, Волгоград клиникалык жана эксперименталдык ревматологиялык илимий-изилдөө институту, Алма-Ата мамлекеттик университети,

И.М. Сеченов атындагы I Москва мамлекеттик медициналык университети ж.б. жогорку окуу жайлар, илимий мекемелер менен тыгыз илимий кызматташтыкта болуп келишет. Эл аралык мамилелер факультети КЭРдин, Иран Ислам Республикасынын элчиликтери, Япон адам ресурстары борбору, Корей маданий борборлору менен дайым тыгыз байланышта иш алып барат. Теология факультети Түркия мамлекетинин Анкара университети, Чорум университети, Кастамону университети, Иззект Байсал университети жана Йылдырым Бейазит университеттери менен тыгыз байланышта иштешүүдө. Ал эми Арашан гуманитардык институтуна Түркия Республикасынын Мармара университетинен дин таануу и.д., доцент Вахит Гөкташ, Стамбул университетинен дин таануу и.д., доцент Абдуллах Хикмет Атандар келишип, илимий семинарларды жана конференцияларды өткөрүштү. МИТ факультетинин МИОТ жана ББМ кафедрасы 2012-2015-жылдар TEMPUSEDUCAнын “Модернизация и развитие образовательных программ по педагогике и образовательному менеджменту в Центральной Азии” долбоору менен иштеп Казакстандын 4, Тажикстандын 3, Россиянын 2 ЖОЖу менен эл аралык байланыштар түзүлгөн. ИТАС кафедрасы Новосибирск мамлекеттик техникалык университети, Фергана мамлекеттик университети, М. Ауэзов атындагы Түштүк Казакстан мамлекеттик университети, Россиянын Барнаул шаарындагы Алтай мамлекеттик университеттери менен илимий тыгыз кызматташтыкта иштешүүдө. Алгебра жана геометрия кафедрасынын профессорлору К. Алымкулов жана

Г. Матиевалар Чехиянын Оломоуц шаарындагы Ф. Палацкий атындагы университети, Россия федерациясынын Москва педагогикалык университети, Новосибирск мамлекеттик университети, Астана шаарындагы Евразия университети менен илимий кызматташтык жүргүзүп, Отелбаев Мухтарбай Отельбаевич, Йозеф Микеш, Гусева Надежда Ивановна, Искендер Тайманов сыяктуу окумуштуулар менен тажрыйба алмашып келишет. МИТ факультети ошондой эле, Томск мамлекеттик университети, Фергана мамлекеттик университети, Новосибирск мамлекеттик университети ж.б. окуу жайлардын окумуштуулары менен биргеликте илимий кызматташтыкта болуп келүүдө. Орус филологиясы факультетинин илимпоздору Россия университеттери (Тамбов, Москва, Саратов), Казакстандын ЖОЖдору менен конференцияларда, стажировкаларда болушуп, кызматташып келишет. Эл аралык медицина факультетинин кафедралары Н.Н. Бурденко атындагы Воронеж медициналык университети, Ташкент медициналык академиясы, Түркиянын Аднан Мендерес университети, Анталиядагы Акдеңиз университети, Чанаккаледеги 18-март университеттери менен илимий байланышты активдүү жүргүзүүдө ж.б.

8-таблица

Факультеттер жана структуралар

Өткөрүлгөн конференциял ар , семинарлар , ж.б. илимий иш-чаралар

Конф., сем. ж.б. илимий иш-чараларга чет өлкөлөрдө катышуу

ММКларда чыгуу

Илимий сапарлар жана стажировкалар

Адистешүү, квалификациясын чет өлкөлөрдө жогорулат уу

Патент, автордук күбөлүк алгандар

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика

11

1

3

1

7

-

2.

Орус филологиясы

7

14

-

2

13

-

3.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият

10

14

-

4

14

-

4.

Бизнес жана менеджмент

6

20

-

4

-

1

5.

Эл аралык мамилелер

8

10

-

5

9

-

6.

Тарых

11

23

4

2

-

-

7.

Юридика

9

7

-

-

5

-

8.

Математика жана информациялык технологиялар

14

19

-

5

-

2

9.

Физика-техника

5

19

2

-

11

5

10.

Табият таануу жана география

18

20

5

6

11

-

11.

Медицина

24

4

2

4

5

-

12.

Эл аралык медицина

2

25

-

3

-

2

13.

Теология

6

3

9

2

1

-

14.

Педагогика жана дене тарбия

10

5

3

4

-

-

15.

Искусство

13

12

10

4

6

-

16.

Кыргыз кытай

10

2

-

1

-

-

17.

Финансы-юридикалык коллеж

5

7

3

4

35

-

18.

Медициналык коллеж

(Ош шаарында)

1

-

-

1

-

-

19.

Медициналык коллеж

(Өзгөн шаарында)

2

-

-

-

13

-

20.

Педагогикалык билим берүүнү өркүндөтүү борбору

2

1

2

-

3

-

21.

Арашан гуманитардык инсти–тутунун теология факультети (Бишкек шаарында)

13

21

13

-

-

-

22.

Мамлекеттик тил кафедрасы

4

1

2

2

6

-

23.

Философия жана политология кафедрасы

2

5

3

1

2

-

Баары:

194

233

61

55

141

10