Окуу-информациялык департаментинин директору

Арапбаев Русланбек Нурмаматович

Туулган жери жана жылы : Ош облусу, 05.11.1980.

Улуту : кыргыз

Билими: жогорку (Ош ТУ, 2002)

Илимий даражасы: Физика-­математика илиминин кандидаты (2009. Москва ш., 2010 ., Бишкек ш.)

Окумуштуулук наамы: “Информатика, эсептөө техникасы жана башкаруу” адистиги боюнча ДОЦЕНТ (2015-ж., Бишкек ш.)

Тел.: +996 (3222) 7 45 30
Факс: +996 (3222) 2 40 66
E-mail: visualruss@gmail.com

Иш тажырыйбасы

2000-2002 -жж. – Ош областтык «Билим» коомунда «Компьютердик сабаттуулук» курсу боюнча лектор.

2002-2003 -жж. – Ош мамлекеттик университетинин информатика кафедрасында окутуучу.

2003-200 8-жж. – Россия илимдер академиясынын Сибир бөлүмүнүн А.П. Ершов атындагы Информатиканын системалары институтунун күндүзгү бөлүмүндө аспирант жана кенже илимий кызматкер, Россия, Новосибирск ш.

2009-2011-жж. – Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар факультетинин компьютердик борборунун директору, Ош МУнун информатика кафедрасынын улук окутуучусу, Ош МУнун Жаш Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы, Кыргыз-Өзбек университетинин “Кибернетика жана маалымат технологиялар” кафедрасынын башчысы.

2010-ж. – азыркы учурга чейин – Ош МУнун информатика кафедрасынын доценти.

20 11 -201 3-жж. Ош МУнун математика жана информациялык технологиялар факультетинде декандын окуу иштери боюнча орун басары.

2016-2017 -жж. ОшМУнун эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы.

2017-ж. – азыркы учурга чейин – Ош МУнун окуу-информациялык департаментинин директору.

Жарыяланган эмгектери: 20дан ашык илимий эмгектердин автору.

Сертификат тары

2009 ж. – Билим берүүнүн болон системасы боюнча тренинг – семинары, Ош ш.

2010 ж . – ICDL Start Certificate, Бишкек ш.

2012 . – Билим берүү программаларын компетенттик мамиленин негизинде долбоорлоо модулу, Ош ш.

2013 -ж. – дистанттык окутуу жана ECTS нин негизинде кредиттик технология курсу, Ош ш.

2014-ж.

ITEC программасы боюнча 3 айлык курс, Индия, Дели ш.;

“Көп тилдүү билим берүү программасын” ишке ашыруу боюнча семинарлар, Чоң-Кемин, Бишкек, Ош шаарлары;

2015-ж .

«Русский мир» фонду - IT-технология боюнча курстар;

“EdNet” агентсвосу - “ЖОЖдо өзүн өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо” жана “Көз карандысыз аккредитация эксперттерди даярдоо” тренингдери, Ош ш.

201 6 .

“Предметти жана тилди интеграциялап окутуу (CLIL)” семинары, Бишкек ш.;

“Окуучулардын жетишкендиктерин баалоо” семинары Ош ш.;

“Бирге окуйбуз” долбоорунун семинарлары, Ош ш.;

“Сынчыл ойлоону өстүрүү үчүн окуу жана жазуу” тренингдери, Ош ш.

“Евробиримдик жана Борбордук Азиянын ИКТ илимий аймагында кызматташуусу” аттуу эл аралык форуму, Молдова, Кишинёв ш.