11:52 18-01   Семинар "PEACE & LOVE NO WAR".       11:37 18-01    Семинар по критериям аккредитации       10:33 18-01    Педагогикалык кенеш       09:07 18-01   Искусство факультети Р.Абдыкадыровдун 75 жылдык мааракесинде гран при сыйлыгын утуп алды.       13:55 17-01   "Мыкты окутуучу" конкурсунун жобосунун буйругу       12:48 17-01   Билим берүүгө тиешелүү жаңылыктар.       16:44 16-01   Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) приглашает преподавателей и студентов принять участие в конкурсе на обучение в 2017/2018 учебном году на бюджетной основе!!!       15:47 16-01    Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде мектеп окуучулары үчүн кышкы лагерлер башталды       14:57 16-01    Проект «Оценивание в обучении английскому языку и развитие системы наставничества для учителей английского языка»       14:49 16-01    Департамент тарабынан бүгүнкү күндө жүрүп жаткан практикалар текшерилди.     


Вы здесь: Университет / Факультеты / Факультет "Бизнес и менеджмент" / Научно-иследовательская работа

Научно-иследовательская работа

Информационный стенд
Кафедралардын илимий багыттары
Аспиранттары жана изденүүчүлөрү жөнүндө маалымат
Факультетте корголгон кандидаттык жана докторлук диссертациялар

    “Бизнес жана менеджмент” факультетине ОшМУдагы жана региондогу башка жогорку окуу жайларлардан белгилүү окумуштуулардын топтолгондугун белгилөө мүмкүн. алардын катарына Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти, экономика илиминин доктору, проф. Купуев П.К., экономика илиминин доктору, проф. Абиджанов С.А., экономика илиминин доктору, проф. Арзыбаев А.А., э.и.к., доц. Акназарова Ж.К, э.и.к., доц. Эргешбаев У.Ж. жана башкаларды кошууга болот. Айрыкча ошол жылдары “Бизнес жана менеджмент” факультети курамына кирген «Укук, экономика жана башкаруу» институтунун алгачкы директору, профессор П.К.Купуев, алгачкы декан доцент Ж.К. Акназаровалардын салымын өзгөчө белгилеп кетүү зарыл. Тажрыйбалуу жетекчи, окумуштуу, окутуучулар катары алар факультеттин материалдык-техникалык базасынын чыңдалышына, окуу процессинин талапка ылайык уюштурулушуна, салыштырмалуу жаш коллективдин тажрыйбалуу курамга айланышына, жакшынакай салттардын жана саамалыктардын пайда болушуна негиз салышкан.
    Магистратура бөлүмү «Бизнес жана менеджмент» факультетинин базасында 2008-2009-окуу жылынын сентябрында ачылды. Магистрдик окуу программасы илимий - изилдөө, илимий - өндүрүштүк жана илимий – педагогикалык багыттарга бөлүнөт. Магистранттар өздөрүнүн багыты боюнча тереңдетилген профессионалдык билимге ээ болуп, илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгы менен магистрдик диссертациясын коргошот. Магистратуранын бүтүрүүчүлөрү илимий-изилдөө уюмдарында, ишканаларда, мамлекеттик кызматтарда, бизнес чөйрөсүндө адис жана жогорку окуу жайларында окутуучу катары эмгектене алышат. Учурда бакалавр жана магистратура багыты боюнча окууну аяктаган бүтүрүүчүлөр эл чарбасынын түрдүү тармактарында ийгиликтүү кызмат өтөшүүдө. Азыркы мезгилде факультетте 120дан ашуун окутуучу үзүрлүү эмгектенишүүдө. Анын ичинде «Финансы жана кредит» кафедрасында э.и.д.профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, КР УИА мүчө-корреспонденти П.К. Купуев жана «Экономикадагы математикалык методдор» кафедрасында ф.-м.и.д., профессор, КР УИА мүчө-корреспонденти Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Алымкулов К.А. эмгектенишет.
    Окумуштуулардын арасында КРнын Билим берүүсүнүн мыктысы ф-м.и.к., доцент Асанов А.Р., э.и.д., профессор Эргешбаев У.Ж., ф.и.д., профессор Шарипова Э.К., э.и.д., профессор Тургунбаев Ж.Т., э.и.д., профессор Арзыбаев А.А., ф-м.и.д., профессор Сатыбаев А.Д., э.и.к., профессор Кулуева Ч.Р., э.и.к., доцент Парпиева Н.Р., э.и.к., доцент Убайдуллаев М.Б., э.и.к., доц. Райымбаев Ч., г.и.к., доцент Белеков Ж.К., ф-м.и.к., профессор Култаев Т.Ч., ф-м.и.к., доцент Бекешов Т.О., т.и.к., доцент Жаркынбаев Т.Ж., т.и.к., доцент Айбашев М.Ж., ф-м.и.к., доцент Максутов А., э.и.к., доцент Аматова У.О., э.и.к., доцент Исраилов Т.М., э.и.к., доцент Жоробаева М., э.и.к., доцент Токторов К.К., э.и.к., доцент Максытова Б.Т., ф.и.к., доцент Абдылакимова Б.К., п.и.к., ага окутуучу Абдыраева Г., э.и.к., доцент Ормонов Ж., э.и.к., доцент Исаков Н.Ж., жана 6 экономиканын магистри 30 ага окутуучу, 38 окутуучу студенттерге сапаттуу билим берүүдө.

Окумуштуулар Кеңешинин отуруму (2013-ж.).

Азыркы мезгилде ар бир кафедранын илимий темасы тандалып алынып, кафедралар тарабынан илимий семинарлар, илим жумалыктары жана предметтер боюнча олимпиадалар өткөрүлүп турат. 2011-жылдын март-апрель айларында «Бухгалтердик эсеп кечээ, бүгүн жана эртең», “Кыргыз Республикасынын салык системасы жана анын келечектери” деген темада илимий-практикалык семинар жана конференция уюштурулуп, ага Кыргызстандагы илимдин докторлору жана ишкерлер катышты. Илим жумалыгында окутуучулар жана студенттер өздөрүнүн илимий темалары боюнча докладдарды жасашты. Факультетте предметтик олимпиададан жеңип чыккан студенттерибиз ЖОЖдор аралык олимпиадаларда ОшМУнун намысын коргоп, алдыңкы орундарды камсыз кылышты. Ушул сыяктуу илимий иш-чаралардын натыйжасында факультеттин студенттери ар түрдүү эл аралык программалар менен АКШ, Англия, Испания, Германия, Россия жана Кытай өлкөлөрүндө болуп, билимдерин өркүндөтүп жатышат.
Факультетте профессор П.К. Купуевдин жетекчилигинде экономикадан кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн “08.00.05 эл чарбасынын экономикасы жана башкаруу” адистиги боюнча К.08.10.091 диссертациялык кеңеши жана шаардык экономикалык семинарлар үзгүлтүксүз иштөөдө. Факультеттеги окумуштуулар Кыргыз Республикасынын алдыңкы экономисттеринин башын бириктирген экономикалык клубдун активдүү катышуучулары.

«Бизнес жана Менеджмент» факультетинин илимий иш чаралары жогорку деңгээлде өттү.

Алгачкы жылдарга салыштармалуу 2012-окуу жылындагы иштер зор изденүүлөр менен иш долбоору аткарылды.
«Бизнес жана Менеджмент» факультетинин илимий иш чаралары Ош МУнун жылдык иш долбоорунун негизинде илимий иштер университеттин жалпы эмгек долбоору менен эң мыкты айкалышууда.
Бизнес жана менеджмент факультетинде 28-марттан баштап 21-апрелге чейин «Илимий жумалык» болуп өттү. Илимий жумалыктын алкагында томонку иш-чаралар кафедралар тарабынан өткөрүлдү:

29.03. «Бухгалтердик (финасылык) эсеп» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
29.03. «Экономика» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
29.03. «РЦБ» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
29.03. «Ишканалар экономикасы» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
29.03. «Аудит » предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
30.03. «Менеджмент» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
30.03. КВН «Экономика жылмаят»
30.03. Тегерек стол «Актуальные проблемы современного этапа развития инфраструктуры »
30.03. «Математика» жана «Информатика» предметтери боюнча олимпиада
30.03. «Экономикалык анализ» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
31.03. «Сатистика» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
31.03. «Повышение экономической эффективности производства в сельско-хозяйственных кооперативах» аттуу кандидаттык диссертациянын талкуусу
31.03. «Маркетинг» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
31.03. «Финансовый менеджмент» предмети боюнча студенттер арасында олимпиада
31.03. «Евразиялык экономикалык биригүүгө кирүү алкагында Кыргызстандагы салык салуунун көйгөйлөрү» аттуу тегерек стол
01.04. «Бүтүрүүчү жана эмгек рыногундагы кырдаал»- тегерек стол
01.04. «Инвестиция в образовательный процесс, как приоритетное направление социально-экономического развития региона» илимий-практикалык студенттик конференциясы
01.04. «Улуттук экономиканын өнүгүшү- тарыхы жана маданият контекстинде» аттуу Эл аралык илимий-практикалык конференция
02.04.«Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит» адистигинин сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү менен студенттердин жолугушуусу
02.04.Викторина «Путешествие в удивительный мир финансистов»
12.04.Республиканская студенческая конференция «Духовная безопасность молодежи Кыргызстана: проблемы и поиски»
«Илимий жумалык» жабылуу азиминде активдуу катышкан мугалимдер жана студенттер дипломдор менен сыйланды

               Факультеты© 2014 ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ © Программное обеспечение ОшГУ "Медиа Центр"
Кыргызстан, 723500, г. Ош, ул. Ленина, 331, ОшГУ Главный корпус
Общий отдел: +996 3222 2-22-73, факс +996 3222 2-40-66, oshsu.oms@gmail.com
Приемная комиссия: +996 3222 2-45-25, oshsu.oms@gmail.com