Договора
Студент менен түзүлүүчү келишимдер:
      - мамлекеттик грант (бюджет) боюнча (кыргыз тилинде)
      - мамлекеттик грант (бюджет) боюнча (орус тилинде)

      - акы төлөп окуу (контракт) боюнча (кыргыз тилинде)
      - акы төлөп окуу (контракт) боюнча (орус тилинде)
      - акы төлөп окуу (контракт) боюнча (чет элдиктер үчүн)