Состав

Ф.А.А.: Арапбаев Русланбек Нурмаматович
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин директору
Аткарган милдети: ОИДдин кызматкерлеринин ишине жалпы жетекчилик кылат, алардын арасында кызматтык милдеттерди бөлүштүрөт. Окуу иштеринин маселелерине тиешелүү ББжИ министрлигине караштуу мекеме-уюмдардын каттарына жооп даярдайт, окуу процесси менен байланышкан каттарга жана даттанууларга жооптордун тууралыгын жана өз убагында жөнөтүлүшүн текшерет. Окуу пландарын жана окутуунун жаны технологияларын кийирүү боюнча жумуштарды уюштурат, “AVN” Информациялык системасын ишке киргизүү процессин жана анын үзгүлтүксүз иштөөсүн ж.б. иштерге түздөн-түз көзөмөл кылат.
   
   
Ф.А.А.: Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин башкы адиси, күндүзгү окуу бөлүмү боюнча жооптуу
Аткарган милдети: Адистиктердин жумушчу окуу пландарын, окуу жүктөмдөрүн кабыл алат. Лицензиялык материалдардын даярдалышына, дипломдук жумуштун темаларынын бекитилишине, мамлекеттик аттестациянын уюштурулушуна ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
   
   
Ф.А.А.: Арстанов Сабыр Арстанович
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин башкы адиси, сырттан окуу жана дистанттык бөлүм боюнча жооптуу
Аткарган милдети: Адистиктердин жумушчу окуу пландарын, окуу жүктөмдөрүн кабыл алат. Лицензиялык материалдардын даярдалышына, дипломдук жумуштун темаларынын бекитилишине, мамлекеттик аттестациянын уюштурулушуна ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
   
   
Ф.А.А.: Сатыбалдиева Кумуш Асакеевна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин жетектөөчү адиси
Аткарган милдети: Студенттердин контингентин, окуу жылынын жыйынтыгы боюнча сандык отчетторду кабыл алат. 2-НК, 3-НК отчетторун даярдайт. Факультеттерди тайпалык журнал, кафедралык журнал менен камсыз кылуу, сааттык акы төлөмдөр ж.б. кошумча иштер боюнча иш алып барат.
  
  
Ф.А.А.: Сулайманова Зейнеп Эрмаматовна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Орокова Сагида Абдыкеримовна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Мамажанова Айжамал Токторбаевна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Суркеева Элнура Калдаровна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Омурзакова Гулшаана Адылбековна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Жусупова Азиза Абдыманапповна
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин методисти
Аткарган милдети: Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө (эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.
  
  
Ф.А.А.: Баридин кызы Бактыгүл
Ээлеген кызматы: Окуу-информациялык департаментинин секретарь-референти
Аткарган милдети: ОИДдин бүтүндөй ишмердигин камтыган бардык маалыматтарды, ишкердик кат алмашууларды компьютерге терет. ОИДдин материалдык муктаждыктарына заявка жазат (канц.товар ж.б.) жана алар менен өз убагында департаменттин камсыз болушуна жооп берет. Жумуш күнүнүн чегинде директордун башка тапшырмаларын аткарат.