Новости

Медицина факультетинин Окумуштуулар Кеңешинин №5 отуруму болуп өттү

Окумуштуулар Кеңешинин отуруму Кыргыз Республикасынын Гимни менен ачылды. Күн тартибинде 3 (үч) маселе каралып: 1) 2017-2018 – окуу жылындагы кышкы зачеттук-эк¬замендик сессиянын жыйынтыктары жөнүндө окуу иштери боюнча декандын орун басарларынын баяндамасы. 2 )Конкурстук шайлоолор. Кафедралардагы ваканттык кызмат орундарга шайлануучулар жөнүндө маалымат. 3) Ар түрдүү маселелер. Илимий темаларды бекитүү . Илимий-усулдук эмгектерди басмага сунуштоо.
548 12:35 13-02-2018

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|