Анонс

IX Назаровдук окуулар. ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ЖАНА КЕСИПТИК МЕКТЕПТЕРДЕ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН АКТУАЛДУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ

“ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮЧҮ ЖАНА КЕСИПТИК МЕКТЕПТЕРДЕ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮК МАМИЛЕНИ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН АКТУАЛДУУ КӨЙГӨЙЛӨРҮ”

аталышындагы IX Назаровдук окууга арналган аймактык илимий-практикалык конференциянын

Р Е З О Л Ю Ц И Я С Ы

Аймактык илимий-практикалык конференциянын катышуучулары илимий баяндамаларды угуп жана талкуулап, берилген суроолорду, жоопторду жана сунуштарды эске алып, төмөндөгүлөрдү сунуштайт:

1. 2017-жыл – Кыргыз Республикасында “Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата өмүрү жаштарга өрнөк болгон устатыбыз, профессор М.Назаровдун урматына уюштурулган “IX Назаровдук окууга” арналган аймактык илимий-практикалык конференциянын ишмердүүлүгү өзгөчө маанилүү иш чара экендиги белгиленсин;

2. Салтка айланып калган “Назаровдук окуу” илимий-практикалык конференциясын адаттагыдай эле жыл сайын өткөрүп туруу менен, анын географиялык аймагын кеңейтүү эске алынсын;

3. Профессор М.Н.Назаровдун илимий методикалык эмгектеринин электрондук вариантын түзүү жана аны www.okuma.kg сайтына жайгаштыруу ишке ашырылсын;

4. Кыргыз-Өзбек университетинин базасында өткөрүлгөн “IX Назаровдук окууга” арналган аймактык илимий-практикалык конференциянын жыйынтыктары массалык маалымат каражаттарына чагылдырылсын;

5. Өткөрүлгөн конференциянын масштабы мектеп окуутуучулары райондук билим берүү башкармалыктардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен кеңейтилсин;

6. М.Назаровдук окууга арналган илимий-практикалык конференцияда чыгаан окумуштуулардын илимий баяндамалар менен катышуусу; илимий эмгектеринин жыйынтыктары жана тажрыйбалары менен бөлүшүүсү сунушталсын;

7. IX Назаровдук окууга арналган аймактык илимий-практикалык конференциянын секцияларында угулган жана талкууланган, мыкты деп табылган илимий макалаларды Кыргыз-Өзбек университетинин “Илим. Билим. Техника” журналына басып чыгарууга сунушталсын. Назаровдук окууга арналган аймактык илимий-практикалык конференциянын секцияларында угулган жана талкууланган, мыкты деп табылган илимий макалаларды Кыргыз-Өзбек университетинин “Илим. Билим. Техника” журналына басып чыгарууга сунушталсын.

1132 09:29 26-04-2017

                 

Анонс

|< 1 >|