Новости

Билим берүү программасы, күтүлүүчү натыйжалар тегерек столдо талкууланды

ОшМУнун эл аралык мамилелер факультетинин
"Эл аралык мамилелер" кафедрасы тарабынан уюштурулган тегерек стол 14-апрель күнү өткөрүлдү. Тегерек столдо "Эл аралык мамилелер" багытынын негизги билим берүү программасынын максаттарын, кутулуучу натыйжаларын, окуу планын стейкхолдерлердин -
(жумуш берүүчүлөрдүн), ата-энелердин бүтүрүүчүлөрдүн, студенттердин жана атайын адистердин катышуусунда талкууланды. Бул маселе боюнча стейкхолдерлер, ата-энелер, бүтүрүүчү студенттер, тарабынан бир канча сунуштар берилди.

695 13:24 16-04-2018

                 

Новости

|< 1 2 3 4 5 >|