Объявления

КУЛАКТАНДЫРУУ!!! Методикалык кафедралардын башчыларына!

Урматтуу коллегалар!

2018-19-окуу жылы үчүн педагогикалык билим берүү программаларында (бакалавриат) “предметти окутуунун методикасы” дисциплинасынын, ошондой эле жалпы орто билимдин МББС, предметтик стандарттар боюнча ЖОЖ компонентинин окуу-методикалык комплексин иштеп чыгууда http://lib.kg/ ачык электрондук китепканасына жайгаштырылган, тиешелүү класстын, предметтин окуулугун пайдалануу талап кылынат. Ансыз студенттер педагогикалык практиканы өткөрүүгө жетиштүү даярдалбай калат. ОМКларды талкуулоодо структуралык метод кеңештер менен акылдашуу керек.


АББСД
133 14:01 07-09-2018

                 

Объявления

|< 1 2 >|