Объявления

EdNet көз карандысыз агенттигинин критерийлери жана жетектемеси

Урматтуу программа жетекчилери! Көз карандысыз аккредитацияга даярданууда бакалавриат жана магистратура программалары боюнча EdNet аккредитациялык агенттигинин критерийлерин жана өздүк баалоо боюнча жетектемесин колдонууңуздарды эскертебиз (; ; ; ).
1384 17:32 24-11-2017

                 

Объявления

|< 1 >|