Анонс

2016-жылдын Январь айында факультеттер (колледждерде)тарабынан аткарылуучу иштердин планы бекитилди.

2016-жылдын Январь айында факультеттер (колледждерде)тарабынан аткарылуучу иштердин планы бекитилди. Планды алуу үчүн басыныз.
1740 16:41 12-01-2016

                 

Анонс

|< 1 >|