Анонс

ХИРШАНЫН ИНДЕКСИ АНЫКТАЛАТ!!!

Урматтуу кесиптештер! КРдин Жогорку аттестациялык комиссиясынын талабы боюнча (2016-жылдын 4-июлундагы №01-7/456 кат) жана ОшМУнун 2016-жылдын 1-мартындагы №6 Окумуштуулар Кеңешинин чечиминин 12-пунктуна ылайык университетте эмгектенген бардык илимдин кандидаттары жана докторлору, изденүүчүлөр, аспиранттар үчүн Хиршанын индекси аныкталып, берилгендердин базасы түзүлөт жана наукометриялык принципте профессордук-окутуучулук курамдын хит-парады түзүлөт. Бул маселеге байланыштуу ар бир илимдин кандидаты жана доктору 2016-жылдын 25-августуна чейин РИНЦке катталуусу зарыл.

РИНЦке катталуу боюнча инструкция
3510 12:17 14-07-2016

                 

Анонс

|< 1 2 >|