Анонс

"Илим Фестивалы" 2016-жылдын 26-ноябрында Ош мамлекеттик университетинин чоң актылык залында өткөрүлөт.

Ош мамлекеттик университетинин магистратура жана PhD докторантура бөлүмү 1-2-курстардын магистранттары үчүн 2016-жылдын 26-ноябрь күнү “Илим Фестивалын” өткөрүүнү маалымдайт. Фестивалдын алкагында “Жаш окумуштуулардын илимий изилдөөлөрү: гипотезалар, практикалык сунуштар, иштелмелер” деген аталышта илимий-практикалык конференцияга катышууга жаш окумуштууларды (35 жашка чейинки), аспиранттарды, магистранттарды, студенттерди чакырабыз. Магистратурада окугандар сөзсүз түрдө (1-2-курстар үчүн) катышуусу зарыл! Конференция 2016-жылдын 26-ноябрында Ош мамлекеттик университетинин чоң актылык залында өткөрүлөт. Толук маалымат....
1000 11:59 05-11-2016

                 

Анонс

|< >|