Анонс

ЖОЖдордун илимий рейтинги аныкталат!

Урматтуу кафедра башчылары, структура жетекчилери, декандар! Бул анкета толтурулуп тез тапшырылышы зарыл экендигин билдиребиз. Ар бир факультет жалпы жыйынтык баллды жана анкета толтурган профессордук-окутуучулук курамдын саны жөнүндөгү маалыматты берүүгө тийиш. Толук маалымат...
1461 11:10 03-10-2016

                 

Анонс

|< >|