Анонс

Өздүк аккредитация боюнча отчетко.

Урматтуу негизги билим берүү программаларынын жетекчилери! Өздүк аккредитация боюнча отчеттун тиркемелерине кийриле турган айрым маалыматтардын таблицалык көрсөтүлүшүнүн болжолдуу үлгүлөрү шилтемеде келтирилген. Таблицалардагы графаларды өркүндөтүү мүмкүн, ыңгайлаштырып өзгөртүп алсаңыздар болот. Шилтеме
375 14:01 03-12-2015

               

Анонс

|< >|