Новости

БББТМ кафедрасынын жумалык маалыматтары

БББТМ кафедрасынын жумалык маалыматы

(09.10.2017-ж 14 .10.2017-ж)

1. ИПКдан которулган тайпалардын саны такталгандыгына байланыштуу кафедранын саат эсеби кайрадан иштелип чыкты.

2. Биология секциясына лабораториялык кабинет берилгендиктен лабораториялык препараттар көчүрүлүп жайгаштырылды.

3. Кафедрага тиешелүү сабактар өз убагында өтүлдү.

4. Дежурстволор өз убагында жүрүп жатат.

5. Кураторлор үчүн жыйналыш өтүлдү.

Маалыматты даярдаган: Эркебай кызы Наргиза

БББТМ кафедрасынын жумалык маалыматы

(13.11.2017 – 20.11.2017)

1. 13-ноябрь факультетибизде декандык шайлоо болуп өттү. Ага кафедра мүчөлөрү толугу менен катышышты.

2. 14-15-ноябрь А.Сопуев тарабынан өткөрүлгөн семинарга кафедранын төмөндөгү мугалимдери катышышты: М.Шайимкулова, Р.Анаркулов, А.Ибайдуллаев, Ж.Аблабекова, А.Бообекова, Э.Ажиматова, Мурзали к А.

3. 16- ноябрь саат 14:00дө кафедранын отуруму болуп өттү.Ага кафедра мүчөлөрү толугу менен катышышты.

4. Кафедрага тиешелүү сабактар өз убагында өтүлүп жатат.

5. Дежурстволор өз убагында жүрүп жатат

Маалыматты даярдаган: Эркебай кызы Наргиза

БББТМ кафедрасынын жумалык маалыматы

(20.11.2017 – 27.11.2017)

1. Факультетибиздин дистанттык окуу бөлүмүндө МНО5д-2-16 жана ПДО-1-16 тайпалары жаныдан түзүлгөндүгүнө байланыштуу Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын окутуучулары Э.Ажиматова, А.Багышев, Мурзали кызы Аидага 2017-2018-окуу жылына пландаштырылган саат эсеби кайрадан толукталып түзүлдү.

2. 23-ноябрь 14:00дө факультетибизде аккредитацияга даярдык боюнча чогулуш болуп өттү жана ага кафедра мүчөлөрү толугу менен катышышты.

3. 24-ноябрь кафедра мүчөлөрү жумушчу программаларын, силлабустарын, ОМКларын факультетте түзүлгөн коммиссиядан өздүк текшерүүдөн өткөрүштү.

4. Кафедрага тиешелүү сабактар өз убагында өтүлүп жатат.

5. Дежурстволор өз убагында жүрүп жатат

Маалыматты даярдаган: Эркебай кызы Наргиза

БББТМ кафедрасынын жумалык маалыматы

(04.12.2017 – 11.12.2017)

1. Бул жумада кафедранын иш кагаздарын сайтка жүктөдүк жана

аннотацияларды киргиздик.

2. 8-декабрь Окумуштуулар кеңешине кафедра мүчөлөрү толугу менен

катышышты.

3. Квалификациялык иштердин темалары бүтүрүүчү курстун студенттери

тарабынан тандалып, жетекчилер менен тыгыз иш алып барышууда.

3. Кафедрага тиешелүү сабактар өз убагында өтүлүп жатат.

4. Дежурстволор өз убагында жүрүп жатат

Маалыматты даярдаган: Эркебай кызы Наргиза

35 10:47 07-12-2017

                 

Новости

|< 1 >|