Объявления

Магистранттар үчүн Мастер класс!!!


МАСТЕР КЛАСС

Педагогика жана дене тарбия факультетинде

Качан: 14 март 2017-жыл саат 14:00
Орду: Педагогика жана дене тарбия факультети 206 - каана
Темасы: Мугалимдин кеби жана анын педагогикалык процесстеги ролу
Окутуучу: п.и.к., доцент Абдураимова Зарипа

Качан: 28 март 2017-жыл саат 14:00
Орду: Педагогика жана дене тарбия факультети 206 - каана
Темасы: “Цивилизациянын адашуусу” поэмасында адамзат көйгөйлөрүнүн чагылышы
Окутуучу: ф.и.к., доцент Мурзакматов Аманбек

ОшМУнун магистратура жана PhD докторантура бөлүмү
1951 09:28 13-03-2017

                 

Объявления

|< 1 2 >|