Новости

"VI Назаровдук окуулар"

Жалал-Абад мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган "Илимий-техникалык прогресс-мамлекетти чыўдоонун негизи" аталышындагы илимий-практикалык конференциясына катышып келишти.Бул конференциянын алкагында жыл сайын єткєрїлїїчї "VI Назаровдук окуулар" секциясы иштеди. Анда программадагы 38 илимий макаланын ичинен 28и угулуп талкууланды жана резолюция кабыл алынды.
1216 17:19 28-04-2014

                 

Новости

|< >|