Новости

МИТ факультетинин студенттери БатМУда өткөрүлгөн студенттердин V аймактык олимпиадасында 1-орунду ээлешти

МИТ факультетинин студенттери 2016-жылдын 9-апрелинде БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун базасында өткөрүлгөн студенттердин V аймактык олимпиадасында 1-орунду ээлешти. БатМУда өткөрүлгөн студенттердин V аймактык олимпиадасына.

Олимпиадага 12 окуу жайдан 700гө жакын студенттер катышышып, предметтик жана адистик боюнча билимдерин сынашты. МИТФнын 8 студентти олимпиадада байгелүү орунду ээлешип, жалпы командалык эсепте 1-орунга татыктуу болушту.

Факультеттин коман-даларынын жетекчилери Н. Аркабаев, У. Молдояров жана А. Акматовдордун студенттерди олимпиадага мыкты даярдаганынын на-тыйжасында студенттери-биз олимпиадага жогорку уюшкандыкта катышы-шып, жеңиш менен кайтып келишти.

Ф.А.А.

Тайп асы

Ээлеген орду

Информатика предмети боюнча (профиль)

Жетекчиси: ИТАС каф. улук окутуучусу Молдояров Уларбек

1

Абдуллаев Темирлан

ИСТ(б)-1-14 (2-курс)

I

2

Ибрагимов Рахматулло

ПОВ(б)-1-14Р (2-курс)

I

Алгоритм тилдери жана п рограммалоо (адистик боюнча)

Жетекчиси: Программалоо каф. улук окутуучусуАркабаев Нуркасым

1

Султанбеков Максатбек

ИСТ(б)-1-13 (3-курс)

I

2

Валижанов Дониербек

ПОВ(б)-1-13 (3-курс)

I

3

Маматалиев Жаныбек

ПОВ(б)-1-12 (4-курс)

I

Математика предмети боюнча (профиль)

Жетекчиси: Матанализ каф. улук окутуучусу Акматов Абдилазиз

1

Бакыт кызы Сирень

МК(б)-1-13 (2-курс)

I

2

Маматова Айдана

МК(б)-1-14Р (1-курс)

III

Кыргыз тили боюнча

1

Байгазиева Каныкей

ИСТ(б)-1-14 (1-курс)

I

1650 14:22 12-01-2017

                 

Новости

|< >|