Новости

Ачык сабак болуп отту

Бугун кылмыш-жаза укугу жана процесси кафедрасынын окутуучусу Мирзаева Айгул Кадыровна социалдык иштер адистигинде СР(Б)-1-14 тайпасында "Укук таануу" дисциплинасы боюнча "Уй-було укугунун негиздери" аттуу темада ачык сабак откорду. Ачык сабакка кафедранын мучолору, окуу-усулдук кенештин торайымы жана башка окутуучулар катышты.
2311 14:17 14-12-2015

               

Новости

|< >|