17:57 21-01    Кышкы лагерь       14:53 21-01   Отдел по связям с общественностью Посольства США в Кыргызской Республике объявляет о начале приема заявок от издательств, образовательных учреждений и общественных организаций на издание книг американских авторов на кыргызском языке.       14:48 21-01   Конкурс исследовательских грантов       14:47 21-01    Кышкы лагерь       14:00 21-01   Энергетика кафедрасы өндүрүш жетекчилери менен тегерек стол өткөрдү       13:06 21-01   sfdfdsfd sdfdsfsdf sdf       10:16 21-01   ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору доцент К.Г. Кожобеков ФТФда семинар өттү       10:08 21-01   Семинар-тренинг өттү       10:00 21-01   ФТФда көз карандысыз аккредитацияга даярдык боюнча семинар болду       15:38 20-01   На базе МНОЦ «Университетская клиника» ОшГУ, прошли лекции ведущих ученых из Италии и Швейцарии - Марии Дель Гранде и Оливии Пагани.     


САЙТТЫН КАРТАСЫ


  Университет
         1    Университет жөнүндө
                  1    Тарыхы
                           1    Сыйлыктары
                           2    ЖОЖду жетектегендер
                                    1    Табалдиев Раимбек
                                    2    Половиков Федор
                                    3    Өмүралиев Ашимкан
                                    4    Ешмамбтов Баки
                                    5    Айтмурзаев Ташмурза
                                    6    Ботбаева Мира
                                    7    Кулуев Раимкул
                                    8    Жумагулов Сулайман
                                    9    Анарбаев Арап
                                    10  Бешимов Бакыт
                                    11  Мурзубраимов Бектемир
                                    12  Орозбеков Мухтар
                                    13  Исаков Каныбек
                           3    ОшМУнун 75 жылдыгы
                  2    Миссиясы
                  3    Символика
                  4    Реквизиттер
                  5    Университет шаарда
                  6    Аксакалдар кеңеши
         2    Нормативдик документтер
                  1    Лицензия
         3    Жетекчилик
                  1    Ректор
                           1    Ректордун жардамчысы
                  2    Окуу иштери боюнча проректор
                  3    Өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректор
                  4    Илимий иштер боюнча проректор
                  5    Экономика жана финансы проректору
                           1    Экономика жана пландоо бөлүмү
                                    1    Статист
                           2    Бухгалтерия
                           3    Маркетолог
                           4    Аудитор
                           5    Постановление ПКР от 3 июня 2014 года №303 Об утверждении стандартов государственных услуг
                                    1    Постановление ПКР от 3 июня 2014 года №303 Об утверждении стандартов государственных услуг
                           6    Прейскурант цен
                  6    Административдик чарба департаментинин директору
                  7    Мамлекеттик тил боюнча проректор
                           1    Ош мамлекеттик университети мамлекеттик тилдин туусун желбиретет
                           2    «МЫ ВМЕСТЕ»
                  8    Окуу-информациялык департаментинин директору
                  9    ЖОЖго чейинки даярдоо департаментинин директору
                  10  Тарбия департаментинин директору
                  11  Магистратура департаментинин директору
                  12  Проректор по заочному и дистантному обучению
                           1    Сырттан окуу бөлүмүнүн тарыхы
                           2    Дистанттык окуу боюнча
                                    1    Жобосу
                                    2    Кабыл алынуучу адистиктер
                                    3    Требования к дистанционному образованию
         4    Факультеттер
                  1    Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети
                           1    Цели, миссия, задачи и история
                           2    Кафедралар
                                    1    Кыргыз тил илими кафедрасы
                                             1    тарыхы
                                                      1     Силлабусттар
                                             2    курамы
                                             3    илимий эмгектери
                                             4    
                                    2    Кыргыз адабияты кафедрасы
                                             1    Кафедранын тарыхы
                                             2    Профессордук - окутуучулук курамы
                                             3    Илимий-изилдөө иштери
                                             4    Окуу–усулдук колдонмолор
                                             5    Илимий эмгектери
                                             6    Окутулуучу дисциплиналар
                                                      1    Адабият теориясы
                                                      2    Адабият таанууга киришүү
                                                      3    Адабий сын
                                             7    Окуу-усулдук иштери
                                             8    Студент. илимий–изилдєє иштери
                                    3    Кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    курамы
                                             3    окутуучулардын резюмеси
                                             4    силлабустардын тїзїлїшї
                                                      1    
                                             5    илимий эмгектери
                                             6    сыйлыктары
                                             7    курамы
                                             8    курамы
                                             9    курамы
                                             10  Техникалык базасы
                                             11  дисциплиналары
                                             12  Техникалык базасы
                                             13  башка жождор менен байланыштары
                                    4    Өзбек филологиясы кафедрасы
                                    5    Журналистика кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Структурасы
                                             3    Курамы
                                             4    Жарыяланган макалалар
                                             5    Фото галерея
                                             6    Видео роликтер
                                             7    Кулактандыруу
                                             8    Бөлүмдүн жетекчилиги
                                             9    Жарыялар
                                             10  Абитуриенттер үчүн
                                             11  Адабияттардын тизмеги
                                             12  кафедранын паспорту
                                             13  Бөлүмдүн миссиясы
                                             14  Отчеттору
                           3    Магистратура
                           4    Факультеттин тарыхы
                           5    Абитуриенттер үчүн
                           6    Фото галерея
                  2    Орус филологиясы факультети
                           1    Мы помним ваши праведные дела
                           2    Научно-исследовательская работа
                           3    Наши выпускники
                           4    Кафедры факультета
                                    1    Дүйнөлүк адабият
                                             1    Цели и задачи кафедры
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Культурно-массовая работа
                                             4    Резюме ППС
                                             5    Международное сотрудничество
                                             6    УМК ППС
                                             7    Конференции, семинары...
                                    2    Русского и сопоставительного языкознания
                                             1    История
                                             2    Резюме преподавателей
                                             3    
                                             4    План работы кафедры
                                             5    План работы кафедры
                                    3    Иностранных языков и межкультурных коммуникаций
                                             1    Тарыхы
                                             2    ачык сабак
                                             3    Кафедранын илимий багыты
                                             4    Окутуучулардын резюмелери
                                    4    Методики преподавания русского языка и литературы
                                             1    
                                             2    РЕЗЮМЕ ППС
                                             3    РЕЗЮМЕ ППС
                                             4    История кафедры
                                             5    НИР кафедры
                                             6    НИР кафедры
                                    5    Практического курса русского языка и культуры речи
                                             1    План работы кафедры
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Резюме ППСиУВП кафедры
                           5    Центры в действии...
                                    1    Индийский центр
                                             1    Визиты дружбы и взаимопонимания
                                             2    Конференции, круглые столы
                                             3    Стажировки и учеба в Индии
                                             4    При поддержке посольства
                                             5    С оптимизмом в завтрашний день
                                             6    Миссия центра
                                    2    Славянский центр
                           6    Общественная жинь факультета
                           7    Лучшие преподаватели факультета
                           8    Лучшие студенты факультета
                           9    Материально-техническая база
                           10  Фотогалереи
                           11  МАГИСТРАТУРА
                           12  Ассоциация выпускников
                                    1    План работы
                                    2    Выпуксники
                                    3    Лучшие выпускники
                                    4    Встречи выпускников
                                    5    семинары и тренинги
                           13  Резюме ППС
                           14  Резюме ППС
                  3    Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети
                           1    Факультет жөнүндө
                                    1    Борборлор
                                             1    Лабораториялар
                                             2    Лаборатории
                                             3    Немец информациялык центри
                                             4    Материалдык техническалык база жана жабдуулар
                                             5    ЛАБОРАТОРИИ
                                             6    ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                                    2    Эл аралык байланыштар
                                    3    Профессордук - окутуучулук курам
                                    4    Факультеттин миссиясы
                                    5    Администрация
                           2    Окууга кирүүчүлөргө
                                    1    
                                    2    
                                             1    
                           3    Билим берүү программалары
                                    1    Магистратура
                                             1    РАСПИСАНИЕ
                                    2    Бакалавриат
                                    3    Студенттердин илимий ишмердүүлүгү
                                    4    Неделя науки
                                    5    
                                    6    
                           4    Жадыбал
                                    1    Воспитательная работа
                                    2    
                                    3    Профсоюзное бюро факультета
                           5    Студенттерге жана магистранттарга
                                    1    
                                    2    
                           6    Илимий ишмердүүлүк
                                    1    Окуу усулдук кенеш
                                    2    
                           7    Окуудан сырткары жашоо
                                    1    Практикалар
                                    2    График учебного процесса
                                    3    Расписание занятий
                                    4    Сессия
                                    5    Стипендиальные программы
                                    6    Конкурсы
                                    7    Олимпиады
                           8    Студенттик өзүн-өзү башкаруу
                           9    Сүрөттөр жыйнагы
                           10  Кафедралар
                                    1    Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы кафедрасы
                                             1    Окуу-методикалык комплекс
                                             2    Кафедра жөнүндө
                                             3    маалымат тактайчасы
                                             4    Профессионалдык резюме
                                             5    Иш планы
                                             6    Профессордук -окутуучулук курам
                                             7    Маданий иш-чара
                                             8    Илимий иштер
                                    2    Англис тилинин лексикологиясы жана стилистикасы кафедрасы
                                             1    Кафедра жөнүндө
                                             2    тарбиялык иштер
                                             3    Профессордук-окутуучулук курам
                                             4    Профессионалдык резюме
                                             5    иш планы
                                             6    Маалымат тактасы
                                             7    окуу усулдук кенеш
                                             8    
                                    3    Роман-Герман филология кафедрасы
                                             1    Маалымат тактайчасы
                                             2    Окуу усулдук кеңеш
                                             3    Силлабус
                                             4    Иш планы
                                             5    Илимий иштер
                                             6    Профессордук окутуучулук курам
                                             7    Тарбиялык иштер
                                             8    Кафедра жөнүндө маалымат
                                    4    Америка таануу жана котормо кафедрасы
                                             1    Окуу методикалык комплекс
                                             2    Кафедра жөнүндө
                                                      1    Кафедрасынын штаттык формуляры
                                             3    Бакалавриат
                                             4    Профессионалдык резюме
                                             5    Информационный стенд
                                             6    Магистердик программа
                                             7    Маданий иш-чара
                                             8    Силлабус
                                             9     Тарбиялык иштер
                                    5    Англис тилинин практикалык курсу кафедрасы
                                             1    Кафедра жөнүндө
                                             2    Окуу методикалык комплекси
                                             3    Профессорлук-окутуучулук курам
                                             4    учебно -методический комплекс
                                             5    История кафедры
                                             6    History of the chair
                                    6    Немис тили кафедрасы
                                             1    Кафедра жөнүндө
                                             2    Силлабус
                                             3    Профессордук-окутуучулук курам
                                             4    Жаңылыктар
                                             5    Профессионалдык резюме
                           11  Кечки бөлүм
                                    1    План работы
                                    2    Расписание занятий
                                    3    График учебного процесса
                           12  Окуу-усулдук бирикме
                           13  Магистратура
                                    1    Информационный пакет
                                    2    Нормативные документы
                                    3    Практика
                           14  ОМК
                           15  Байланыш
                  4    Эл аралык мамилелер факультети
                           1    История
                           2    Факультет международных отношений
                           3    Факультет международных отношений
                           4    Учебная работа
                           5    Научная работа
                           6    Воспитательная работа
                           7    Общественная работа
                           8    Международные связи
                           9    Кафедры
                                    1    Кафедра международных отношений
                                    2    Кафедра регионоведения
                                             1    Тарыхы
                           10  Центры
                                    1    Корейский центр
                                    2    Японский центр
                                    3    Иранский центр
                           11  Магистратура
                           12  Фотогаларея
                           13  Учебные программы
                           14  Миссия и задачи факультета
                           15  Ассоциация выпусников
                  5    Бизнес жана менеджмент факультети
                           1    История
                           2    Кафедры
                                    1    Бухгалтерского учета и экономического анализа
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Методическая работа кафедры
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    Научно - иследовательская работа студентов
                                                      1    НИР ППС
                                                      2    НИРС
                                    2    Государственное муниципальное управление
                                             1    О кафедре
                                             2    Знаменательные даты кафедры
                                             3    Методическая работа кафедры
                                             4    Научно-исследовательская работа студентов
                                             5    ППС кафедры
                                             6    Учебная работа
                                             7    Новости кафедры
                                             8    Научно-исследовательская работа студентов
                                             9    Научно-исследовательская работа
                                    3    Бизнес информатика жана экономикадагы математика
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа
                                             3    Кафедранын методикалык иштери
                                             4    Кафедранын профессордук окутуучулук курамы
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    Учебно-методическая работа кафедры
                                             7    НИРС
                                             8    Профессордук - окутуучулук курамдын колдонмо блогу
                                                      1    Окутуучу, Оморов Шабданбек Орозмаматовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      2    Окутуучу, Мурзараимов Куштар Капаровичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      3    Окутуучу, Омонов Тагайбек Абдраимовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      4    кафедрасынын башчысы, ф.-м.и.к., доцент.Бекешов Турдумамат Орозматовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      5    э.и.к., Исмаилова Кальмира Джанчаровнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      6    Окутуучу, Эрмекбаева Айжан Турдубековнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      7    Окутуучу, Ысакова Малахаткан Шариповнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалар топтому
                                                               3    Лабораториялык тапшырмалардын топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                               5    Силлабустардын топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      8    доцент, ф.-м.и.к., Талиев Айдарбек Абдыразаковичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                                        1    Математика предмети боюнча лекциялар
                                                                        2    Финансовая математика предметинен лекциялар
                                                                        3    Математическое программирование предмети боюнча лекциялар
                                                               2    Практикалык тапшырмалар топтому
                                                                        1    Математика предметинен практикалык тапшырмалар
                                                                        2    Финансовая математика предметинен практикалык тапшырмалар
                                                                        3    Математичесое программирование предметинен практикалык тапшырмалар
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                                        1    УМК математика
                                                                        2    УМК финансовая математика
                                                                        3    УМК Математическое программирование
                                                               5    Силлабустардын топтому
                                                                        1    Математика предметинен силлабусс
                                                                        2    Финансовая математика предметинен силлабусс
                                                                        3    Математическое программирование предметинен силлабусс
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      9    Улук окутуучу, Абдыкадыров Санжар Кубатовичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен лекциялар
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен лекциялар
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен лекциялар
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен лекциялар
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен лекциялар
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен лекциялар
                                                                        7    "Введение в экономику" предметинен лекциялар
                                                                        8    "Основы дистанционного обучения" предметинен лекциялар
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен лабораториялык иштер
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен лабораториялык иштер
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен лабораториялык иштер
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен УМК
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен УМК
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен УМК
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен УМК
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен УМК
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен УМК
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен УМК
                                                                        8    "Введение в экономику" предметинен УМК
                                                               4    Силлабустардын топтому
                                                                        1    "Основы электронного обучение" предметинен силлабусс
                                                                        2    "Электронный бизнес" пердметинен силлабусс
                                                                        3    "Проектирование информационных систем" предметинен силлабусс
                                                                        4    "Информационная технология в управлении" предметинен силлабусс
                                                                        5    "Информационные безопасности и защита информации" предметинен силлабусс
                                                                        6    "Автоматизированный системный анализ" предметинен силлабусс
                                                                        7    "Основы дистанционного обучения" предметинен силлабусс
                                                                        8    "Введение в экономику" предметинен силлабусс
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      10  Инженер-программист, Аттокурова Анара Абдивалиевнанын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      11  Окутуучу, Турсунов Эльмураддын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабустардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      12  Улук окутуучу, Момбекова Гульназ Береновнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлар топтому
                                                               4    Силлабусстар топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      13  Улук лаборант, Абдыгаппарова Перизаттын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      14  Лаборант, Маданбек у. Илимбекдин жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      15  Лаборант, Сабирали к.Сымбаттын жекече блогу
                                                               1    Резюме
                                                               2    Алган сыйлыктары
                                                               3    Квалификациясы
                                                               4    Илимий иштери
                                                      16  окутуучу, Золотарева Татьяна Анатольевнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлар топтому
                                                               5    Силлабусстар топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Алган сыйлыктары
                                                               8    Квалификациясы
                                                               9    Илимий иштери
                                                      17  Улук окутуучу, Алимова Гульбара Байышовнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялар топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      18  Улук окутуучу, Мамытов Айтбай Омоновичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    УМКлардын топтому
                                                               4    Силлабусстардын топтому
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      19  Улук окутуучу, Маматкадырова Гулай Тагаевнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтому
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтому
                                                               3    Лабораториялык иштердин топтому
                                                               4    УМКлардын топтому
                                                               5    Силлабусстардын топтому
                                                               6    Резюме
                                                               7    Илимий иштери
                                                               8    Алган сыйлыктары
                                                               9    Квалификациясы
                                                      20  Улук окутуучу, Султанова Светлана Владимировнанын жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Лабораториялык иштердин топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабустардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      21  ф.-м.и.к., доцент., Асанов Авазбек Раимжановичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшыралардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабусстардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                                      22  Улук окутуучу, Чоюбеков Сапарбек Мыйзамбековичдин жекече блогу
                                                               1    Лекциялардын топтомдору
                                                               2    Практикалык тапшырмалардын топтомдору
                                                               3    УМКлардын топтомдору
                                                               4    Силлабусстардын топтомдору
                                                               5    Резюме
                                                               6    Алган сыйлыктары
                                                               7    Квалификациясы
                                                               8    Илимий иштери
                                             9    Кафедранын тарыхы жана өнүгүүсү
                                    4    Финансы и кредит
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Организационная структура кафедры
                                             3    Учебно методическая работа
                                             4    Научно -исследовательская работа
                                             5    Научно-исследовательская работа студентов
                                             6    Учебно-воспитательная,кураторская работа
                                             7    материально-техническая база
                                             8    Информационное обеспечение кафедры "Финансы и кредит"
                                             9    Работа ППС с выпускниками
                                             10  История
                                    5    Экономика и налоги
                                             1    Цель, миссия и задачи факультета
                                             2    Учебная работа
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Методическая работа
                                             5    Связь с производством
                                             6    Научно - иследовательская работа
                                             7    История
                                             8    Новости кафедры
                                             9    Работа ППС с выпускниками
                                    6    Экономика предприятий и управление бизнесом
                                             1    Цель, миссия и задачи
                                             2    Учебная работа кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Учебно-методическая работа
                                             5    Связь с производством
                                             6    Научно-исследовательская работа
                                             7    Курсы по выбору (силабусы к курсам по выбору)
                                             8    Информационный пакет
                                             9    Кафедранын иш чаралары
                                                      1    Связь студентов с преподавателями
                           3    Профессорско-преподавательский состав
                           4    Структура факультета
                           5    Международные связи
                                    1    История международного сотрудничества факультета
                                    2    Новости, объявления
                                    3    
                                    4    Команда Enactus
                                             1    О команде ENACTUS ОШГУ
                                             2    
                           6    Молодежный комитет
                                    1    Общие сведения о Комитете по делам молодежи
                                    2    Структура Комитета по делам молодежи
                                    3    Фотогалереи
                           7    Практика и связь с предприятиями
                                    1    Организация практики студентов
                                    2    Выпскники факультета
                                    3    Совместная работа с работодателями
                           8    Общественная жизнь факультета
                                    1    Тарбия иштеринин планы
                                    2    Тарбиялык иштер
                                    3    Маданий–массалык жана коомдук иштер
                                    4    Спорттук иштер
                                    5    Социалдык база
                                    6    Фотогалереи
                                             1    2012-2013- окуу жылындагы жетишкендиктер
                                    7    Отчет
                           9    Научно-иследовательская работа
                                    1    Кафедралардын илимий багыттары
                                    2    Аспиранттары жана изденүүчүлөрү жөнүндө маалымат
                                    3    Факультетте корголгон кандидаттык жана докторлук диссертациялар
                           10  Магистратура
                                    1    Цель, миссия и задачи
                                    2    Направление магистратуры
                                    3    Учебная работа
                                    4    Научно-исследовательская работа
                                    5    ППС магистратуры
                           11  Дистантное обучение
                                    1    Нормативное обеспечение
                                    2    Терминология
                                    3    Характерные черты дистанционного образования
                                    4    Использование технологий дистанционного обучения позволяет
                                    5    Ресурсы ДО
                                    6    Технологии Дистанционного Образования
                           12  Новости факультета
                           13  Программы подготовки
                                    1    Экономика
                                    2    Бизнес управления
                           14  Методическая работа факультета
                                    1    Основная работа
                                    2    Мероприятия методического совета
                                    3    Мероприятия методического совета
                                    4    Методические публикации
                           15  ОшМУ Бизнес жана Менеджмент факультети 20 жылдык спорттук иш чаранын жабылышы
                  6    Педагогика жана дене тарбия факультети
                           1    Тарыхы
                           2    Максаты жана милдети
                           3    Администрациянын курамы
                           4    Башкаруунун структурасы
                           5    Кафедралар
                                    1    Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы
                                             1    Тарыхы
                                                      1    ППС
                                    2    Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    
                                             3    Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Кафедрада окутулуучу дисциплиналар.
                                             5    Илимий методикалык колдонмолор.
                                             6    Илимий изилдөө иштери.
                                             7    Окуу иштери.
                                             8    окутуучулардын иш кагаздары
                                             9    аннотациялар
                                             10  кафедранын иш чаралары
                                    3    Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Кафедрада окутулуучу предметтер
                                             3    Кафедранын структурасы
                                             4    Илимий-зилдөө иштери
                                             5    Профессордук-окутуучулар курамы
                                             6    Перспективалык планы
                                             7    Магистратура болуму
                                                      1    Магистратуранын миссиясы
                                                      2    окутуучулардын тизмеси
                                                      3    Магистранттардын тизмеси
                                                      4    Окутуучулардын тизмеси
                                             8    ОМК, силлабус
                                    4    Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы
                                             1    Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы
                                             2    Кафедрада окутулуучу предметтер
                                             3    Кафедранын максаты
                                             4    Кафедранын милдети
                                             5    КАФЕДРАНЫН ИШ – АРАКЕТТЕРИНИН НЕГИЗГИ БАГЫТТАРЫ
                                             6    КАФЕДРАНЫН БАЙЛАНЫШТАРЫ
                                             7    Кафедранын паспорту
                                    5    Факультеттер аралык дене тарбия
                                             1    Тарыхы
                                             2    Материалдык-техникалык база
                                             3    Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             5    Илимий-изилдөө иштери
                                             6    Окуу-усулдук иштери
                           6    Жаштар комитети
                                    1    Жаштар комитетинин структурасы
                                    2    Суроттор
                                    3    Жанылыктар
                                    4    Маданий массалык иш-чаралар
                                    5    Жаштар комитеттин иш-планы
                                    6    Видеолор
                                    7    мммм
                                    8    Бүгүнкү студент эртеңки кесипкөй адис.
                           7    Педагогикалык колледж
                                    1    Тарыхы
                                    2    структурасы
                                    3    Профессордук окутуучулук курам
                                    4    Илимий изилдөө иштери
                                    5    ОМК силлабус
                                    6    Жобо
                           8    Магистратура
                           9    Миссиясы
                           10  Илимий иштер
                           11  Маалымат пакет
                           12  Ассоциация выпускников
                                    1    Иш план
                                    2    Бүтүрүүлөр жөнүндө маалымат
                                    3    Семинарлар жана тренингдер
                                    4    Мыкты бүтүрүүчулөр
                           13  НББП
                  7    Искусcтво факультети
                           1    Тарыхы
                           2    Факультеттин структурасы
                           3    Илимий - изилдөө иштери
                                    1    Илимий иш - пландар
                                    2    Илимий отчет
                                    3    Илимий чыгармачыл иштер
                                    4    Илим жана Искусство жумалыгы
                           4    Факультеттин методикалык иштери
                                    1    Негизги иштери
                                    2    Иш план
                                    3    Факультеттеги ПОК методикалык публикациялары
                                    4    ОМК жана силлабустар
                           5    Жаштар комитети
                           6    Профессордук - окутуучулук курам
                           7    Кафедралар
                                    1    Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө
                                             1    Магистрдик программа (Багыты, окутулуучу предметтер)
                                             2    Бакалаврды профилдештирүү (Багыты, окутулуучу предметтер)
                                             3    ОПСнын кесиптик резюмеси ( ОПСтин сүрөттөрү менен бирге илимий педагогикалык ишмердиги жөнүндө кыскача резюме)
                                             4    Иш чаралар (өткөрүлгөн иш чаралар жөнүндө маалымат)
                                             5    Фотогалерия (Сүрөт галериясы)
                                             6    Байланыш (дареги, телефону, E-mail)
                                                      1    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                               2    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                      2    
                                                      3    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                      4    
                                                               1    
                                                      5    
                                                               1    
                                                      6    
                                                               1    
                                                                        1    
                                                      7    
                                                               1    
                                             7    Илимий ишмердиктин объектиси (Кафедранын илимий-педагогикалык ишмердигинин негизги багыты)
                                             8    Кафедра жөнүндө маалымат (кафедра жөнүндө жалпы маалымат, кафедра башчысынын сүрөтү менен)
                                    2    "Сүрөт, чийүү жана эмгек"
                                             1    О кафедре
                                             2    Научно- исследовательская деятельность кафедры
                                                      1    Студенческая научно-творческая деятельность
                                             3    Студенческая научно - творческая работа
                                             4    Профессорско-преподавательский состав кафедры
                                             5    Рабочие программы, Силлабусы, УМК
                                                      1    Оморкулов А.М.
                                                      2    Курбанбаев К.А.
                                                      3    Маматурдиева Р.
                                                      4    Максытова Г.Т.
                                                      5    Марипов А. Т.
                                                      6    Эшбаев М.Э.
                                                      7    Джумакулов Т.Х.
                                                      8    Кадырбаева Т.
                                                      9    Торогелдиева К.
                                                      10  Турдубаева З.
                                                      11  Тешебаев У.Ю.
                                                      12  Кушбакова А.А.
                                                      13  Мамазаиров М.
                                                      14  Гапаров Р.
                                                      15  Урманов Ы.
                                                      16  Сулайманова З.
                                                      17  Уруксатбек к. Ж.
                                                      18  Мамытов М.
                                                      19  Алиева Т.
                                                      20  Ысмайылов М.З.
                                             6    Профилизации бакалавриата
                                             7    Магистерские программы
                                             8    Профессиональное резюме
                                                      1    Курбанбаев Кылычбек Азимович
                                                      2    Марипов Абдубали Тойчубаевич
                                                      3    Максытова Гульнара Турсунбаевна
                                                      4    Кадырбаева Тамара Турсунбаевна
                                                      5    Эшбаев Мамыралы
                                                      6    Джумакулов Токтобай Хашимович
                                                      7    Ысмайылов Мухтар Зулпукарович
                                                      8    Төрөгелдиева Кимия Атыровна
                                                      9    Турдубаева Зура Акматовна
                                                      10  Маматурдиева Рано Мирзахамдамовна
                                                      11  Урманов Исмаил Сраждинович
                                                      12  Кушбакова Акинай Алантаевна
                                                      13  Оморкулов Алмаз Мырзаевич
                                                      14  Тешебаев Умид Юррсунович
                                                      15  Мамазаиров Мирлан Латипович
                                                      16  Мамытов Мирлан Абдикеримович
                                                      17  Сулайманова Зияда Шералиевна
                                                      18  Гапаров Руслан Дүйшөбаевич
                                                      19  Уруксатбек кызы Жаңылай
                                                      20  Бегмамат кызы Буабида
                                                      21  Молдокулова Элина Ашымбековна
                                             9    Мероприятия
                                             10  Фотогалерея
                                             11  Контакты
                                             12  Творческая работа преподавателей
                                    3    Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо
                                             1    Кафедра жөнүндө маалымат
                                             2    Эстраданын музыкалык искусствосу даярдоо багыты
                                             3    Илимий иштери
                                             4    Мероприятиялар
                                             5    Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы
                                             6    Фотогалерея
                                             7    Байланыш телефондор
                           8    Факультеттин турмушу
                                    1    Факльтеттин трмш
                                             1    Факультеттин турмушу
                                    2    
                                    3    
                                    4    
                           9    Магистратура
                                    1    Буклет
                                    2    Буклет
                                    3     Профессордук-окутуучулук курамы
                                    4    Жетишкендиктери
                           10  Информациялык пакет
                           11  Абитуриент
                           12  Международные связи
                           13  Фотогалерея
                           14  Контакты
                           15  Ученый совет
                  8    Тарых факультети
                           1    Цели, миссия, задачи и история
                           2    Факультеттин структурасы
                                    1    Деканат
                                    2    Факультеттин түзүмү
                           3    Жаштар комитети
                                    1    Жаштар комитети
                                             1    СТУРУКТУРАЛЫК суроттор
                                    2    Жаштар комитетинин структурасы
                                    3    Жанылыктар
                                    4    Фотогалерея
                                             1    " ОшМУ жазы 2014" сынагы
                                    5    Куттуктоолор!
                                    6    Жаштар комитетинин откоргон жалпы иш-чаралары.
                                             1    8- март "Аялдардын Эл аралык майрамы"
                                             2    23-феврвль "ОшМУ МЫРЗАСЫ 2014"
                                             3    3-март Кыргыз Республикасынын желек куну!
                                             4    20-март "Нооруз Эл достугу" майрамы!
                                             5    14-Февралга карата откорулгон дисскуция.
                                             6    "Алгачкы конгуроо" 1-курстарды кабыл алуу аземи.
                           4    Кафедралар
                                    1    Жалпы тарых жана тарыхты окутуунун усулу
                                             1    Кыскача тарыхы
                                             2    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             3    Максаты жана милдеттери
                                             4    Кафедрада окутуулучу предметтер
                                             5    Жекече иш пландарынын толтурулушу
                                             6    Профессордук-окутуучулук курамы тарабынан жүргүзүлүп жаткан окуу-усулдук иштер
                                             7    Коомдук-тарбиялык иши
                                             8    Илимий-изилдөө иши
                                             9    Изденүүчүлөр жана аспиранттар
                                    2    Кыргызстан тарыхы жана археология этнография
                                             1    Кыскача тарыхы
                                             2    Профессор-окутуучулар курамы
                                             3    паспорту
                                                      1    
                                                      2    
                                                      3    
                           5    Фото Галерея
                           6    Куттуктоолор
                           7    Магистратура
                                    1    История магистратуры
                                    2    Иш пландар
                                    3    Практиканын прграммалары
                           8    Факультеттин паспорту
                           9    Илим изилдөө жана эл аралык байланыштар
                                    1    Окутуучулардын илимий-изилдөө иштери
                           10  Тарбиялык иштер
                           11  Практика иштери
                           12  Окуу-усулдук кеңеш
                  9    Математика жана информациялык технологиялар факультети
                           1    Тарыхы
                           2    Факультеттин жетекчилиги
                           3    Факультеттин структурасы
                           4    Магистратура
                                    1    Иш план
                                    2    Магистратуранын багыттары
                                    3    Жумушчу окуу пландары
                                    4    Фотогалерея
                                    5    Профессордук-окутуучулук курам
                                    6    Магистранттардын тизмеси
                                             1    Математика программасында
                                             2    Колдонмо математика жана информатика программасында
                                             3    Колдонмо информатика программасында
                                             4    Билим берүүдөгү менеджмент программасында
                                             5    Маалымат системалары жана технологиялары программасында
                                    7    Кесипке багыт берүү иш-чаралары
                                    8    Байланыш маалыматтары
                                    9    Лицензиялар
                                    10  ОМК, Силлабустар
                           5    Бакалавриат
                           6    Кафедралар
                                    1    Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук - окутуучулук курамы
                                             3    Илимий-изилдөө иштери
                                             4    Окуу–усулдук колдонмолор
                                             5    Илимий эмгектери
                                             6    Окутулуучу дисциплиналар
                                             7    Электрондук окуу китептер
                                             8    Окуу-усулдук иштери
                                             9    Студент. илимий–изилдєє иштери
                                             10  Профориентациялык иштер
                                             11  Сыйлыктар
                                             12  Кафедра мүчөлөрү
                                             13  Силлабустар
                                             14  Стратегический план работы кафедры
                                             15  Основные методы преподавания и обучения
                                    2    Программалоо
                                             1    1 Тарыхы
                                             2    2 Максаты жана милдеттери
                                             3    3 Окутулуучу дисциплиналар
                                             4    Профессордук-окутуучулук курамы
                                                      1    Сопуев Адахимжан
                                                      2    Асылбеков Таалайбек Дүкөнбаевич
                                                      3    Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич
                                                      4    Сатаров Арзымат Эминович
                                                      5    Абдугулова Гульжан Садырбековна
                                                      6    Тажикбаева Сонайым Тойгонбаевна
                                                      7    Аркабаев Нуркасым Кылычбекович
                                                      8    Төлөбаева Кылымкан Абдрахмановна
                                                      9    Абдирайимова Назигай Абдинабиевна
                                                      10  Айтбай кызы Айгүл
                                                      11  Маматова Венера Токтобаевна
                                                      12  Токторбаев Айбек Мамадалиевич
                                                      13  Омаралиева Гүлбайра Абдималиковна
                                                      14  Абдумиталип уулу Кубатбек
                                                      15  Монуева Манзура Авазбековна
                                             5    Илимий-изилдөө иштери
                                             6    Окуу–усулдук колдонмолор жана китептер
                                             7    Илимий эмгектери
                                             8    Электрондук окуу китептер
                                             9    Окуу-усулдук иштери
                                             10  Студенттердин илимий–изилдөө иштери
                                             11  Профориентациялык иштер
                                             12  Бүтүрүүчүлөр
                                             13  Информациялык пакет
                                    3    Алгебра жана геометрия
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук-окутуучулук курам
                                                      1    Папиева Толкун Маматаевна
                                                      2    Матиева Гулбадан
                                                      3    Папиева Толкун Маматаевна
                                                      4    Борбоева Гулниса Маматкановна
                                                      5    Курбанбаева Нуржамал Нажимидиновна
                                             3    Илимий изилдөө иштери
                                                      1    1-долбоор
                                                      2    2-долбоор
                                             4    Кафедранын ЖОЖдор менен байланышы
                                             5    Окуу колдонмолору
                                             6    Материалдык базасы
                                             7    Илимий эмгектер жана илимий макалалар
                                             8    ф.-м.и.д. проф. Алымкулов К. А.
                                             9    Профориентациялык иштер
                                             10  Окутулуучу дисциплиналар
                                    4    Математикалык анализ
                                             1    Тарыхы
                                             2    Илимий-изилдєє иштери
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кафедранын дисциплиналары
                                             5    Окуу-методикалык иштер
                                             6    Студенттеридин илимий-изилдєє иштери
                                             7    Материалдык- техникалык база
                                             8    Кызматы, максаттары жана милдеттери
                                             9    Окуу-методикалык колдонмолор
                                    5    Жогорку математика
                                             1    Тарыхы
                                             2    Окуу-усулдук иштер
                                             3    Илимий байланыштар
                                             4    Кафедранын профессордук - окутуучулу курамы
                                             5    Кафедранын миссиясы жана милдеттери
                                             6    Кафедранын паспорту
                                             7    Студенттик олимпиада
                                             8    Жогорку математика окутулуучу адистиктер
                                             9    Лекциялардын конспектилери
                                             10  Практикалык иштердин конспектилери
                                             11  Учурдагы текшеруунун суроолору
                                             12  Аралык текшеруунун суроолору
                                    6    Математиканы, информатиканы окутуунун технологиясы жана билим берүүдөгү менеджмент
                                             1    
                                             2    
                                             3    
                                             4    Кафедранын башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы:
                                             5    Тарбиялык иштер
                                             6    Мектеп менен байланыш
                                             7    Кафедранын материалдык –техникалык базасы
                                             8    ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕРИ
                                             9    Тарыхы
                                             10  АГАРТУУ АКАДЕМИЯСЫ” ЛАБОРАТОРИЯСЫ
                                             11  Кафедранын дисциплиналары
                                             12  Кафедранын дисциплиналары
                                             13  Кафедранын дисциплиналары
                                             14  Кафедранын дисциплиналары
                                             15  Кафедранын дисциплиналары
                                             16  Кафедранын дисциплиналары
                                             17  Кафедранын дисциплиналары
                                             18  Кафедранын дисциплиналары
                                             19  Кафедранын дисциплиналары
                                             20  Кафедранын дисциплиналары
                                    7    Информатика
                                             1    Тарыхы
                                             2    Кызматы, максаттары жана милдеттери
                                             3    Тарбиялык, маданий-массалык, коомдук жана спорттук иштери
                                             4    Башка илимий мекеме, жогорку окуу жайлар менен байланышы
                                             5    Окутуучулардын илимий-изилдөө иштери
                                             6    Профессордук-окутуучулук курамы
                                             7    Окутуулуучу дисциплиналар
                                             8    Материалдык-техникалык база
                                             9    Окуу-усулдук иштер
                                             10  Окуу-усулдук колдонмолор
                                    8    Компьютердик борбор
                                             1    Максаттары жана милдеттери
                                             2    Компьютердик борбордун класстары
                                             3    Кызматкерлердин курамы
                                             4    Илимий-изилдөө иштери
                                             5    Материалдык–техникалык базасы
                           7    Илимий-изилдөө иштери
                                    1    Окутуучулардын илимий-изилдөө иштери
                                    2    Аспиранттар жана магистранттар
                                    3    Студенттердин илимий-изилдөө иштери
                                    4    Олимпиада
                                    5    Конференция, симпозиум, форумдар
                           8    
                           9    Факультет азыркы күндө
                                    1    Жогорку математика кафедрасы
                                    2    ИТАС кафедрасы
                                    3    Программалоо кафедрасы
                                    4    Информатика кафедрасы
                                    5    МИОМ кафедрасы
                                    6    Алгебра жана геометрия кафедрасы
                                    7    Математикалык анализ кафедрасы
                           10  Дистанттык окуу
                                    1    Тарыхы
                                    2    Адистиктер
                                    3    Адистиктер боюнча окутулуучу дисциплиналар
                                    4    Кредит технологиялары боюнча жобо
                                    5    Бүтүрүүчүлөр жөнүндө маалымат
                           11  Тарыхы
                                    1    О дистантном обучении
                                    2    Адистиктер
                                    3    Тарыхы
                           12  Факультеттин МИССИЯСЫ
                           13  Информациялык пакеттер
                           14  Окууга кирүүчүлөр үчүн
                           15  Бүтүрүүчүлөр ассоциациясы
                           16  
                           17  Эл аралык байланыштар
                                    1    Университеттер аралык байланыш
                                    2    Чет мамлекеттик студенттер
                  10  Физика-техника факультети
                           1    Тарыхы, миссиясы, максаттары жана милдеттери
                           2    Кафедралар
                                    1    Эксперименталдык жана теориялык физика кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Предметтер
                                             3    Илим-изилдөө иштери
                                                      1    Монографиялар
                                                      2    Илимий баяндамалар
                                                      3    Патенттер, күбөлүктөр
                                                      4    Илимий иш сапарлар
                                             4    Кызматкерлер
                                             5    Материалдык база
                                             6    Окуу-усулдук колдонмолор
                                             7    Студенттердин илимий-изилдөө иштери
                                             8    Кесипке багыттоо иштери
                                             9    Студенттик кружоктор
                                             10  Диссертациялык кеңеш
                                             11  Кафедранын жаңылыктары
                                    2    Жалпы физика жана ФОУ
                                             1    Окуу - усулдук колдонмолор
                                             2    Окутулуучу дисциплиналар
                                             3    Студенттик кружоктор
                                             4    Материалдык база
                                             5    Тарыхы
                                             6    Илимий - изилдөө иштери
                                             7    Студенттердин илимий - изилдөө иштери
                                             8    Профессордук окутуучулук курам
                                             9    Кесипке багыттоо иштери
                                             10  Кафедрадагы жаңылыктар
                                             11  Кафедранын отчету
                                    3    Энергетика кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Окутулуучу дисциплиналар
                                             3    Илимий-изилдөө иштери
                                             4    Студенттердин илим-изилдөө иштери
                                             5    Материалдык база
                                             6    Окуу-усулдук колдонмолор
                                             7    Профессордук-окутуучулук курамдын бүтүрүүчүлөр менен иш алып баруусу
                                                      1    Чет элдик студенттер
                                                      2    Чет элдик магистранттар
                                                      3    Научные связи факультета
                                             8    Дистанттык окутуу
                                             9    Магистратура
                                             10  Кафедрадагы жанылыктар
                                             11  Окуу тарбия иштери
                                             12  Профессордук-окутуучулук курам
                                             13  Өндүрүш менен байланыш
                                             14  
                                             15  
                                             16  Кесипке багыттоо иштери
                                    4    
                                             1    Тарыхы
                                             2    Окутуучу дисциплиналар
                                             3    Илим изилдоо иштери
                                             4    Профессордук-окутуучу курам
                                             5    Материалдык база
                                             6    Окуу-усулдук колдонмолор
                                             7    Студенттердин илимий-изилдоо иштери
                                             8    Кесипке багытто иштери
                                             9    Студенттердин кружоктору
                                             10  Профориентациялык иштер
                                             11  
                                    5    Автоунаа кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук - окутуучулук курам.
                                             3    Илимий изилдоо иштери
                                             4    Окутулуучу дисциплиналар
                                             5    Материалдык база
                                             6    Окуу усулдук колдонмолор
                                             7    Профессордук - окутуучулук курамдын бутуруучулор менен иш алып баруусу
                                             8    Студенттердин илимий - изилдоо иштери
                                             9    Кафедрадагы жанылыктар
                           3    Факультеттин түзүлүшү
                           4    Эл аралык байланыштар
                                    1    Чет элдик студенттер
                                    2    Чет элдик магистранттар
                                    3    Научные связи факультета
                           5    Жаштар комитети
                                    1    Тарбиялык иштер
                                    2    Спорттук иш-чаралар
                                    3    
                                    4    Төрага
                                    5    Жаштар комитетинин түзүмү
                                    6    Илимий изилдөө иштер
                           6    Илимий-изилдөө иштери
                                    1    Монографиялар
                                    2    Илимий баяндамалар
                                    3    Диссертация коргогондор
                                    4    Аспиранттар
                                    5    Изденүүчүлөр
                                    6    Диссертация коргоочу илимий кеңеш
                           7    Дистанттык окуу
                                    1    Сырттан окуу
                                    2    Дистанттык окуу боюнча нормативдик документтер
                                    3    ДОнун технологиясы
                                    4    ДОнун терминдери
                                    5    ДОнун технологиясын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү
                                    6    ДОнун окуу, окуу-усулдук материалдары
                           8    Окуу-усулдук иштери
                                    1    Окуу-усулдук колдонмолор
                                    2    Окуу-усулдук кеңештин иш планы
                                    3    ОМКлар жана силлабустар
                           9    Профбюро
                           10  Практика жана өндүрүш менен байланыш
                           11  Магистратура
                           12  Адистиктер
                           13  Факультеттин турмушу
                                    1    Тарбиялык иштер
                                    2    Маданий-массалык жана коомдук иштер
                                    3    Социалдык база
                                    4    Спорттук иш-чаралар
                                    5    Факультеттин КВН-ШТК командасы
                                    6    Кураторлор
                                    7    Аялдар кеңеши
                           14  Кесипке багыттоо иштери
                           15  Сыймыктуу бүтүрүүчүлөр
                           16  
                           17  
                           18  Факультеттин Окумуштуулар кеңешинин иш планы
                           19  Абитуриент - 2016
                  11  Табият таануу жана география факультети
                           1    История
                           2    Кафедры
                                    1    Физколлоидной, аналитической, органической химии и химической технологии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Профессордук -окутуучулук курам
                                             3    Окуу-методикалык жана окуу-усулдук колдонмолор
                                             4    Научные связи кафедры:
                                             5    Илимий изилдєє иштери
                                             6    Материалдык-техникалык база
                                             7    Химиялык дисциплиналар
                                             8    Химиялык технология предмети боюнча өндүрүштүк практика
                                    2    Ботаника, жалпы биологиялык дисциплиналар жана БОУ кафедрасы
                                             1    Кафедранын тарыхы
                                             2     Окуу иштери
                                             3    Илимий изилдөө иштери
                                             4    Кафедранын илимий борборлор, Эл аралык донор уюмдар менен байланышы
                                             5    Талаа практикалар
                                             6    Кафедранын өндүрүш менен байланышы
                                             7    МААЛЫМАТ
                                             8    Ак илбирс тууралуу китептин бет ачары болуп өттү
                                    3    Зоология жана экология кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Кафедранын курамы
                                             3    Эл аралык байланыштар
                                             4    Материалдык-техникалык базасы
                                             5    Кафедранын тарыхы
                                    4    Жалпы химия жана химия-экологиялык, криминалистикалык экспертиза кафедрасы
                                             1    Окуу-усулдук иштери
                                             2    Тарыхы
                                             3    Илим изилдөө иштери
                                             4    Материалдык-техникалык базасы
                                             5    Профессордук-окутуучулук курамы
                                    5    Физикалык география, колдонмо геодезия жана табият таануу концепциясы кафедрасы
                                             1    Илмий-изилдөө иштери
                                             2    Тарыхы
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кызматы, максаты жана милдеттери
                                             5    Окуу методикалык иштери
                                             6    Окуу-методикалык колдонмолор
                                             7    Окуу-талаа пактикасы
                                    6    Экономикалык, социалдык жана саясий география кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    Илимий-изилдөө иштери
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Кызматы, максаты жана милдеттери
                                             5    Окуу-методикалык иштер
                                             6    Окуу-методикалык колдонмолор
                                             7    окуу-талаа парактикасы
                           3    Тарбиялык жана коомдук иштер
                           4    Окуу усулдук кеңеши
                           5    Магистратура
                                    1    Магистратура
                                    2    Магистратуранын багыттары
                                    3    Окуу иштери
                                    4    Илимий изилдөө иштери
                                    5    Магистратуранын окутуучу профессордук курамы
                                    6    Фото галерея
                                    7    Магистратура бөлүмүнүн алгачкы бүтүрүүчүлөрү
                                    8    Буйруктар
                           6    Бакалавр ТТГФ
                           7    Жаштар комитети
                                    1    Маданий эс алуу
                                             1    ЖАШТАР КОМИТЕТИНИН СҮРӨТТӨРҮ
                                                      1    сүрөттөр
                                             2    сүрөттөр фото
                                    2    Жаштар Комитетинин курамы.
                                    3    Маалымат тактайчасы
                           8    Факультеттин миссиясы жана перспективалуу багыттары
                           9    Эл аралык байланыштар
                           10  Бутуруучулор ассоциациясы
                  12  Медицина факультети
                           1    История
                           2    КАФЕДРЫ
                                    1    Кафедра нормальной и топографической анатомии человека
                                             1    Учебно-методическая работа
                                                      1    Специальность: 560001 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      2    Специальность: 560002 - ПЕДИАТРИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      3    Специальность: 560003 - МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      4    Специальность: 560004 - СТОМАТОЛОГИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      5    Специальность: 560005 - ФАРМАЦИЯ
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                               3    Аннотации дисциплин
                                                      6    Сведения о преподавателях
                                             2    Научно-исследовательская работа
                                             3    Общественно-воспитательная работа
                                                      1    План работы кафедры
                                                      2    План кафедрального заседания
                                                      3    План работы по науке кафедры
                                                      4    План работы научно-методических семинаров, круглых столов и конференций кафедры
                                                      5    План работы научного студенческого кружка им. проф. Ч.Дж.Джумабаева
                                                      6    План воспитательной работы кафедры
                                                      7    Списки кураторов кафедры
                                                      8    Фотогалерея: культмассовая работа, спорт и здоровье
                                             4    Международные связи, договора
                                             5    УИРС и НИРС
                                                      1    Анатомический олимп
                                             6    Повышение квалификаций
                                             7    АНАТОМИЧЕСКИЙ ОЛИМП
                                             8    Издательская деятельность
                                             9    Достижения
                                             10  Сайт кафедры: anatomy.oshsu.kg
                                             11  Персональный блог доцента Кенешбаева Б.К
                                                      1    Лекция по топографической анатомии (стомфак)
                                                      2    Лекция по топографической анатомии (педиатрия)
                                                      3    План-конспекты по топографической анатомии
                                                      4    Научная деательность
                                                               1    Основные научные труды Кенешбаева Б.К.
                                                      5    Иллюстративные материалы по ТА
                                                      6    Учебно-методическая деятельность
                                                      7    Методические разработки занятий
                                                      8    Фонд оценочных тестовых вопросов по топографической анатомии
                                             12  Нормальная и топографическая анатомия человека
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    Научная деятельность
                                                      3    Дипломы, сертификаты, удостоверения
                                                      4    Дипломы, сертификаты, удостоверения
                                             13  План работы кафедры
                                                      1    Персональный блог доцента Ш.Т. Беркмаматова
                                                               1    Лечебное дело
                                             14  План кафедрального заседания
                                                      1    Лекционные материалы
                                             15  План работы научного студенческого кружка им. проф. Ч.Дж.Джумабаева
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    
                                             16  План работы по науке кафедры
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    Лекционные материалы (1-семестр)
                                             17  План работы научно-методических семинаров, круглых столов и конференций кафедры
                                                      1    План работы УВП
                                                      2    Графики дежурств
                                                      3    Отчеты УВП
                                             18  История
                                             19  123
                                                      1    1234
                                                               1    2015-2016- учебный год
                                                      2    2015-2016-учебный год
                                             20  Отчеты преподавателей кафедры
                                                      1    Почетные гости кафедры
                                             21  Международный межвузовский специализированный научно-лабораторный антропометрический кабинет
                                                      1    Паспорт
                                                      2    План работы
                                                      3    Результаты биоимпедансометрии
                                             22   http://www.elibrary.ru
                                             23  http://elibrary.ru
                                                      1    ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
                                                      2    ОТЧЕТЫ ПО НИР
                                    2    Кафедра «онкология, офтальмология и оториноларингология»
                                             1    Тарыхы
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    МТБ кафедры
                                             5    Договора кафедры
                                             6    Рабочие программы и силлабусы
                                             7    Самоаттестация кафедры
                                             8    Учебно-методические пособия
                                             9    Планы, графики кафедры
                                             10  Лекции (на русском и англ. языке)
                                    3    Кафедра естественно-научных дисциплин
                                             1    Силлабусы
                                                      1    
                                                               1    Химия
                                                      2    
                                             2    
                                                      1    Состав кафедры
                                                      2    Педиатрия
                                                      3    Стоматология
                                                      4    Фармация
                                                      5    
                                                      6    
                                             3    Информационный стенд
                                             4    
                                             5    КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
                                             6    Химия
                                             7    Нормальная физиология
                                             8    Медицинская биология
                                             9    УИРС и НИРС
                                             10  Повышение квалификации
                                    4    Кафедра урологии,оперативной хирургии и дерматовенерологии.
                                             1    Тарыхы
                                             2    рабочая программа
                                             3    силлабус
                                             4    экзам.тесты
                                             5    Материалдык техникалык база
                                             6    ППС кафедры
                                    5    Неврологии и психиатрии
                                             1    Отчет кафедры
                                             2    Тарыхы
                                             3    Квалификация сотрудников
                                             4    силлабусы
                                             5    силлабусы
                                             6    Дисциплины
                                    6    Травматологии, судебной медицины с курсом лучевой диагностики
                                             1    Тарыхы
                                             2    документации кафедры
                                             3    паспорт кафедры
                                             4    наука кафедры
                                             5    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
                                                      1    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560001 - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
                                                               1    РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
                                                               2    СИЛЛАБУСЫ
                                                               3    АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
                                                      2    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560004 - СТОМАТОЛОГИЯ
                                                               1    РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
                                                               2    СИЛЛАБУСЫ
                                                               3    АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
                                                      3    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560002 - ПЕДИАТРИЯ
                                                      4    СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 560003 - МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
                                                      5    Учебные материалы
                                                      6    Отчеты
                                             6    Мониторинг Кафедры
                                             7    ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
                                                      1    План работы кафедры в факультете
                                                      2    План воспитательной работы
                                                      3    Кураторская деятельность
                                                      4    Кафедральные заседания
                                                      5    Фото-галерея кафедры
                                                      6    студенческие кружки кафедры
                                             8    
                                                      1    Руководство
                                                      2    Заведующий кабинетами
                                                      3    Лаборантская деятельность
                                                      4    Вспомогательный персонал кафедры
                                             9    Web Log Заведующего кафедры,профессора Жеенбаева Ж.Ж
                                                      1    Нучные работы
                                                      2    Учебно-методические материалы
                                             10  Web Log доцента кафедры,Ыдырысова И.Т
                                                      1    Научные труды и достижения
                                                      2    Учебно-методическая материалы
                                             11  УИРС И НИРС
                                             12  Web Log доцента кафедры Ахунжанов Р.А
                                                      1    Лекционные материалы
                                                      2    Научная работа
                                                      3    СМЭ
                                             13  Web Log старшего преподавателя к.м.н., Калыева К.М
                                                      1    Научные достижения и награды
                                    7    Общей хирургии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Тарыхы
                                             3    
                                                      1    Специальность : 560001 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Рабочая программа. 2-курс лечебное дело
                                                                        1    3-й семестр.
                                                               2    Рабочая программа. 3-курс лечебное дело
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                               3    Рабочая программа.4-курс лечебное дело
                                                                        1    7-й семестр.
                                                      2    Специальность :560002 ПЕДИАТРИЯ
                                                               1    Рабочая программа. 3-курс педиатрия
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      3    Спецальность : 560003 МЕДИКО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Рабочая программа.3-курс МПД
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      4    Специальность : 560004 СТОМАТОЛОГИЯ.
                                                               1    Рабочая программа.3-курс стоматология
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                             4    Тарыхы
                                                      1    Специальность :560001 ЛЕЧЕЬНОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS).2-курс лечебное дело
                                                                        1    3-й семестр.
                                                               2    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс лечебное дело
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                               3    Силлабус (SYLLABUS) 4-курс лечебное дело
                                                                        1    7-й семестр.
                                                      2    Специальность:560002 ПЕДИАТРИЯ.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс педиатрия
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      3    Специальность: 560003 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс МПД
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                                      4    Специальность: 560004 СТОМАТОЛОГИЯ.
                                                               1    Силлабус (SYLLABUS) 3-курс стоматология
                                                                        1    5-й семестр.
                                                                        2    6-й семестр.
                                             5    Профессордук-окутуучулар курамы.
                                             6    Окутуучулардын резьюмеси.
                                             7    Окуу-методикалык иштер.
                                             8    Квалификацияны жогорулатуу.
                                             9    Кафедрада жакталган диссертациялар.
                                             10  Чет элдик байланыштар.(Сүрөттөр)
                                             11  Чет элдик байланыштар.(Сүрөттөр)
                                    8    Хирургические болезни
                                    9    Экстремальной медицины и безопасной жизнедеятельности
                                             1    Рабочая программа
                                             2    Тарыхы
                                             3    Силлабусы
                                                      1    Силлабус по ВМП (1 семестр 2015-16 уч.г.)
                                             4    Отчеты
                                                      1    Отчёт за январь меся 2016 г.
                                             5    Информация кафедры за неделию
                                             6    Сведения о повышении квалификации
                                             7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД
                                             8    Паспорт кафедры
                                             9    Планы кафедры
                                             10  Персональный блог Салминой М.А.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Методические пособия
                                                      6    Грамоты, сертификаты.
                                                      7    Технологическая карта
                                             11  Персональный блог Мамажакып уулу Чынгызбека
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Лекции
                                                      6    Грамоты, сертификаты
                                                      7    Технологическая карта кафедры
                                             12  Персональный блог Перхановой Ы.А.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методически труды
                                                      5    Лекции
                                                               1    Лекция 1.
                                                               2    Лекция 2
                                                               3    Лекция 3
                                                               4    
                                                               5    Лекция 4
                                                               6    Лекция 5
                                                               7    Лекция 6
                                                               8    Лекция 7
                                                               9    Лекция 8
                                                      6    Грамоты, сертификаты.
                                                      7    Технологическая карта
                                                      8    Технологическая карта
                                                      9    Технологическая карта
                                             13  Персональный блог Махмудовой Н.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты.
                                                      6    Технологическая карта
                                             14  Персональный блог Бекиева К.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Технологическая карта
                                             15  Персональный блог Курманкулова А.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Технологическая карта
                                             16  Персональный блог Жоробаева Б.Ш.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                             17  Персональный блог Халмурзаева М.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты.
                                                      6    Диплом
                                                      7    Технологическая карта
                                             18  Персональный блог Кошунбаева А.М.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Грамоты, сертификаты
                                                      6    Диплом
                                                      7    Технологическая карта
                                             19  Персональный блог Эрмекбаева Н.Ж.
                                                      1    Силлабусы
                                                      2    Рабочая программа
                                                      3    Резюме
                                                      4    Научно-методические труды
                                                      5    Технологическая карта
                                             20  Состав кафедры
                                    10  Внутренних болезней c курсом фтизиатрии
                                    11  Гистологии и патанатомии
                                             1    Новости
                                             2    Учебно-методическая работа
                                                      1    Специальность лечебное дело - 560001
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      2    специальность педиатрия - 560002
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      3    специальность стоматология - 560004
                                                               1    Рабочие программы
                                                               2    Силлабусы
                                                      4    специальность фармация - 560005
                                             3    Научно-исследовательская работа
                                                      1    Научно-исследовательская работа сотрудников кафедры
                                                      2    Научно-исследовательская работа студентов
                                             4    Общественно-воспитательная работа
                                                      1    Планы работ
                                                      2    Фотогалерея
                                             5    Повышение квалификаций
                                             6    Издательская деятельность
                                             7    Планы работ кафедры
                                             8    Сотрудники кафедры
                                             9    Материально-техническая база
                                             10  Персональный блог профессора Шатманова С.Т.
                                             11  Персональный блог преподавателя Жаныбек кызы К.
                                             12  Персональный блог старшего преподавателя Саттарова А.Э.
                                             13  Персональный блог преподавателя Сапарбековой Р.А.
                                             14  Персональный блог преподавателя Джолдошевой Г.Т.
                                             15  Персональный блог старшего преподавателя Ташматовой Н.М.
                                             16  Отчеты
                                    12  Бизнес жана Менеджмент
                                             1    Кафедранын паспорту
                                             2    Силлабустар
                                                      1    
                                             3    Жумушчу программалар
                                             4    Кафедранын курамы
                                             5    Национальные протоколы родовспоможения в КР
                                             6    Научно-исследовательская работа кафедры
                                             7    Срезнаний
                                             8    
                                             9    
                                             10  
                                    13  Общественное здравоохранение
                                             1    Кафедранын отчету
                                             2    Тарыхы
                                             3    план работы кафедры
                                             4    Кафедранын паспорту
                                             5    Кафедранын резюмеси
                                             6    Рабочие программы, Силлабусы, УМК
                                                      1    Специальность Лечебное дело
                                                      2    Стоматология
                                                      3    Специальность Медико-профилактическое дело
                                                      4    Специальность Педиатрия
                                    14  Педиатрия 2
                                             1    Кафедранын курамы
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
                                             4    План работы кафедры
                                             5    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА КАФЕДРЫ
                                             6    Рабочая программа кафедры
                                             7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД КАФЕДРЫ
                                             8    ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
                                             9    ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
                                             10  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
                                             11  
                                             12  СИЛЛАБУСЫ
                                    15  Общей, клинической биохимии и патофизиологии
                                             1    МОДУЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ ПРОГРАММА
                                                      1    УМК
                                                               1    Специальность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО-560001
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               2    Специальность ПЕДИАТРИЯ-560002
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               3    Специальность СТОМАТОЛОГИЯ-560004
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               4    Специальность ФАРМАЦИЯ-560005
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
                                                      2    Научная деятельность
                                                      3    Учебные материалы
                                                      4    
                                                      5    МУРАТОВ Ж.К.
                                                      6    МОМУНОВА А.А.
                                                      7    РАЗЗАКОВ А.К.
                                                      8    ЖАНБАЕВА А.К.
                                                      9    ФАРМАЦИЯ
                                                      10  МАМАТКУЛОВ О. И.
                                             2    ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
                                                      1    УМК
                                                               1    специальность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 560001
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               2    специальность ПЕДИАТРИЯ 560002
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               3    специальность СТОМАТОЛОГИЯ 560004
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                               4    специальность ФАРМАЦИЯ 560005
                                                                        1    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                                                        2    СИЛЛАБУС
                                                                        3    АННОТАЦИИ
                                                      2    НИР
                                                               1    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
                                                               2    НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
                                                      3    Сотрудники
                                                      4    УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
                                                      5    КАЛМАТОВ Р.К.
                                                      6    Олимпиада
                                                               1    График проведения олимпиады
                                                               2    Участники групповой олимпиады
                                                               3    Участники индивидуальной олимпиады
                                                               4    Порядок проведения олимпиады
                                                               5    Результаты олимпиады
                                                               6    Фоторепортаж
                                                      7    АТАБАЕВ И.Н.
                                                      8    ФОТОГАЛЕРЕЯ
                                                      9    СУЛТАНОВА А.Б.
                                                               1    
                                                                        1    
                                                                        2    
                                                               2    
                                                               3    
                                                               4    
                                                               5    
                                                               6    
                                                      10  ИСМАИЛОВА С.А.
                                                               1    
                                                               2    Рабочие программы
                                                               3     Силлабусы
                                                               4     Методические разработки
                                             3    КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
                                                      1    фармакология
                                                               1    Лечебное дело 560001
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               2    Педиатрия 560002
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               3    Стоматология 560004
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                               4    Фармация 560005
                                                                        1    Рабочие программы
                                                                        2    Силлабусы
                                                                        3    Аннотации
                                                      2    Научная деятельность
                                                      3    Учебные материалы
                                                      4    ФОТОГАЛЕРЕЯ
                                                      5    КАЛМАТОВ Р. К.
                                                      6    АТАБАЕВ И. Н.
                                                               1    УМК
                                                      7    ИСМАИЛОВА С. А.
                                                      8    ИМЕТОВА Ж. Б.
                                             4    Международные связи
                                             5    Научно-исследовательская работа
                                             6    Материально-техническая база
                                             7    Сотрудники кафедры
                                                      1    ППС кафедры
                                                      2    График работы сотрудников
                                                      3    Повышение квалификации сотрудников
                                                      4    Профсоюзный комитет
                                                      5    Фотогалерея
                                                      6    
                                                      7    
                                                      8    
                                             8    ФАРМАЦИМЯ
                                             9    КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ
                                    16  Ортопедической и терапевтической стоматологии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Cведения оповышении квалификации сатрудников
                                             3    Кафедранын отчету
                                             4    ППС кафедры
                                             5    Учебно-методическая работа
                                             6    Юсупов Дурусбек Рустамбекович окутуучу
                                             7    информационный стенд
                                             8    Шерматов Аликжан Эшматович окутуучу.
                                             9    Арстанбеков Сабырбек Рустамович
                                             10  Исмаилов Алимбек Адылбекович
                                             11  Арстанбеков Маматжан м.и.к.профессор.
                                             12  Исмаилов Алимбек Адылбекович м.и.к., доцент. кафедра башчы
                                                      1    Лекциалары
                                                      2    Лекция 5 курс терапевтикалык стоматология
                                                      3    лекция 5-курс Эндодонтия
                                             13  Арстанбеков Сабырбек Рустамович улук окутуучу.
                                             14  Кененсариева Гулмира Ташманбетовна окутуучу
                                             15  Жоробаев Санжарбек Кудайбердиевич
                                             16  
                                             17  Мамаева Айпери Турдумаматовна окутуучу
                                             18  Жаныш уулу Айжигит окутуучу
                                             19  Акунов Нурсултан Акунович
                                             20  Кафедранын тарбиялык иштери боюнча маалымат
                                                      1    Кафедранын иш планы
                                                      2    Кафедранын отурумдарынын иш планы
                                                      3    Кафедранын кураторлорунун тизмеси
                                                      4    Кафедранын наукалар боюнча иш пландары
                                                      5    Ачык сабак өтүү графиктери
                                             21  Силлабустар предметтер боюнча
                                                      1    терапевтикалык стоматология
                                                      2    ортопедиялык стоматология
                                                      3    материаловедение
                                                      4    Эндодонтия
                                                      5    пародонтология
                                                      6    ортодонтия
                                             22  Жумушчу программалар предметтер боюнча
                                                      1    Терапевтикалык стоматология
                                                      2    Ортопедиялык стоматология
                                                      3    Пародонтология
                                                      4    Материаловедение
                                                      5    Эндодонтия
                                                      6    ортодонтия
                                                      7    Традиционный медицина
                                             23  предметтер боюнча аннотациялар
                                                      1    ортопедиялык стоматология
                                                      2    Терапевтикалык стоматология
                                                      3    Эндодонтия
                                                      4    пародонтология
                                                      5    Ортодонтия
                                                      6    Материаловедение
                                             24  материаловедение
                                             25  фонд тестовых заданий
                                    17  Педиатрия 1
                                             1    Методические пособие
                                             2    Отчет кафедры
                                             3    История кафедры
                                             4    АУДИТОРНЫЙ ФОНД КАФЕДРЫ
                                             5    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
                                             6    СИЛЛАБУСЫ
                                             7    ШТАТТНЫЙ ФОРМУЛЯР КАФЕДРЫ
                                             8    ПАСПОРТ КАФЕДРЫ
                                             9    Маалымат
                                    18  Хирургической стоматологии и стоматологии детского возраста
                                             1    Кафедранын күндөлүк турмушунана.Фотогалерея
                                             2    Учебная работа кафедры
                                             3    ППС кафедры
                                             4    Методическая работа кафедры
                                             5    Знаменательные даты кафедры
                                             6    Научно-иследовательская работа
                                             7    Силлабусы
                                             8    Контрольные тесты
                                             9    Литературы
                                             10  Лекции
                                             11  цели и задачи
                                             12  Кафедранын паспорту
                                             13  Кафедранын тарбиялык иштери боюнча маалымат
                                             14  кафедранын отчету
                                             15  ачык сабактар жөнүндө маалымат
                                    19  Пропедевтики внутренних болезней с курсом семейной медицины
                                    20  Внутренние болезни 2
                                             1    Тарыхы
                                             2    Садыкова А.А.
                                                      1    УМК
                                                      2    Методические разработки
                                                               1    5 семестр
                                                               2    6 семестр
                                             3    Кафедранын курамы
                                             4    Силлабустар
                                             5    Адистиктер
                                             6    Сабактардын жадыбалы
                                             7    Жанылыктар
                                             8    Объявления
                                             9    Окуу методикалык комплекстер
                                             10  Электрондук китепкана
                                             11  ФОТО
                                             12  CИЛЛАБУС
                                             13  КАФЕДРА ЖОНУНДО МААЛЫМАТ
                                             14  Экзаменационные вопросы
                                             15  Экзаменационные вопросы
                                             16  Экзаменационные вопросы
                                    21  Эпидемиология, микробиология жана жугуштуу оорулар курсу кафедрасы
                                             1    Тарыхы
                                             2    60-летие И.Тайчиевича
                                             3     Кафедранын тарыхы
                                             4    Сабактын журушу
                                             5    Кафедранынжылдык отчету
                                    22  Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакологии
                                             1    Тарыхы
                                             2    Коллектив кафедры
                                             3    УМК
                                             4    Материально-техническая база
                                             5    Специальность "Лечебное дело" 560001
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      4    Литература
                                             6    Специальность "Педиатрия" 560002
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                             7    Специальность "Стоматология" 560004
                                                      1    Рабочие программы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Базисной фармакологии
                                                               3    Клинической фармакологии
                                                      2    Силлабусы
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                                      3    Тестовые задания
                                                               1    Базисной фармакологии
                                                               2    Клинической фармакологии
                                             8    Специальность "Фармация" 560005
                                                      1    Фармацевтическая химия
                                                      2    Фармакогнозия
                                                      3    Технология лекарственных средств
                                                      4    Управление и экономика фармации
                                                      5    Ботаника
                                                      6    Аналитическая химия
                                                      7    Органическая химия
                                                      8    Базисная фармакология
                                                      9    Базисная фармакология
                                                      10  Клиническая фармакология
                                                      11  Медицинское и фармацевтическое товаровведение
                                             9    Общественно-воспитательная работа
                                             10  Повышение квалификаций
                                             11  Сотрудничество со студентами
                           3    Международные связи
                           4    Жаштар комитети
                           5    Учебно-методический совет
                           6    Миссия факультета:
                           7    АУДИТОРНЫЙ ФОНД
                           8    Ученный совет факультета
                                    1    Токтомдор
                           9    Окууга кирүүчүлөр үчүн
                           10  Специальность "Лечебное дело"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           11  Специальность "Стоматология"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           12  Специальность "Фармация"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           13  Специальность "Педиатрия"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           14  Специальность " Медико профилактическое дело"
                                    1    ООП
                                    2    ГОС
                           15  Реформы медицинского образования в ОшГУ
                                    1    Приказы, распоряжения
                                    2    Отчеты о работе
                                    3    Учебные планы, программы
                                    4    Материалы семинаров, конференций
                                    5    Фото и видеогалерея
   &